"Maar nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken, zodat Hij niet meer openlijk in de stad kon komen; maar Hij was buiten in de eenzame plaatsen en ze kwamen van alle kanten naar Hem toe." (Markus 1:45) 

Is het je wel eens opgevallen dat Jezus meerdere keren in het Evangeliën een zwijgverbod geeft? Jezus doet een wonder en vervolgens zegt Hij tegen degene die Hij genezen heeft dat hij er niets over mag zeggen. Vooral aan het begin van de Evangeliën doet Jezus dat nogal eens een keer. Dat is toch wel opmerkelijk, want iedereen zou toch moeten weten Wie Jezus is? En toch blijkt Jezus daar geen prijs op te stellen.

 

Als we het gedeelte van Markus 1 lezen vanaf vers 40, dan komen we Jezus tegen bij een man die melaats is. Het was een regel die God had ingesteld dat iemand die melaats was, niet in de gemeenschap van het volk mocht zijn. Iemand die melaats was, die was onrein en eigenlijk was zo iemand helemaal buiten gesloten. Melaatsen werden de stad uitgezet en moesten zich maar zien te redden. En nu komt er hier een melaatse man naar Jezus toe. Gezien de context van de geschiedenis is Jezus op dit moment waarschijnlijk buiten in het veld geweest. En deze man spreekt daar Jezus aan of Hij hem wilt reinigen. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over deze man. Het raakt Hem echt en Hij geneest deze man. 

Wat zou die man hebben gevoeld? Hij moet toch helemaal uit zijn dak zijn gegaan en tegen iedereen gaan vertellen dat hij genezen was door rabbi Jezus? Maar dan zegt Jezus: Doe zoals de wet voorschrijft, laat je aan de priester zien, maar verder mag je tegen niemand iets zeggen wat er is gebeurd. Hoe kan Jezus dit nu vragen? Mogen wij zwijgen als God een wonder in ons leven doet? Dan vertel je dat toch overal? Toch zegt Jezus: "Ik wil dat je zwijgt". 

Maar als deze man het toch gaat vertellen, blijkt de reden waarom Jezus dit wilde: Hij kon daardoor niet meer in de stad komen. En dat kwam niet door de mensen die om hulp kwamen, want die bleken toch wel te komen, maar het heeft vooral te maken met de schriftgeleerden en de Farizeeërs. Het proces van Jezus zou dan te snel gaan richting het einde en zover was het nog lang niet. Jezus blijkt met voorzichtigheid Zijn weg uit te stippelen en nu was het nog niet de tijd dat alles op scherp kwam te staan en zeker in Jeruzalem moest dat nu nog niet gebeuren. 

Jezus was ten diepste heel eenzaam. Niemand begreep Hem echt en veroordeling lag al snel om de hoek. Jezus' bediening was ook een bediening waarbij Hij echt eenzaam was en waarbij Hij er telkens alleen voor stond. Zelfs die paar discipelen begrepen er nog niets van. En toch is dit ook Jezus. Dit is ook de prijs die Jezus betaalde en ook de prijs die wij soms echt moeten betalen. Eenzaam en onbegrepen in een wereld die God niet nodig heeft. Maar durf ook hierin maar op Jezus te lijken en kies ook met wijsheid wat je deelt en wat nog niet de tijd is. 

Gebed: Jezus, Uw eenzaamheid is niet te beschrijven en Uw wijsheid in Uw weg over de aarde was zo groot. Mag ik ook in deze dingen op U lijken. En als eenzaamheid groot is, laat mij dan aan U genoeg hebben.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu