Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap

 

"Toen zei Jonathan tegen David: Ga in vrede! Moge dat wat wij beiden in de Naam van de HEERE gezworen hebben, tot in eeuwigheid gelden, namelijk: Moge de HEERE tussen mij en jou zijn, tussen mijn nageslacht en jouw nageslacht." (1 Samuël 20:42)

 

Er is nog iets dat er tussendoor heeft gespeeld met David en Jonathan. Het wordt niet helemaal duidelijk hoe het is en was, helemaal begrijpen we de rol van Jonathan ook niet. Opmerkelijk dat Jonathan nergens leek te zijn toen Goliath om een tegenstander vroeg. Hoe het allemaal precies gegaan is wordt niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk wordt is dat David en Jonathan een intens diepe vriendschap met elkaar hebben. En nee, daar hoeven we helemaal geen verkeerde dingen achter te zoeken.

 

 

 

David gaat de vriendschap met Jonathan aan, al staat er telkens dat Jonathan David met zijn ziel liefhad. Maar dat het wederzijds is, wordt wel duidelijk op het moment dat het afscheid is gekomen. Dan vloeien er veel tranen. En als je ook tot je laat doordringen wat er allemaal is gebeurd, dan is de vriendschap met Jonathan niet de makkelijkste. Want hoe heeft Jonathan vriendschap kunnen onderhouden met David, terwijl zijn vader Saul op de dood van David uit was. Maar ook in deze vriendschap blijkt wie David echt is. Al is de vriendschap met Jonathan zelfs gevaarlijk en al is hij wel een zoon van Saul en daarmee had er ook heel ander gevoel bij David kunnen ontstaan, David kiest ervoor om trouw te zijn in zijn vriendschap met Jonathan.

 

Jonathan vraagt, nadat gebleken is dat Saul vastbesloten is om David te doden, of David een verbond met hem wil aangaan. Jonathan beseft heel goed dat David straks op de troon zal zitten en hij vraagt als David straks alle vijanden zal verslaan, of hij hem en zijn gezin wil sparen. En dan blijkt de trouw van David in zijn vriendschap met Jonathan. David belooft het met een eed en meerdere malen bevestigt hij dit.

 

Weet je wat een kenmerk is van mannen en vrouwen naar Gods hart? Dat ze trouw zijn in vriendschappen. En natuurlijk kan er wat fout gaan en natuurlijk maken ook mannen en vrouwen naar Gods hart soms hele grote fouten. Toch is het zo dat als je leeft vanuit wie je in Christus bent en als een man of vrouw naar Gods hart leeft, dat je zult zoeken naar trouw en eerlijkheid in je vriendschappen.

 

Vriendschappen kosten je soms heel wat. Sommige vrienden gaan niet altijd even eerlijk en zuiver met je om en andere vriendschappen worden je soms onmogelijk gemaakt, maar dan hebben wij nog steeds een keus om trouw te blijven en trouw te zijn. Eigenlijk omdat God Zelf trouw is in Zijn vriendschap met ons. In mannen en vrouwen naar Gods hart, weerspiegelt Gods hart. En God geeft nooit op als Hij Zijn vriendschap aan je aanbiedt. Als we zo leven, geniet God van wat wij geven, wat wij doen en hoe we in vriendschappen staan. En ben jij bereidt, omdat hierin echt trouw en zuiver te willen zijn?

 

Gebed: Vader, U bent het die mij Uw vriendschap biedt. Zo wil ik ook mijn vriendschap geven en hen met wie ik mij innig verbonden weet.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom