Jakobus - vreugde in verzoeking

 

"Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt." (Jakobus 1:2 en 3)

 

De komende tijd zullen we stilstaan bij de brief van Jakobus. Een brief die hij schrijft aan Joodse gelovigen die verstrooid zijn over de hele wereld. Tegen deze achtergrond moeten we deze brief wel bekijken. Blijf telkens beseffen dat dit in de eerste plaats de doelgroep is van deze brief. Het is daarnaast opmerkelijk dat hij zichzelf niet als apostel voorstelt, maar als dienstknecht van Jezus Christus. Het is ook wel een vraag waard wie Jakobus eigenlijk is. Er zijn maar vier mannen in de Bijbel met deze naam. Twee discipelen van Jezus heetten zo, maar van de ene is bijna niets bekend en het is de vraag of hij de gezaghebbende schrijver kan zijn en de andere discipel is volgens de geschiedenis in 44 na Christus om het leven gekomen. Dan is er ook nog Jakobus, de vader van Judas.

 

De enige die er echt voor in aanmerking lijkt te komen is Jakobus, de broer van Jezus. Hij blijkt behoorlijk gezag te hebben als je deze brief leest. Deze Jakobus was ook een steunpilaar van de gemeente in Jeruzalem. Het is niet het belangrijkste wie hij was, maar wel wat hij schrijft. En als je dan globaal deze brief leest, dan merk je al snel dat er heel duidelijke geloofsopbouwende zaken in naar voren komen. Alleen, als je dan begint met de brief, dan is het net allemaal even iets lastiger.

 

We moeten het als vreugde ervaren dat we verzoeking ervaren en dat we beproefd worden. Dat is echt een bemoediging, daar word je echt heel blij van. We moeten blij zijn met verzoeking. Kun jij daar altijd zo blij mee zijn? Ik in ieder geval niet, ik weet niet hoe Jakobus dat ervaren heeft, maar om nu te zeggen dat verzoeking en beproeving zo mooi en fijn is, dat zeggen we toch liever maar niet. En toch zijn dit de woorden waarmee Jakobus deze brief begint. Hij laat de twee woorden 'verzoeking' en 'beproeving' nogal wat door elkaar lopen. In het Grieks zijn allebei de Nederlandse woorden mogelijk als vertaling. 

 

Je moet bedenken dat de doelgroep van deze brief, verstrooide, gelovige Joden is. Die hadden het in die tijd zeker niet makkelijk. Of het nu ging om heidenen om hen heen, of niet gelovige Joden, allebei deze groepen hadden het niet op deze gelovige Joden die overal heen verstrooid waren. Net zo goed als dat velen in onze tijd niet blij zijn met christenen die niet mee willen gaan in deze wereld. En dan wordt je op de proef gesteld en uitgeprobeerd. Uiteindelijk zit daar ook satan wel achter die ons maar wat graag wil laten struikelen. Toch is het ook een uitproberen hoe gelovig we eigenlijk echt zijn. Zo gaat men om ons heen ermee om. En dan zegt Jakobus: wees er blij om! Het gaat twee dingen doen: Je geloof zal sterker worden en een aanval op deze punten laten ook zien dat men ziet in wie jij gelooft. Begin maar eens met daarvoor te danken. Je valt dus blijkbaar op en dat is geen verkeerde zaak. En daarnaast zal je geloof meer volharding krijgen. 

 

Gebed: Vader, er zijn er velen die mij graag uitproberen, verzoeken en beproeven. Maar deze toets wil ik graag doorstaan en leren om steeds meer te volharden in geloof. Helpt U mij daar maar bij, zodat ik niet van slag raak als dit gebeurt.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom