Man of vrouw naar Gods hart - vriendschap

 

"Toen zei Jonathan tegen David: Ga in vrede! Moge dat wat wij beiden in de Naam van de HEERE gezworen hebben, tot in eeuwigheid gelden, namelijk: Moge de HEERE tussen mij en jou zijn, tussen mijn nageslacht en jouw nageslacht." (1 Samuël 20:42)

 

Er is nog iets dat er tussendoor heeft gespeeld met David en Jonathan. Het wordt niet helemaal duidelijk hoe het is en was, helemaal begrijpen we de rol van Jonathan ook niet. Opmerkelijk dat Jonathan nergens leek te zijn toen Goliath om een tegenstander vroeg. Hoe het allemaal precies gegaan is wordt niet helemaal duidelijk. Maar wat wel duidelijk wordt is dat David en Jonathan een intens diepe vriendschap met elkaar hebben. En nee, daar hoeven we helemaal geen verkeerde dingen achter te zoeken.

 

 

 

David gaat de vriendschap met Jonathan aan, al staat er telkens dat Jonathan David met zijn ziel liefhad. Maar dat het wederzijds is, wordt wel duidelijk op het moment dat het afscheid is gekomen. Dan vloeien er veel tranen. En als je ook tot je laat doordringen wat er allemaal is gebeurd, dan is de vriendschap met Jonathan niet de makkelijkste. Want hoe heeft Jonathan vriendschap kunnen onderhouden met David, terwijl zijn vader Saul op de dood van David uit was. Maar ook in deze vriendschap blijkt wie David echt is. Al is de vriendschap met Jonathan zelfs gevaarlijk en al is hij wel een zoon van Saul en daarmee had er ook heel ander gevoel bij David kunnen ontstaan, David kiest ervoor om trouw te zijn in zijn vriendschap met Jonathan.

 

Jonathan vraagt, nadat gebleken is dat Saul vastbesloten is om David te doden, of David een verbond met hem wil aangaan. Jonathan beseft heel goed dat David straks op de troon zal zitten en hij vraagt als David straks alle vijanden zal verslaan, of hij hem en zijn gezin wil sparen. En dan blijkt de trouw van David in zijn vriendschap met Jonathan. David belooft het met een eed en meerdere malen bevestigt hij dit.

 

Weet je wat een kenmerk is van mannen en vrouwen naar Gods hart? Dat ze trouw zijn in vriendschappen. En natuurlijk kan er wat fout gaan en natuurlijk maken ook mannen en vrouwen naar Gods hart soms hele grote fouten. Toch is het zo dat als je leeft vanuit wie je in Christus bent en als een man of vrouw naar Gods hart leeft, dat je zult zoeken naar trouw en eerlijkheid in je vriendschappen.

 

Vriendschappen kosten je soms heel wat. Sommige vrienden gaan niet altijd even eerlijk en zuiver met je om en andere vriendschappen worden je soms onmogelijk gemaakt, maar dan hebben wij nog steeds een keus om trouw te blijven en trouw te zijn. Eigenlijk omdat God Zelf trouw is in Zijn vriendschap met ons. In mannen en vrouwen naar Gods hart, weerspiegelt Gods hart. En God geeft nooit op als Hij Zijn vriendschap aan je aanbiedt. Als we zo leven, geniet God van wat wij geven, wat wij doen en hoe we in vriendschappen staan. En ben jij bereidt, omdat hierin echt trouw en zuiver te willen zijn?

 

Gebed: Vader, U bent het die mij Uw vriendschap biedt. Zo wil ik ook mijn vriendschap geven en hen met wie ik mij innig verbonden weet.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom