Jakobus - onze tong bepaald onze toekomst

 

"Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet." (Jakobus 3:6)

 

Het beeld dat Jakobus gebruikt over de tong, is een behoorlijk negatief beeld, maar in elk negatief beeld zit ook een positief beeld als tegenover. Jakobus heeft net uitgelegd wat de tong doet. En als we bedenken dat woorden kracht hebben, dan beseffen we dat negatieve woorden leven de verkeerde kant op kunnen sturen. Eigenlijk is het toch bizar dat één van onze kleinste lichaamsdelen, zo'n kracht heeft. Het is als het roer van een schip. Zo'n roer stelt eigenlijk niet zo heel veel voor, maar het stuurt een machtig groot schip waarheen het wil. 

 

 

Onze tong bepaald dus onze richting. De woorden die jij uitspreekt, bepalen de richting van je leven. Als jij zegt dat je iets nooit gaat kunnen, dan zul je er ook niet komen. Als jouw bestemming duidelijk is, maar jij blijft zeggen dat het echt niet kan, dan zul je ook nooit in je bestemming gaan wandelen. Het is goed om te beseffen dat je tong, heel je lichaam de verkeerde kant op kan sturen. Het is een wereld van ongerechtigheid, zegt Jakobus. Hij begon wel met de woorden die over onze lippen komen, waardoor we struikelen. Het kan dan nog gaan over woorden over anderen. Daar komt hij straks nog wel op terug, maar het gaat nu over je tong, in verhouding tot je hele lichaam. Je tong kan zelfs je hele lichaam bevlekken. Dan moet hij echt bedoelen dat het over woorden gaat die je over je eigen lichaam uitspreekt.

 

De woorden die je vandaag spreekt, bepalen de toekomst van je leven. En onze tong is zo hardnekkig in het verkeerde, daarom is het belangrijk om ook onze tong onder de heerschappij van Christus te stellen. Vanaf het begin van je leven is je tong als een vuur. Jakobus stelt zelfs dat onze tong door de hel wordt aangestoken. Dat is nogal wat. Er zijn dus kwade machten in ons leven die er voor willen zorgen dat onze tong als een lucifer zou fungeren. Zo'n kleine lucifer kan alles uiteindelijk verwoesten door het vuur dat ermee aangestoken kan worden.

 

Het zet onze levensloop in beweging. Letterlijk staat er dat het 'rad van onze geboorte' in beweging wordt gezet. Daar is al veel over nagedacht wat dit is, maar de vertaling 'levensloop' lijkt een goede vertaalkeuze te zijn. Waar onze tong door het kwaad wordt gebruikt wordt het werkelijk een vuur. Als we dat beseffen, kan ook het omgekeerde dus waar zijn. Als onze tong Gods Woorden gaat spreken, dan zal dit ook ervoor zorgen dat onze levensloop de goede kant op gaat.

 

Satan is er een kei in om je leugens te laten geloven. En hoe meer je deze woorden uitspreekt, hoe meer je het ook gaat geloven. Paulus zegt in Efeze 6 dat wij het zwaard van het Woord hebben. Dat Woord is het gesproken woord. Als we Gods waarheid over ons leven gaan uitspreken, is dat geen verterend vuur, maar een kracht van zegen en waarheid. Dan stuurt het roer ons de juiste kant op.

 

Gebed: Vader, mijn woorden bepalen mijn levensweg, maar dan wil ik Uw Woorden spreken, zodat mijn levensweg overeenkomt met Uw bestemming voor mijn leven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom