Man of vrouw naar Gods hart - herpakken door je te sterken in de HEERE

 

"David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God." (1 Samuël 30:6)

 

Het moment dat David koning zal worden komt steeds dichterbij, maar het is nog niet zover. Het verblijf van David onder de Filistijnen is goed gegaan en Achis is er niet achtergekomen wat David allemaal werkelijk deed. Tot het moment dat de Filistijnen en Israël het weer met elkaar aan de stok krijgen. Achis ziet geen gevaar in David, maar zijn bevelhebbers denken daar anders over. En uiteindelijk mag David niet mee in de strijd tegen Israël. Of was het dan de strijd tegen de Filistijnen geworden? Dat laatste was dan wel heel aannemelijk geweest. Maar David gaat nu terug naar Ziklag, waar zijn familie was achtergebleven.

 

Achis had Ziklag aan David gegeven. Er staat zelfs bij dat Ziklag daardoor altijd aan de koningen van Juda is blijven toebehoren. Maar dan komt David terug in Ziklag en het enige dat hij er aantreft is een rokende puinhoop. De Amalekieten hebben huisgehouden en er is niemand meer terug te vinden. Alle inwoners van de stad zijn verdwenen, meegenomen door de Amalekieten. Mannen waren er niet in de stad, want de mannen van die stad waren de mannen van het leger van David. De stad was dus eigenlijk onbeschermd geweest. Ergens zit er wel een les in deze geschiedenis. Hoeveel je ook voor Gods Koninkrijk mag betekenen, hoe veel je ook in de strijd mag staan, laat je gezin niet onbeschermd achter. Dit is echt ook een geestelijk principe. Ik merk zelf maar al te vaak dat hoe meer ik midden in de geestelijke strijd zit en satan mij niets kan doen, dat hij het altijd thuis probeert te doen.

 

En dan komt David terug, ziet de puinhoop van de stad en er is geen mens meer over. Iedereen is weggevoerd en wat moet je dan doen. Wat doe je als satan aan het huishouden is geweest in je gezin? Als je merkt dat je je kinderen dreigt kwijt te raken. Niet letterlijk misschien, maar wel geestelijk. Want deze strijd is ook een geestelijke strijd. Waar Davids gezin wordt aangetast, wordt ook het koningsschap van David aangetast en is er een direct verband met de belofte van de Messias!

 

Iedereen om David heen gaat huilen en David ook en uiteindelijk willen ze zelfs David stenigen. En dan wordt David bang. Wat doet David dan? Hij sterkt zich in de HEERE, zijn God. De man naar Gods hart staat weer op, blijft niet in zijn verdriet, wanhoop en angst hangen, maar staat op, sterkt zich in de HEERE en vraagt God wat hij moet doen. De opdracht is dan duidelijk: De vijand achterna. 

 

Ik weet niet in welke situatie jij zit en hoe jij de vijand om je heen ervaart. Misschien wel in je gezin, misschien op een andere manier en hij krijgt het telkens voor elkaar om je zoveel af te nemen. Misschien zelfs je gezondheid wel. En dan? Terug naar God, niet blijven hangen in de situatie, maar met God bepalen welke stap je moet zetten. Zelfs als alles verwoest lijkt te zijn en je alles kwijt bent. Want God is de God van hoop, redding en toekomst. En hij bent geroepen om het koningschap te dragen!

 

Gebed: Vader, Ziklag lijkt soms zo op mijn situaties, soms lijkt het wel alsof satan alles kapot kan krijgen, maar laat U mij dan keer op keer zien hoe U wilt dat ik handel!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom