"En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar." (Markus 1:35) 

Als je het eerste hoofdstuk van Markus doorleest dan heeft het er alle schijn van dat vanaf de roeping van de eerste discipelen, de gebeurtenissen in de synagoge en de situatie met de schoonmoeder van Petrus allemaal op ene dag gebeurden. Dat is betrekkelijk veel op ene dag en dan zou je denken dat dit Jezus ook wel energie gekost moet hebben. En wat lezen we dan? Jezus staat 's morgens vroeg op. Maar eigenlijk is dat geen goede beschrijving van het moment, daarom staat er nog achter dat het midden in de nacht was.

 

Midden in de nacht staat Jezus op en Hij gaat er alleen vandoor. Hij gaat naar buiten en Hij zoekt een eenzame plaats op. Misschien even een vraag tussendoor, als jij verlangt om op Jezus te lijken, hoe vaak doe jij dit? Hoe vaak zoek jij een eenzame plaats op? Jezus laat door het hele Evangelie heen zien dat dit telkens belangrijk is voor Hem. Keer op keer vinden we Jezus op een eenzame plaats waar Hij is om te bidden. Hij zoekt, midden in de hectiek van Zijn bediening telkens weer de eenzaamheid op. Hij doet dat niet op zijn bed in het huis waar Hij verbleef, maar Hij ging er midden in de nacht voor naar een eenzame plaats om in de stilte te spreken met Zijn Vader. 

Jezus was toch ook God, dus dan was dit toch niet nodig? Jezus zou later zeggen dat de Vader in Hem is en Hij in de Vader is en dat als je Jezus ziet, je ook de Vader hebt gezien? En toch gaat Jezus telkens weer het gesprek met Zijn Vader aan. Hij doet niets uit Eigen beweging, alles gaat in overleg met Zijn Vader. Dit is ook Jezus! Jezus als mens had ook de leiding van Zijn Vader nodig. Zonder de Vader kon Hij uiteindelijk ook niets doen. 

Jezus is in Zijn hele leven ook totaal afhankelijk van Zijn Vader geweest. En tegelijk is Jezus daardoor niet minder God, Hij was daardoor niet zwak, het was juist Zijn kracht om telkens afgestemd te zijn op Zijn Vader. Alles bleef in harmonie, tot het laatste toe! Hoe zeer de Vader Zijn Zoon ook heeft laten gaan, Hij liet Hem niet aan Zijn lot over. Jezus en de Vader zitten altijd op ene lijn.  

En als wij in Christus zijn, laat Jezus ons zien hoe ook wij telkens afgestemd moeten zijn om de bediening die God op ons heeft gelegd te kunnen voltooien. Het zijn de plaatsen waar Jezus alleen met de Vader was, waar Jezus de volgende stap uit kon zetten in Zijn bediening. En juist op die plaatsen waar wij in de stilte met God zijn, daar kunnen we onder Zijn leiding de volgende stap uitzetten in onze bediening.

Als je naar de dagplanning van Jezus kijkt, zou je zeggen dat er voor deze stilte momenten helemaal geen tijd was. Rust kreeg Hij bijna niet, maar Hij nam het wel. Rusteloos is ons hart, tot het rust vindt in God! 

Gebed: Jezus, Uw eenzame momenten met Uw Vader laten mij zien dat dit de momenten zijn waarop het echt gebeurt. En ik moet zeggen dat ik vaak drukte laat heersen in mijn leven en daardoor de stilte te weinig zoek.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu