"Maar Ik ken Hem, want Ik ben van Hem afkomstig, en Hij heeft Mij gezonden." (Johannes 7:29) 

Wie je Jezus? Ooit zei Luther: Toen Jezus stierf, stierf God. Dat klinkt nogal vreemd. Maar toch wil ik vandaag even stilstaan bij Wie Jezus zegt dat Hij is. Eigenlijk is het best opmerkelijk hoe Jezus Zichzelf noemt in de Evangeliën. En je zou er heel makkelijk aan voorbij lezen omdat het bijna niet opvalt. Totdat je even stilstaat bij de Griekse zinsconstructie. Het is namelijk opmerkelijk dat Jezus heel vaak zegt, als Hij zegt Wie Hij is dat Hij dit altijd vooral laat gaan aan: 'Ik ben'. 

 

Misschien denk je: dat is toch logisch als je iets over jezelf gaat vertellen. Maar dit is wat minder logisch als je beseft dat er in de Evangeliën nergens voorkomt dat iemand de term 'Ik ben' gebruikt. In onze vertalingen kom je die woordcombinatie nog wel tegen, maar de letterlijke Griekse woordconstructie hiervoor 'ego eimi' kom je, op ene uitzondering na, alleen maar tegen in uitspraken van Jezus Zelf. Bij alle andere keren dat we het in het Nederlands tegen komen staat er in het Grieks een woord tussen of zijn het andere woorden. 

Jezus zegt daarmee niets anders dan dat Hij de 'Ik ben' is. Hij is Dezelfde als degene in de Oude Testament Die Zich aan Mozes voorstelt als 'Ik ben'. Jezus is God Zelf. In het Evangelie van Johannes komen we zeven gelijkenissen tegen waarin Jezus zegt 'Ik ben'. Hij stelt Zichzelf daarmee telkens voor als God Zelf. En ook in deze tekst laat Jezus zien dat Hij 'Ik ben' is, die bij God vandaan komt. Daarmee gebruikt Jezus woorden die in het Oude Testament alleen toebedeeld waren aan God Zelf. Dit zijn de woorden waarmee God Zichzelf voorstelt als JHWH, of zoals wij het vertalen met HEER. Jezus is de belichaming van dat God Die er altijd zal zijn. Jezus is dus niet een mens met bijzondere gaven of met een bijzondere bediening van de Heilige Geest, maar Jezus is in de eerste plaats ook God Zelf. Daarom zegt Jezus dat als we Hem hebben gezien, wij ook de Vader hebben gezien. 

Dat Jezus met deze woorden duidelijk maakt dat Hij 'Ik ben' is, wordt nog duidelijker op het moment dat Judas Hem verraad en dat hij met een legereenheid soldaten komt om Jezus gevangen te nemen. En dan moet je bedenken dat een legereenheid van soldaten uit 600 soldaten bestond. En op het moment dat ze bij Jezus komen, neemt Jezus de leiding en zegt: "Wie zoeken jullie?" En op het moment dat ze antwoorden dat ze Jezus zoeken, zegt Jezus slechts twee woorden: "Ego eimi", 'Ik ben'. En wat gebeurt er op dat moment? Alle soldaten vallen als op een moment achterover. Er blijft er niet eentje staan op het moment dat Jezus zegt dat Hij 'Ik ben' is. Goddelijke autoriteit maakt dat geen soldaat kan blijven staan. En daarom zijn ook de demonen zo bang voor Jezus. Het gaat niet om een mens, maar het gaat om een confrontatie met God Zelf! Jezus is God in Eigen Persoon. Jezus zit op de troon en regeert als Degene die er altijd bij zal zijn! 

Gebed: Jezus, U bent God Zelf en ik dank U dat U altijd erbij zult zijn. U in mijn leven betekent dat ik altijd God in mijn leven heb en dat ik nooit bang hoef te zijn, want U ben er bij!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu