"Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem." (1 Johannes 4:8 en 9) 

Eén van de meest mooie teksten uit de Bijbel staat in dit hoofdstuk van de brief van Johannes, maar tegelijk is het ook één van de meest gewraakte teksten uit de Bijbel. Want is God liefde? Is God liefde? Wat is er aan liefde te zien als je in deze wereld om je heen kijkt? Wat is er voor liefde van God te zien als je geliefde een uitslag van de dokter krijgt, die alleen maar wijst op spoedig sterven? Is dat de God Die liefde is. En moeten wij elkaar liefhebben omdat God liefde is?

 

God is liefde, maar bij velen slaan de stoppen door als je dit zegt. En soms lijkt het nog wel gerechtvaardigd ook. Maar laten we eens eerlijk zijn. Stel je nu voor dat een rechter een moordenaar veroordeelt tot levenslang, is dat dan een reden om te zeggen dat die rechter een bruut is? Nee toch, dat ligt toch aan die moordenaar dat hij straf krijgt? Is God de oorzaak van de ellende op deze wereld? Wat heeft God aan deze ellende gedaan dan? Als God ellende tegenhoudt is dat hooguit genade, maar God is niet de oorsprong van het kwaad in deze wereld. De standaard zou moeten zijn dat we allemaal al lang dood waren geweest, want als we zouden zondigen, dan zouden we sterven. Dat was de boodschap. En is een vader die zijn zoon geen straf geeft, een liefdevolle vader? Overtreding zonder straf dat is pas liefdeloos, dat is keihard en wat is er dan nog voor betrouwbaarheid over bij zo'n vader die over zich laat lopen? 

God is liefde, dat is Hij wel. Want de hele wereld hebben wij in de ongeluk laten storten en wat gaat God dan doen? Ondanks wat wij doen, met alle gevolgen van dien, kiest God er voor om Zijn Zoon in de wereld te sturen om ons door Hem te laten redden. Want dat God liefde is, is geopenbaard in het feit dat God Zich voorover boog naar ons toe en Zijn Zoon de wereld in stuurde om uiteindelijk daar te sterven. God is liefde, niet omdat Hij het kwaad allemaal zou voorkomen moeten, maar God is liefde omdat Hij de straf die het gevolg was van onze zonden, op Zichzelf nam en Zelf de straf ging dragen voor ons. 

God is liefde, dat is niet iets dat we mogen toepassen om dat wat er om ons heen gebeurt als het gaat over lijden in deze wereld. God hoefde helemaal niets te doen, maar uiteindelijk deed Hij alles: Hij herstelde de zonden door Zichzelf te geven. We kunnen alleen maar zeggen dat God liefde is en dat alles wat we meer krijgen dan de dood, het bewijs is dat God liefde is en uiteindelijk is het grootste bewijs is dat God Zelf Zijn Zoon gaf voor jou en mij. Gods liefde is zichtbaar in dat wij het leven krijgen door de dood van Jezus! 

Gebed: Vader, ik kan alleen maar zeggen: U bent liefde. U bent liefde. U bent liefde! Er is geen enkele reden om iets anders te geloven en te belijden. U bent liefde.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu