Jakobus - vreugde in verzoeking

 

"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt." (Jakobus 1:2 en 3)

 

De komende tijd zullen we stilstaan bij de brief van Jakobus. Een brief die hij schrijft aan Joodse gelovigen die verstrooid zijn over de hele wereld. Tegen deze achtergrond moeten we deze brief wel bekijken. Blijf telkens beseffen dat dit in de eerste plaats de doelgroep is van deze brief. Het is daarnaast opmerkelijk dat hij zichzelf niet als apostel voorstelt, maar als dienstknecht van Jezus Christus. Het is ook wel een vraag waard wie Jakobus eigenlijk is. Er zijn maar vier mannen in de Bijbel met deze naam. Twee discipelen van Jezus heetten zo, maar van de ene is bijna niets bekend en het is de vraag of hij de gezaghebbende schrijver kan zijn en de andere discipel is volgens de geschiedenis in 44 na Christus om het leven gekomen. Dan is er ook nog Jakobus, de vader van Judas.

 

De enige die er echt voor in aanmerking lijkt te komen is Jakobus, de broer van Jezus. Hij blijkt behoorlijk gezag te hebben als je deze brief leest. Deze Jakobus was ook een steunpilaar van de gemeente in Jeruzalem. Het is niet het belangrijkste wie hij was, maar wel wat hij schrijft. En als je dan globaal deze brief leest, dan merk je al snel dat er heel duidelijke geloofsopbouwende zaken in naar voren komen. Alleen, als je dan begint met de brief, dan is het net allemaal even iets lastiger.

 

We moeten het als vreugde ervaren dat we verzoeking ervaren en dat we beproefd worden. Dat is echt een bemoediging, daar word je echt heel blij van. We moeten blij zijn met verzoeking. Kun jij daar altijd zo blij mee zijn? Ik in ieder geval niet, ik weet niet hoe Jakobus dat ervaren heeft, maar om nu te zeggen dat verzoeking en beproeving zo mooi en fijn is, dat zeggen we toch liever maar niet. En toch zijn dit de woorden waarmee Jakobus deze brief begint. Hij laat de twee woorden 'verzoeking' en 'beproeving' nogal wat door elkaar lopen. In het Grieks zijn allebei de Nederlandse woorden mogelijk als vertaling. 

 

Je moet bedenken dat de doelgroep van deze brief, verstrooide, gelovige Joden is. Die hadden het in die tijd zeker niet makkelijk. Of het nu ging om heidenen om hen heen, of niet gelovige Joden, allebei deze groepen hadden het niet op deze gelovige Joden die overal heen verstrooid waren. Net zo goed als dat velen in onze tijd niet blij zijn met christenen die niet mee willen gaan in deze wereld. En dan wordt je op de proef gesteld en uitgeprobeerd. Uiteindelijk zit daar ook satan wel achter die ons maar wat graag wil laten struikelen. Toch is het ook een uitproberen hoe gelovig we eigenlijk echt zijn. Zo gaat men om ons heen ermee om. En dan zegt Jakobus: wees er blij om! Het gaat twee dingen doen: Je geloof zal sterker worden en een aanval op deze punten laten ook zien dat men ziet in wie jij gelooft. Begin maar eens met daarvoor te danken. Je valt dus blijkbaar op en dat is geen verkeerde zaak. En daarnaast zal je geloof meer volharding krijgen. 

 

Gebed: Vader, er zijn er velen die mij graag uitproberen, verzoeken en beproeven. Maar deze toets wil ik graag doorstaan en leren om steeds meer te volharden in geloof. Helpt U mij daar maar bij, zodat ik niet van slag raak als dit gebeurt.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom