Jakobus - gelijkheid onder elkaar

 

"Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons." (Jakobus 2:1)

 

Er blijken nog andere problemen te zijn die Jakobus heeft gesignaleerd. En die problemen zouden nog wel eens dichterbij ons kunnen komen dan dat we graag zouden willen. Sterker nog, misschien zelfs wel zo dichtbij dat we ons er nog uit proberen te praten ook. Het is duidelijk dat Jakobus aan een nieuw onderwerp begint, omdat hij begint met de uitspraak "mijn broeders". Maar toch heeft het ook wel weer veel te maken met het eerste hoofdstuk.

 

 

 

Maar in de eerste plaats wil ik ook dit zeggen: "Heb het geloof in onze Heer, Jezus Christus!" Echt, besef wat dit geloof is, besef van hoe grote hoogte Jezus is gekomen. Neem er vandaag gewoon eens even de tijd voor om dit geloof te overdenken. Wat geloof je nu eigenlijk precies? Dat geloof is iets heel bijzonders, het is het geloof in het totaal onmogelijke, wat God heeft gedaan. De Allerhoogste God is mens geworden, zonder op die mensen zoals wij neer te zien. Heb je ergens in de Bijbel gevoeld dat Jezus op ons neerkeek? Hij is met ons omgegaan op gelijke hoogte als het gaat om Zijn menselijke natuur!

 

Misschien denk je: "Waarom geef je dit zoveel aandacht?". Aan de ene kant om het weer eens heel goed bewust te zijn hoe groot en genadig God is. Maar er is nog een andere kant. Jakobus ziet onder de Joodse gelovigen dat er ondersscheid werd gemaakt. Er werd duidelijk verschil gemaakt tussen rijk en arm. Er was gewoon discriminatie. De armen werden op lagere plaatsen neergezet, ze kregen soms zelfs niet eens een stoel. Ze zeiden tegen de armen, in minder mooie kleren: "Ga jij hier maar staan." En dat terwijl de rijke en aanzienlijke mensen een mooie plaats aangeboden kregen.

 

Je zou bijna kunnen zeggen: "Hoe meer ringen, hoe hoger je plaats." En kan dit in de gemeente wel? Betekent het dat binnen het lichaam van Christus er verschil kan zijn in aanzien? Worden de rijken met voorrechten behandeld? Hoe is dat dan mogelijk? Is het niet zo dat elk onderdeel binnen het lichaam van Christus waardeloos, onaanzienlijk en onooglijk was, voordat hij tot geloof kwam? Allemaal van dezelfde lap gescheurd en juist binnen het lichaam van Christus gaat het er om dat er geen onderscheid is. Iedereen is gelijk, omdat iedereen gelooft in dezelfde genade

 

Als we op basis van status wel verschil maken, dan maken wij onszelf groter dan Jezus. Jezus werd mens en wilde zelfs minder worden dan wij en zouden wij nu oordelen wie meer en wie minder is? Bepaald onze afkomst, ook onze plaats in het lichaam van Christus? Dit kan zo niet zijn, dit is absolute discriminatie. En weet je, dit komt heel dichtbij. Want als je een zwerver naast je hebt zitten in de kerk ga je daar heel anders mee om dan een keurig gekleedde kerkganger. En daar worden wij rechters over elkaar, die we nooit mogen zijn. Ga even terug naar het begin en naar het geloof in Jezus en hoe Jezus gelijk werd aan ons. God, Die op ons niveau kwam. Zo moeten ook wij op elkaars niveau komen en elkaar op dezelfde waarde schatten.

 

Gebed: Vader, wat is dit een stevig woord van Jakobus. Wij zien veel te vaak aan wat voor ogen is en te weinig wat U ziet. U bepaald de waarde van ons door ons geloof te zien en dan zijn we binnen het lichaam van Christus allemaal gelijk.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom