"En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broers; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder." (Markus 3:34 en 35) 

"Jezus, Uw moeder en Uw broers zoeken U." Wat doe je dan, als je gezocht wordt? Dan laat je je toch vinden? Dat is toch het meest logisch? Zo ga je toch met je moeder en je broers om? Maar Jezus reageert op een totaal andere manier. Jezus staat niet op, Jezus stopt niet met onderwijs geven, maar Jezus blijft gewoon zitten. Jezus blijft zitten! En in plaats van Zijn moeder en Zijn broers tegemoed te komen, maakt Jezus het eigenlijk nog gekker. Hij vraagt aan de mensen die Hem vertellen dat Zijn moeder en Zijn broers Hem zoeken wie Zijn moeder en Zijn broers zijn. Maar Jezus, dat weet U toch Zelf wel?

 

Maar toch stelt Jezus deze vraag. En natuurlijk stelt Jezus deze vraag niet omdat Hij niet zou weten wie Zijn moeder en Zijn broers zijn, maar Hij wil hiermee wel iets heel erg duidelijk maken. Want waar gaat het Jezus eigenlijk om? Gaat het Jezus erom dat Zijn familie niet belangrijk zou zijn en dat Hij Zijn moeder niet zou hoeven te eren? Nee, natuurlijk niet, Jezus heeft nooit ene zonde gedaan en dus is dit hier ook niet aan de orde. Hij wijst Zijn familie ook niet af, maar Hij wil Zijn hoorders, maar ook ons iets anders leren. 

Wie zijn is familie van Jezus? Wie is degene die een bloedband hebben met Jezus? Dat is niet persé Zijn biologische familie, er staat zelfs dat niet al Zijn broers in Hem geloofden. Maar Jezus wil ons wat anders zeggen. Hoe belangrijk ook onze biologische familie is, veel belangrijker is onze geestelijke familie. Want wie mag zich een broer van Jezus noemen, of een zus? Dat zijn diegenen die Zijn wil doen, diegenen die in Hem geloven. Op het moment dat je gelooft, ben je dus intieme familie van Jezus. Niet een verre neef of een onbekende oom, maar dan ben je familie in de lijn van ouders en broers en zussen. Dan hoor je dus bij het huisgezin van God de Vader, zoals Jezus Zoon is van God. 

In Psalm 68 zegt God al dat Hij de eenzamen in Zijn huisgezin zet. Dat is wat Jezus eigenlijk echt wil zeggen. Je krijgt door het geloof in Jezus er familie bij! Geestelijke familie met wie je als broers en zussen optrekt. Familie waar je voor instaat en waar je naast wil staan in elke situatie zoals Jezus Broer is met een hoofdletter! En natuurlijk is Hij niet je broertje, natuurlijk is Hij ook niet alleen je grote Broer, maar Hij is wel Broer in de familielijn van Gods Vaderlijke huisgezin waarin de Vader en Zijn kinderen voor elkaar zorgen! Wat een voorrecht om in zo'n gezin op te mogen groeien, maar wat een voorrecht ook om zo dicht bij Jezus te mogen leven. En straks zullen we leven in één huis, het Vaderhuis met de vele woningen. 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U nog veel meer bent dan mijn oudste Broer, maar dit voelt al zo veilig en ik wil met al mijn broers en zussen leven zoals U met ons leeft!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu