"En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?" (Markus 2:16) 

Wat een vraag over Jezus aan de discipelen. De Farizeeën en de schriftgeleerden vragen aan de discipelen waarom Jezus eet met de tollenaren en de zondaren. Een nogal vreemde vraag. Met wie zou Jezus anders moeten eten dan? Zijn er ook nog andere mensen op de aarde dan zondaren? Oh nee, zo bedoelden ze dat natuurlijk niet, want onder die zondaren vielen natuurlijk niet de Farizeeën en de schriftgeleerden, zij waren al wel bijna volmaakt. En Jezus, Hij identificeert Zich met tollenaren en met zondaren, daarom eet Hij met hen. Hij wil één zijn met hen waarvoor Hij is gekomen.

 

Ja, dit moet je even laten landen. Jezus identificeerde Zich met degenen waar Hij voor was gekomen. Daaraan maakte Hij Zichzelf gelijk. Als Jezus Zich niet mag identificeren met jou, dan ben je te goed voor Hem. Dat is een heftige conclusie als je hier goed over nadenkt. Maar uit alles blijkt dat Jezus niet was gekomen voor zelfvoldane, van godsdienst overlopende figuren als Farizeeën en schriftgeleerden. Ze hadden Hem wel nodig, maar ze wezen Hem af en uiteindelijk kwam Hij daarom niet voor hen, maar voor degenen met Wie Hij Zich mocht identificeren. Met zondaren dus. 

Jezus komt op een gegeven moment langs een tolhuisje. Dat was zo'n huisje waar je als een rechtgeaarde Jood liever niet langs kwam. In zo'n huisje zat een NSB-er van de versie 30 na Christus. Een tollenaar was meestal een Jood die samenwerkte met de vijand en voor de vijand tol inde. Zo iemand wilde je als rechtzinnige Jood niet mee te maken hebben. Met iedereen wilde je omgaan, maar niet met zo iemand. En nu, wat doet nota bene Jezus? Hij stopt bij dat tolhuisje, kijkt Levi aan en zegt: "Volg Mij". Is het Jezus nu helemaal in Zijn bol geslagen? Een tollenaar die Jezus roept om een discipel van Hem te worden. Een discipel van rabbi Jezus die een tollenaar is, kun je het nog gekker bedenken? 

En toch doet Jezus dit. Hij, de rabbi bij uitstek kiest discipelen die in de maatschappij niet meetelden en om het nog gekker te maken gaat Hij ook nog aan tafel liggen bij die tollenaar en tot overmaat van ramp komen er ook nog een stel van de grootste zondaren bij liggen. Met deze Jezus wil je toch niet te maken hebben? 

En toch is juist dit Jezus: Hij is gekomen voor zondaren, voor doodzieke zondaren die een zielsarts nodig hebben. Dat is Zijn bestemming, dat is Zijn doel. Als je te slecht bent om geaccepteerd te worden door de wereld, dan komt Jezus voorbij en Hij zegt: "Jij moet Mijn discipel zijn." En juist die mensen die echt zondaar zijn, die reinigt Hij en vormt Hij naar Zijn beeld, omdat die zelfvoldane, godsdienstige figuren niet eens op Jezus willen gaan lijken. Jezus is vriend van tollenaren en zondaren zodat iedereen Zijn redding kan ontvangen. En hoe slecht je het ook doet, juist dan is Jezus beschikbaar voor jou! 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U mij niet afwees, maar aanvaarde zoals ik was om mij te maken zoals U wilde. Leer mij ook op die manier naar mijn naaste te kijken, zodat ik ook een vriend mag zijn voor hen die geen bestaansrecht meer hebben.

 

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu