Man of vrouw naar Gods hart - totale overwinning

 

"Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij." (1 Samuël 17:51)

 

Kun je niet een wat leukere tekst bedenken dan deze, zou je kunnen afvragen. Wat een bloederig verhaal. Dat verhaal van David en Goliath met zijn slinger en die steen in zijn voorhoofd dat gaat best. De meeste kinderen maken er nog een geweldig avontuur van. Maar dacht je dat dit verhaal echt een prachtig verhaal was? Dat is het niet, echt niet. Het is eigenlijk een ongelofelijk grof verhaal. En toch geloof ik dat ook in dit stuk van het verhaal wel iets van David zichtbaar wordt als man naar Gods hart!

 

 

 

David blijft staan voor deze reus en gaat zelfs de confrontatie met hem aan. Maar wat zou er gebeurd zijn als David hetzelfde doet als wat wij met de reuzen in ons leven maar al te vaak doen? Is dit een vreemde vraag? Volgens mij niet. Als we dan al zover komen dat we de reuzen in ons leven onder ogen willen komen, dan is het maar de vraag of we dat ook echt helemaal doen.

 

Wat doet David met Goliath? Hij raakt verontwaardigd, blijft staan en gaat uiteindelijk de strijd aan. En op welke manier doet hij dat? In afhankelijkheid van God, Dezelfde God Die hem leeuwen en beren liet overwinnen. En wat neemt hij mee? Niets anders dan en slinger en een paar stenen en de vraag of God daarbij mee wilde gaan. Is dat wijs? Naar menselijke maatstaven niet, maar als man naar Gods hart dus wel. Maar daar blijft het niet bij. Als je het kinderliedje zingt over David en Goliath, dan is het allemaal prachtig. De slinger ging rond, de steen vloog weg en Goliath stortte ter aarde. Alleen... daarmee was het niet klaar. Dit was niet genoeg! David moet echt afrekenen met deze reus. Hij moest niet teruglopen en genoegen nemen met een neergestortte reus, maar hij moest er echt mee afrekenen. 

 

Goliath was door die steen namelijk nog niet dood. Hij was erdoor ter aarde gestort, maar daarmee was de reus nog niet aan zijn einde gekomen. Daarom pakt David het zwaard van Goliath zelf en hakt zijn hoofd af. En op dat moment vluchten alle Filistijnen. Mischien is dit ons probleem wel: ergens hebben we medelijden met de reuzen die we in ons leven moeten overwinnen. Ten diepste helemaal zonder angst, of helemaal zonder je probleem is wel zo nieuw, willen we dat wel echt? Maar als je er echt mee afrekent is het ook echt klaar. Ja, dat is een leven zonder reuzen, maar dat is leven in vrijheid. Als David deze reus had laten liggen en hem niet uiteindelijk echt had gedood, dan was Goliath weer opgestaan, en was het nog erger geworden.

 

Dit is wat onze Goliaths doen, dit is hoe satan het graag wil, we slaan ze wel soms even neer, maar willen we echt in de overwinning van Jezus gaan staan en deze reuzen echt uitbannen uit ons leven. Of is onze angst, zijn onze reuzen misschien wel een stukje van je identiteit geworden? En wat jouw leven ook beheerst, alleen echt ermee afrekenen brengt de overwinning.

 

Gebed: Vader, in mijn leven wil ik geen enkele reus mij laten beheersen, of het nu zorgen zijn, angsten zijn, verslavingen of wat ook, in Jezus' Naam wil ik elke reus niet alleen neerslaan, maar ook totaal overwinnen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom