Man of vrouw naar Gods hart - heilig verontwaardigd

 

"Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn [wel], dat hij de gelederen van de levende God durft te honen?" (1 Samuël 17:26)

 

Heb je de geschiedenis van David en Goliath wel eens goed gelezen? Ik bedoel niet zozeer de strijd tussen David en Goliath, maar wat er vooraf allemaal gebeurt. Hoe het volk reageert op deze Filistijn en hoe de man naar Gods hart reageert op deze man. Het gaat namelijk niet in de eerste plaats om Goliath, maar wat Goliath met je doet. Het gaat er uiteindelijk om wat jij met de reuzen in jouw leven doet. En natuurlijk is de strijd in dit hoofdstuk ook een echte strijd, maar het laat ook zien welke keuzes je hebt in de strijd. Reageer jij als een man of een vrouw naar Gods hart, of doe je dat niet?

 

 

 

Denk jij dat David Goliath aan zou kunnen? Dat zou dwaasheid zijn om te bedenken dat dit zou kunnen. Natuurlijk was David geen partij voor Goliath. Die beer van een vent was meer dan drie meter lang, misschien zelfs wel meer dan vier meter. En al veertig dagen lang was het hetzelfde verhaal. Elke morgen stellen de legers zich tegen elkaar op, schreeuwen strijdkreten tegen elkaar en dan wordt het ineens stil als de mascotte van de Filistijnen eraan komt. Bam, daar staat hij, hij trekt zijn verschrikkelijke mond open en maakt het leger van Israël en de God van Israël belachelijk. En hij daagt één man uit om met hem te vechten. En hoe het kan is het, heel het leger van Israël zet het op een lopen.

 

Elke dag begint vol goede moed, maar zodra Goliath komt, vluchten ze allemaal. Je zou je afvragen waarom ze zo bang zijn. Goliath wil toch alleen maar één man? Waar is trouwens Saul gebleven? Die was al te oud, staat er. En dan komt David in het leger, gestuurd door zijn vader om te kijken hoe het bij zijn broers is. En hij ziet deze belachelijke vertoning met deze reus. En waar het volk vlucht, blijft David staan.

 

Wat is het verschil tussen een volk dat bang is voor een reus en een man naar Gods hart? Dit is het verschil: Goliath raakt David met zijn woorden in zijn hart. Het maakt het leger van de God van de goden belachelijk. Hij heeft het lef om met zijn woorden God en het volk van God belachelijk te maken. Wie denk Goliath dat hij is dat hij dit doet. De heilige verontwaardiging bij David spat er vanaf. Dit kun je niet laten gebeuren als je een man bent naar Gods hart, je laat je God en Zijn volk niet bespotten! 

 

Uiteindelijk zorgen reuzen in ons leven ervoor dat God de eer niet krijgt en dat angst wordt aanbeden. Goliath gebruikte de demonische macht van angst. En dat gebeurt ook met onze reuzen in ons leven. Weet je wat er dan gebeurt? Het legt je lam! Je kunt niets meer dan bedenken dat het misgaat. Tenzij je beseft: Dit gaat om Gods eer en glorie! Dit laat ik niet gebeuren!

 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, hoe dan ook kan ik niet accepteren dat U kleiner gemaakt wordt en de reuzen in ons leven groter. Helpt mij om heilig verontwaardigt te zijn over alles in en om mij heen dat U kleineert en help mij dat te weerstaan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom