"En Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je) sta op." (Markus 5:41) 

Er is al heel veel wat ik heb meegemaakt aan wonderen van God. Ik heb rugwervels voelen genezen, ik heb meegemaakt dat bot groei begon, terwijl de artsen de hoop al hadden opgegeven, chronische hoofdpijn zien verdwijnen en zo nog veel meer. En is dat spectaculair? Nee, dat is niets anders dan gewoon manifestatie van Gods Koninkrijk! Dit is een werkelijkheid die er is, omdat Jezus dat heeft verdiend. Maar dit wat er in dit gedeelte gebeurt, heb ik nog nooit meegemaakt. En ik geloof, dat als Jezus zegt in Johannes 14:12 dat wij dezelfde dingen zullen doen als Jezus, dat ook dit wonder wat hier gebeurt nog steeds mogelijk is.

 

Jezus heeft niet alleen macht over demonen en over ziekte, Jezus heeft niet alleen macht over de natuur, maar Jezus macht sterkt nog veel verder. En om het maar gelijk duidelijk te maken dat Jezus de macht heeft, doet Hij dit wonder bij het dochtertje van Jaïrus en later ook nog bij de jongeling in Naïn en bij Lazarus, terwijl Hij de dood nog niet heeft overwonnen. 

En weet je wat opvalt bij Jezus? Jezus lijkt helemaal geen haast te hebben. Jezus laat Zich blijkbaar gewoon ophouden. Ik weet niet wat jij zou doen als er iemand naar je toe komt met de boodschap dat er iemand op sterven ligt en diegene vraagt om een wonder? Maar treuzelen hoort dan niet bij de opties. Maar Jezus laat Zich tegenhouden door een bloedvloeiende vrouw. Was het dan zo nodig dat Jezus nog even ging uitzoeken wie Hem had aangeraakt? En later bij de dood van Lazarus, was het nodig om niet gelijk te gaan? Wat is dit van Jezus? 

Ik geloof dat dit maar één doel had: Hij wilde Zijn macht tonen. Niet om er mee te pronken, maar om te laten zien Wie Hij werkelijk was! En dan komt Hij te laat en dan is dit meisje gestorven en dan zegt Jezus doodleuk: "Ze slaapt!". Overigens zegt Hij dat bij Lazarus ook! Voor Jezus is de dood niet meer dan een slaap. Jezus maakt duidelijk dat de dood dus niet blijven is. Hij laat zien dat de dood een tijdelijke fase is! 

En dan laat Jezus Zijn macht zien! Hij laat het meisje, met één bevel opstaan. Ik heb al wat preken gehoord over deze geschiedenis en omdat velen er niet mee overweg kunnen wordt er dan maar van gemaakt dat Jezus geestelijk doden kan opwekken. Nou, ik zeg je, Jezus laat hier zien dat Hij lichamelijk doden kan opwekken. De dood, als grootste en laatste vijand is in de ogen van Jezus niet veel meer dan Klaas Vaak! De dood is niet veel meer gewoon een slaap waar je iemand uit wakker roept. Tenminste, voor Jezus gold dat, want Hij is het Leven en waar Hij spreekt moet zelfs de dood wijken. Zelfs als wij moeten sterven, dan hoeft Jezus nu of straks maar één woord te spreken en wij zullen opstaan. Dat is Jezus, Hij is het Leven Zelf en daar moet de dood voor vluchten. 

Gebed: Jezus, U bent het Leven en de dood heeft niet het laatste woord, zelfs voordat er verzoening was, liet U al zien dat U alle macht hebt over leven en over dood. Dank U wel dat ik straks alleen maar zal slapen en dat U mij wakker zult roepen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu