Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten

 

"Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: Gezegend zij de HEERE, Die het voor mij opgenomen heeft, vanwege mijn smaad, van de hand van Nabal, en Zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren!" (1 Samuël 25:39a)

 

Ik geloof dat we in de geschiedenis van Nabal nog iets te leren hebben. Het is duidelijk dat David Nabal en zijn mannen niets kwaads heeft aangedaan. Hij is zelfs meer dan goed voor hen geweest en de reactie van Nabal op het moment dat David bij hem aanklopt om hulp is meer dan bizar. De boosheid bij David is daarom niet vreemd en tot op zekere hoogte ook nog wel terecht. Natuurlijk is David boos dat hij zo wordt behandeld terwijl hij zo goed is geweest voor de mannen van Nabal. Maar de manier van reageren klopt niet.

 

 

 

Hoe had David moeten reageren? Ik weet niet of daar in dit soort situaties gelijk een richtlijn voor is, maar de wraakgevoelens van David klopten niet. Daar komt hij ook achter als Abigaïl hem tegemoet komt. En de manier hoe Abigaïl spreekt tegen David getuigd van heel veel wijsheid. Ze stelt heel duidelijk dat als David zonder reden bloed zou vergieten, dit straks een struikelblok zal zijn als hij koning is geworden. Want er was geen reden om op deze manier te reageren zoals David deed.

 

Maar wat Abigaïl zegt is wel waar het om gaat. Het lijkt soms wel dat de wraakgevoelens een oplossing zijn, maar ze zijn het niet. Boosheid mag er wel zijn, maar niet met de gevolgen die het nu dreigt te krijgen bij David. Uiteindelijk zal wraak en wraaklust voor ons een struikelblok zijn in de bediening die God voor ons leven heeft. Er zal altijd een reden zijn waardoor de vijand een punt heeft om aan te klagen. David moet het ook loslaten en uiteindelijk de wraak overlaten aan God. En dan zorgt God wel voor de goede afwikkeling. Want wat gebeurt er als David afziet van zijn wraakplannen?

 

Abigaïl gaat terug naar Nabal. En als Nabal dan verteld wordt wat er is gebeurd, dan krijgt Nabal een hartinfarct. Zo verbitterd en zo verschrikkelijk was zijn hart er aan toe richting David. Eigenlijk krijgt hij een kans om normaal te reageren, maar hij wordt zo boos dat hij uiteindelijk een hartinfarct krijgt en tien dagen later sterft. Is dat hoe het moet gaan als we de wraak overgeven aan God? Nee, deze uitwerking is absoluut niet waar het om gaat, het gaat er om wat er gebeurd als wij loslaten en God laten reageren over onze situaties waarin ons onrecht is aangedaan. Het gaat hier niet om een toornende God, maar het gaat er hier om dat David ziet dat als Hij het loslaat, God er mee doet wat er moet gebeuren. En zolang Nabal leefde was er voor hem, ook bij God een weg terug. Maar uiteindelijk treft de vloek hem vanwege zijn gedrag en hart. En dan ziet David dat hij geen wraak hoeft te nemen voor de smaad die hem aangedaan was, maar dat God het doet. Het kwaad dat van Nabal uitging is op zijn hoofd teruggekeerd.

 

Gebed: Vader, ik kies er voor om elke vorm van wraakgevoelens los te laten en aan U te geven. Doet U er mee wat U wilt, zelfs als U bekering en berouw tot stand laat komen. Ik wil niet gevangen zitten in de strik van bitterheid, haat en wrok, maar vrij zijn op dit gebied.

 

 

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom