"En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?" (Markus 2:16) 

Wat een vraag over Jezus aan de discipelen. De Farizeeën en de schriftgeleerden vragen aan de discipelen waarom Jezus eet met de tollenaren en de zondaren. Een nogal vreemde vraag. Met wie zou Jezus anders moeten eten dan? Zijn er ook nog andere mensen op de aarde dan zondaren? Oh nee, zo bedoelden ze dat natuurlijk niet, want onder die zondaren vielen natuurlijk niet de Farizeeën en de schriftgeleerden, zij waren al wel bijna volmaakt. En Jezus, Hij identificeert Zich met tollenaren en met zondaren, daarom eet Hij met hen. Hij wil één zijn met hen waarvoor Hij is gekomen.

 

Ja, dit moet je even laten landen. Jezus identificeerde Zich met degenen waar Hij voor was gekomen. Daaraan maakte Hij Zichzelf gelijk. Als Jezus Zich niet mag identificeren met jou, dan ben je te goed voor Hem. Dat is een heftige conclusie als je hier goed over nadenkt. Maar uit alles blijkt dat Jezus niet was gekomen voor zelfvoldane, van godsdienst overlopende figuren als Farizeeën en schriftgeleerden. Ze hadden Hem wel nodig, maar ze wezen Hem af en uiteindelijk kwam Hij daarom niet voor hen, maar voor degenen met Wie Hij Zich mocht identificeren. Met zondaren dus. 

Jezus komt op een gegeven moment langs een tolhuisje. Dat was zo'n huisje waar je als een rechtgeaarde Jood liever niet langs kwam. In zo'n huisje zat een NSB-er van de versie 30 na Christus. Een tollenaar was meestal een Jood die samenwerkte met de vijand en voor de vijand tol inde. Zo iemand wilde je als rechtzinnige Jood niet mee te maken hebben. Met iedereen wilde je omgaan, maar niet met zo iemand. En nu, wat doet nota bene Jezus? Hij stopt bij dat tolhuisje, kijkt Levi aan en zegt: "Volg Mij". Is het Jezus nu helemaal in Zijn bol geslagen? Een tollenaar die Jezus roept om een discipel van Hem te worden. Een discipel van rabbi Jezus die een tollenaar is, kun je het nog gekker bedenken? 

En toch doet Jezus dit. Hij, de rabbi bij uitstek kiest discipelen die in de maatschappij niet meetelden en om het nog gekker te maken gaat Hij ook nog aan tafel liggen bij die tollenaar en tot overmaat van ramp komen er ook nog een stel van de grootste zondaren bij liggen. Met deze Jezus wil je toch niet te maken hebben? 

En toch is juist dit Jezus: Hij is gekomen voor zondaren, voor doodzieke zondaren die een zielsarts nodig hebben. Dat is Zijn bestemming, dat is Zijn doel. Als je te slecht bent om geaccepteerd te worden door de wereld, dan komt Jezus voorbij en Hij zegt: "Jij moet Mijn discipel zijn." En juist die mensen die echt zondaar zijn, die reinigt Hij en vormt Hij naar Zijn beeld, omdat die zelfvoldane, godsdienstige figuren niet eens op Jezus willen gaan lijken. Jezus is vriend van tollenaren en zondaren zodat iedereen Zijn redding kan ontvangen. En hoe slecht je het ook doet, juist dan is Jezus beschikbaar voor jou! 

Gebed: Jezus, dank U wel dat U mij niet afwees, maar aanvaarde zoals ik was om mij te maken zoals U wilde. Leer mij ook op die manier naar mijn naaste te kijken, zodat ik ook een vriend mag zijn voor hen die geen bestaansrecht meer hebben.

 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu