Man of vrouw naar Gods hart - liefde voor de outcasts

 

"Toen ging David daarvandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Ook voegde ieder zich bij hem die in nood verkeerde, ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was, en hij werd hun leider, zodat er ongeveer vierhonderd mannen bij hem waren." (1 Samuël 22:1 ven 2)

 

Het valt op dat David, vanaf het moment dat hij is gaan vluchten, een vogelvrij verklaard mens is geworden. Er is geen enkele plaats meer waar het veilig is. Hij vlucht naar de koning van Gath, maar ook daar is hij niet veilig. Zodra hij daar aankomt wordt hij herkend. Blijkbaar is David ondertussen overal al een bekende geworden en dat niet alleen onder zijn eigen volk. Het volk was op zichzelf wel blij met David, maar Saul nadrukkelijk niet. Het blijkt ook wel dat Saul niet veel goeds in de zin heeft.

 

 

 

Als je bedenkt dat alle priesters in Nob het met de dood moeten bekopen omdat Achimelech David geholpen had, terwijl hij niet wist dat David op de vlucht was voor Saul, dan is wel duidelijk dat Saul niet veel genade kent voor degenen die David een warm hart toedragen. Maar ook in het buitenland gaat het mis. De dienstknechten van Achis, de koning in Gath herkennen David direct en zeggen dat ook, met als gevolg dat David heel bang wordt. Ook dan gedraagt David zich niet zoals je van een man naar Gods hart zou verwachten. Hij stelt zich aan als een waanzinnige. Angst is dus ook bij mannen en vrouwen naar Gods hart niet vreemd.

 

Toch, als David dan uiteindelijk een grot heeft gevonden waar hij terecht kan, dan blijkt weer hoe David is. Het begint met zijn ouders en zijn broers. Ze horen dat David in de grot Adullam zit en ze komen naar hem toe. Wellicht waren ook zij bang geworden voor eventuele maatregelen van Saul. Maar als je dan doorleest dan blijkt dat er meer mensen zijn die zich bij David voegen. Eigenlijk zijn dat allemaal mensen waar wat mee aan de hand is. Die vinden toevlucht bij David. David stuurt deze mensen niet weg, maar hij vormt met hen zelfs een leger.

 

De verschoppelingen zijn bij David welkom en hij heeft ook nog geloof in hen. Iedereen die in nood verkeerde, een schuldeiser had of verbitterd was, ze zijn welkom bij David en hij heeft met deze mensen plotseling een eigen leger.

Hier moet je gewoon eens over nadenken. Hoeveel mensen uit jouw omgeving die eigenlijk kansloos zijn, durf jij het vertrouwen te geven dat zij van betekenis kunnen zijn. Zoals David deze groep mensen accepteert en in hen geloof heeft dat ze een bestemming hebben in dit leven. Ik merk heel vaak als je mensen coached, en je ze met geloof omringt en bemoedigd, dat dit vaak de mensen zijn die heel veel gaan betekenen. Maar dan heb je er wel vertrouwen voor nodig en misschien vooral moet je soms wat overwinnen, om met de outcast van de maatschappij iets op te zetten. Maar als dat lukt, komt Gods heerlijkheid, juist in dit soort mensen, heel krachtig openbaar.

 

Gebed: Vader, ik wil mensen die geen kans krijgen, kansen geven, wil hen accepteren en geloof in hen hebben dat ze bruikbaar zijn voor U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom