Man of vrouw naar Gods hart - elke kans voor overwinning pakken

 

"David nu trok er met zijn mannen opuit en zij overvielen de Gesurieten, de Girzieten en de Amalekieten – want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest – in de richting van Sur, tot aan het land Egypte." (1 Samuël 27:9)

 

Davids leven gaat ondertussen verder en het wordt steeds duidelijker dat hij het plan voor zijn leven meer en meer gaat volgen. De David, die de man naar Gods hart is, wordt steeds meer ook de koning die de strijd met de vijanden aangaat. Er blijven bij die strijd wel heel wat vragen liggen. Want wat maakt dat God het uiteindelijk wil dat alle vijanden in het land verslagen worden en dat ook alle vijanden van rondom verslagen worden? Dat blijft een lastige vraag in het geheel waarover we heel makkelijk kunnen zeggen dat God soeverein is, maar dat is misschien wel iets te makkelijk.

 

 

 

We zullen op die vraag over het 'waarom' van het verslaan van alle vijanden wellicht op een later moment nog eens dieper nadenken. Voor nu is wel duidelijk dat de overwinning van alle vijanden één van de grootste doelen in het leven van David moest zijn. Uiteindelijk zal Salomo straks een koning van de vrede zijn en de opdracht voor Davids leven was een opdracht van strijd en overwinnen, zoals de grote Zoon van David kwam om te overwinnen.

 

Nadat David, Saul nog een keer heeft gespaard en Saul hem weer een loze bolofte lijkt te doen, besluit David om naar Achis, de koning van de Filistijnen te vluchten. Onbegrijpelijk dat die koning, David accepteerd, na de grote overwinning op de Filistijnen door David. Maar blijkbaar heeft hij gedacht dat David in ongenade bij zijn volk was gevallen. En op die grond blijkt David zijn plaats in het land te mogen innemen, maar terwijl hij daar is, doet hij net alsof hij telkens ten strijde trekt tegen zijn eigen volk. Wat hij echt doet is stad na stad van de vijanden uitroeien. En niet zomaar uitroeien, maar hij hield er niets van over, zodat niemand kon vertellen dat David dit had gedaan. Achis kwam hier nooit iets van te weten.

 

Wat moeten we hier nu van vinden? Betekent dit dat dit bedrog goed is? Of is dit gewoon een list in de strijd die David leverde. Daar lijkt het wel op, want God zegent de strijd wel heel bijzonder. Misschien moeten wij ook dit er wel van leren: elke plaats waar we zijn, buiten het paradijs is eigenlijk een plaats waar we geroepen zijn om de overwinningen voor God op te eisen. En soms lijkt daar wel wat list bij te mogen komen. Dat voelt heel apart, maar als het gaat om de uiteindelijke overwinning op satan, ook in ons eigen leven, dan is listigheid als de slangen geen verkeerde eigenschap, met als doel dat het Koninkrijk van Jezus zal overwinnen. Het geldt voor ons niet letterlijk op de manier zoals David het deed, maar het geldt voor ons wel geestelijk. Willen wij in elke situatie de vijand te lijf gaan en hem steeds meer slagen toebrengen? Die vraag is van belang voor ons. Ook als we David volgen op zijn strijdweg waarin hij echt een man naar Gods hart was.

 

Gebed: Vader, helemaal begrijpen doe ik het niet, al de listen die David hier lijkt te gebruiken, maar ik begrijp wel dat elke overwinning er eentje voor U is. Leer mij zo ook geestelijk in de strijd te staan en elke kans te pakken om de vijand een slag toe te brengen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom