Man of vrouw naar Gods hart - in Gods kracht

 

"Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!" (1 Samuël 17:37)

 

David kon het niet uitstaan dat die ongelikte beer, die Goliath het lef had om de slagorden van de levende God te honen. Dat volk vluchtte telkens als hij stond te schreeuwen, maar David is heilig verontwaardigd. Wat denkt hij wel. En met dat David eigenlijk niet wegloopt voor deze reus en ook uitspreekt wat hij er van vindt, valt hij eigenlijk op. Weet je, mannen en vrouwen naar Gods hart vallen vaak op, terwijl ze het niet eens bewust zijn. Ze spreken vaak woorden in geloof en vertrouwen en willen niet toelaten dat God gelasterd wordt

 

 

En binnen de kortste tijd staat David voor de koning. David, notabene de opvolger van Saul, die in ongenade bij God was gevallen verschijnt op deze manier op de plaats waar God hem straks wil hebben. De man naar Gods hart, stapt hier de zaal in waar hij straks zelf zal zitten. God brengt hem nu al op een plaats, waar hij bijna onmogelijk leek te kunnen komen. Nadat hij immers gezalfd was, was er helemaal geen mogelijkheid om in de buurt van de troon te komen.

 

En dan komt Saul met een paar vragen. En op zich zijn die vragen terecht, maar tegelijk zouden ze David ook aan het twijfelen kunnen hebben gebracht. Maar één ding valt op: Davids besluit staat vast. Dit gaat hij niet accepteren en hij wil met Gods hulp deze Goliath verslaan. En als hij met de kracht van God een beer kan verslaan, dan kan hij ook deze kerel van zo'n 4 meter verslaan.

 

Het klinkt bijna als hoogmoed, maar dit is wat Gods hart raakt, dit is geloofsvertrouwen in het onmogelijk. Hoe groot de reus ook is, in Gods Naam zullen zelfs bergen zich verplaatsen. En in dat geloof wil David gaan. Nergens blijkt overmoed of een grote mond, het enige dat opvalt is dat hij niet accepteert dat God kleiner gemaakt wordt en dat hij in geloof zal gaan doen wat God wil.

 

Een man of een vrouw naar Gods hart kiest ervoor om te blijven staan voor een reus en de confrontatie met hem aan te gaan. Weglopen is nooit een optie, dan blijft de reus bestaan. En dan moet je eens opletten op welke manier Saul, David de strijd in wil sturen. Met een loodzwaar pantser waar David helemaal niet mee overweg kan. Weet je waar David wel mee overweg kan? Met een slinger en een paar stenen èn het geloof dat God die stenen op de goede plaats laat aankomen.

 

De strijd aangaan met jouw reuzen kan alleen in Gods kracht en op een manier die bij jou past. Het tenue van Saul past helemaal niet en het is ook niet de manier van strijden van David. David heeft elke beer of leeuw verscheurd met zijn handen en in geloof dat God hielp. Dat is een man naar Gods hart, die niet wegvlucht, maar blijft staan en in de Naam van God de strijd aangaat.

 

Gebed: Vader, ik wil niet meer weglopen voor welke reus dan ook, die Uw Naam kleiner maakt en ik kies om met U elke reus te lijf te gaan, zodat uiteindelijk elke reus verslagen zal worden in Uw Naam.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom