Jakobus - gelijkheid onder elkaar

 

"Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons." (Jakobus 2:1)

 

Er blijken nog andere problemen te zijn die Jakobus heeft gesignaleerd. En die problemen zouden nog wel eens dichterbij ons kunnen komen dan dat we graag zouden willen. Sterker nog, misschien zelfs wel zo dichtbij dat we ons er nog uit proberen te praten ook. Het is duidelijk dat Jakobus aan een nieuw onderwerp begint, omdat hij begint met de uitspraak "mijn broeders". Maar toch heeft het ook wel weer veel te maken met het eerste hoofdstuk.

 

 

 

Maar in de eerste plaats wil ik ook dit zeggen: "Heb het geloof in onze Heer, Jezus Christus!" Echt, besef wat dit geloof is, besef van hoe grote hoogte Jezus is gekomen. Neem er vandaag gewoon eens even de tijd voor om dit geloof te overdenken. Wat geloof je nu eigenlijk precies? Dat geloof is iets heel bijzonders, het is het geloof in het totaal onmogelijke, wat God heeft gedaan. De Allerhoogste God is mens geworden, zonder op die mensen zoals wij neer te zien. Heb je ergens in de Bijbel gevoeld dat Jezus op ons neerkeek? Hij is met ons omgegaan op gelijke hoogte als het gaat om Zijn menselijke natuur!

 

Misschien denk je: "Waarom geef je dit zoveel aandacht?". Aan de ene kant om het weer eens heel goed bewust te zijn hoe groot en genadig God is. Maar er is nog een andere kant. Jakobus ziet onder de Joodse gelovigen dat er ondersscheid werd gemaakt. Er werd duidelijk verschil gemaakt tussen rijk en arm. Er was gewoon discriminatie. De armen werden op lagere plaatsen neergezet, ze kregen soms zelfs niet eens een stoel. Ze zeiden tegen de armen, in minder mooie kleren: "Ga jij hier maar staan." En dat terwijl de rijke en aanzienlijke mensen een mooie plaats aangeboden kregen.

 

Je zou bijna kunnen zeggen: "Hoe meer ringen, hoe hoger je plaats." En kan dit in de gemeente wel? Betekent het dat binnen het lichaam van Christus er verschil kan zijn in aanzien? Worden de rijken met voorrechten behandeld? Hoe is dat dan mogelijk? Is het niet zo dat elk onderdeel binnen het lichaam van Christus waardeloos, onaanzienlijk en onooglijk was, voordat hij tot geloof kwam? Allemaal van dezelfde lap gescheurd en juist binnen het lichaam van Christus gaat het er om dat er geen onderscheid is. Iedereen is gelijk, omdat iedereen gelooft in dezelfde genade

 

Als we op basis van status wel verschil maken, dan maken wij onszelf groter dan Jezus. Jezus werd mens en wilde zelfs minder worden dan wij en zouden wij nu oordelen wie meer en wie minder is? Bepaald onze afkomst, ook onze plaats in het lichaam van Christus? Dit kan zo niet zijn, dit is absolute discriminatie. En weet je, dit komt heel dichtbij. Want als je een zwerver naast je hebt zitten in de kerk ga je daar heel anders mee om dan een keurig gekleedde kerkganger. En daar worden wij rechters over elkaar, die we nooit mogen zijn. Ga even terug naar het begin en naar het geloof in Jezus en hoe Jezus gelijk werd aan ons. God, Die op ons niveau kwam. Zo moeten ook wij op elkaars niveau komen en elkaar op dezelfde waarde schatten.

 

Gebed: Vader, wat is dit een stevig woord van Jakobus. Wij zien veel te vaak aan wat voor ogen is en te weinig wat U ziet. U bepaald de waarde van ons door ons geloof te zien en dan zijn we binnen het lichaam van Christus allemaal gelijk.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom