Man of vrouw naar Gods hart - wraak loslaten

 

"Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: Gezegend zij de HEERE, Die het voor mij opgenomen heeft, vanwege mijn smaad, van de hand van Nabal, en Zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de HEERE het kwaad van Nabal op diens hoofd heeft doen terugkeren!" (1 Samuël 25:39a)

 

Ik geloof dat we in de geschiedenis van Nabal nog iets te leren hebben. Het is duidelijk dat David Nabal en zijn mannen niets kwaads heeft aangedaan. Hij is zelfs meer dan goed voor hen geweest en de reactie van Nabal op het moment dat David bij hem aanklopt om hulp is meer dan bizar. De boosheid bij David is daarom niet vreemd en tot op zekere hoogte ook nog wel terecht. Natuurlijk is David boos dat hij zo wordt behandeld terwijl hij zo goed is geweest voor de mannen van Nabal. Maar de manier van reageren klopt niet.

 

 

 

Hoe had David moeten reageren? Ik weet niet of daar in dit soort situaties gelijk een richtlijn voor is, maar de wraakgevoelens van David klopten niet. Daar komt hij ook achter als Abigaïl hem tegemoet komt. En de manier hoe Abigaïl spreekt tegen David getuigd van heel veel wijsheid. Ze stelt heel duidelijk dat als David zonder reden bloed zou vergieten, dit straks een struikelblok zal zijn als hij koning is geworden. Want er was geen reden om op deze manier te reageren zoals David deed.

 

Maar wat Abigaïl zegt is wel waar het om gaat. Het lijkt soms wel dat de wraakgevoelens een oplossing zijn, maar ze zijn het niet. Boosheid mag er wel zijn, maar niet met de gevolgen die het nu dreigt te krijgen bij David. Uiteindelijk zal wraak en wraaklust voor ons een struikelblok zijn in de bediening die God voor ons leven heeft. Er zal altijd een reden zijn waardoor de vijand een punt heeft om aan te klagen. David moet het ook loslaten en uiteindelijk de wraak overlaten aan God. En dan zorgt God wel voor de goede afwikkeling. Want wat gebeurt er als David afziet van zijn wraakplannen?

 

Abigaïl gaat terug naar Nabal. En als Nabal dan verteld wordt wat er is gebeurd, dan krijgt Nabal een hartinfarct. Zo verbitterd en zo verschrikkelijk was zijn hart er aan toe richting David. Eigenlijk krijgt hij een kans om normaal te reageren, maar hij wordt zo boos dat hij uiteindelijk een hartinfarct krijgt en tien dagen later sterft. Is dat hoe het moet gaan als we de wraak overgeven aan God? Nee, deze uitwerking is absoluut niet waar het om gaat, het gaat er om wat er gebeurd als wij loslaten en God laten reageren over onze situaties waarin ons onrecht is aangedaan. Het gaat hier niet om een toornende God, maar het gaat er hier om dat David ziet dat als Hij het loslaat, God er mee doet wat er moet gebeuren. En zolang Nabal leefde was er voor hem, ook bij God een weg terug. Maar uiteindelijk treft de vloek hem vanwege zijn gedrag en hart. En dan ziet David dat hij geen wraak hoeft te nemen voor de smaad die hem aangedaan was, maar dat God het doet. Het kwaad dat van Nabal uitging is op zijn hoofd teruggekeerd.

 

Gebed: Vader, ik kies er voor om elke vorm van wraakgevoelens los te laten en aan U te geven. Doet U er mee wat U wilt, zelfs als U bekering en berouw tot stand laat komen. Ik wil niet gevangen zitten in de strik van bitterheid, haat en wrok, maar vrij zijn op dit gebied.

 

 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom