Jakobus - volharding door verzoeking

 

"En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen." (Jakobus 1:5 en 6a)

 

Het is een vreugde om verzoeking mee te maken in je leven, zo begon Jakobus aan deze brief. Het laat iets zien van de waarde van je geloof, want waarom zou je verzocht worden als er geen geloof is, dan valt er niet veel te verzoeken. Maar wat vooral belangrijk is, is dat als we verzocht en beproefd worden, we leren om te volharden. Als je dit hoofdstuk verder doorleest, dan merk je dat Jakobus het hier niet over beproeving heeft zoals God dat bijvoorbeeld bij Abraham deed, maar dat het hier om verzoeking gaat en de vorm van beproeving heeft dan te maken met uitproberen door de tegenstander om te kijken hoe echt je bent in je geloof. Hoeveel ben je waard, of vanuit satan gedacht zou je kunnen zeggen: Hoe gevaarlijk ben je voor hem?

 

 

 

Het is de bedoeling dat je eigenlijk blij wordt van verzoeking. Verzoeking zal uiteindelijk je sterker maken, dus als je er zo naar kijkt, lijdt satan dubbele verliezen. Uiteindelijk zul je steeds meer staande blijven. Jakobus schrijft hier niet over wat voor vorm de verzoeking heeft, maar we kunnen ons er echt wel iets bij voorstellen omdat het gaat om Joodse christenen te midden van niet-christelijke Joden en heidenen. En reken dat deze beproevingen verder gingen dan je brooddoos van tafel halen als je zit te bidden.

 

Het is wel de vraag dat als je geloof onder druk wordt gezet op welke manier je dan kunt standhouden. Jakobus is geen schrijver die alleen iets roept en het je vervolgens zelf maar laat uitzoeken. Ik besef dat vers 5 heel vaak als een losse tekst wordt gebruikt. Als we wijsheid nodig hebben, dan moeten we wijsheid van God begeren. Heel vaak wordt deze tekst gekoppeld aan Salomo die om een wijs hart vroeg, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om wijsheid of bekwaamheid die je nodig hebt om staande te blijven in de verzoeking. Het gaat dus om bekwaamheid waardoor je dat hebt waardoor je kunt volharden in geloof.

 

Als je die bekwaamheid, of die wijsheid nodig hebt dan wijst Jakokbus je door naar God. En reken er op dat je geloof verzocht zal worden. Ik heb al zo vaak meegemaakt, nadat ik ging beseffen wat het Koninkrijk van Jezus werkelijk inhoudt, dat ik keer op keer werd aangevallen door mensen die het alleen maar over onze zondige natuur wilden hebben en over verzoening. Ik werd als heel verdacht gezien, want dan is er ineens een heleboel niet traditioneel meer. Uiteindelijk heb ik geleerd om te volharden in compleet geloof in het Evangelie van het Koninkrijk, zoekend naar wat God vroeg. En er zijn wat momenten geweest dat ik dacht dat het niet vol te houden was. 

 

Maar weet je, ik wil je bemoedigen met de woorden van Jakobus en ook met mijn eigen ervaring: Als je God in geloof om wijsheid vraagt, dan ontvang je het! Dan geeft God je precies dat wat je nodig hebt om te volharden in geloof, hoe onbegrepen je soms ook bent. Maar dit weet ik: Er is meer bij God en Zijn Koninkrijk dan ik altijd had geweten. 

 

Gebed: Vader, door elke tegenstand heen maakt U mij sterker in geloof, sterker in geloofsdaden en sterker in geloofsverwachting! Het is wonderlijk, maar verzoeking heeft mij sterker en stabieler gemaakt, dank U wel.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom