Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd

 

"Toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem." (1 Samuël 16:18)

 

Wat zou jij gaan doen als God tegen je zegt dat je koning zal worden van Zijn volk? Hoe reageer je als God jou uitkiest omdat jij een man of een vrouw bent naar Zijn hart en die Hij bestemd om op een verantwoordelijke post in Zijn Koninkrijk te staan? David ging gewoon terug naar de schapen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je wordt overweldigd door God omdat Hij je aanstelt, je wilt gebruiken omdat jouw hart, Gods hart in beweging zet en je gaat vervolgens terug naar je oude beroep.

 

 

 

Toch is dit maar al te vaak hoe het gaat. Het gaat bij God er soms zo onlogisch aan toe, maar dat komt omdat God logisch is en wij niet. Daar zit een serieus probleem. Davids tijd is blijkbaar nog niet gekomen. Wellicht moet hij eerst nog wat leren. Soms maakt God je een weg bekend, maar is het nog niet de tijd. En ondertussen zoek je naar wat God van je vraagt. Want dat doe je als je een man bent naar Gods hart. David gaat hier God niet voor de voeten lopen, maar wacht rustig af, bij de schapen. En ondertussen heeft hij zijn harp bij zich en maakt muziek.

 

En in het paleis, op de plaats waarvoor David is gezalfd? Daar regeert Saul gewoon nog. Maar het gaat wel minder met hem. Er zijn momenten dat een boze geest hem aanvalt. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat deze boze geest van God is, maar God staat het wel toe. En dan bedenken de dienaren rond de troon dat er iemand moet komen die met muziek voor rust gaat zorgen. En via deze manier komt David aan het hof van de koning. En wat David doet? Hij maakt muziek met zijn hart en Saul wordt weer rustig.

 

Er was een knecht die de tip gaf om David te laten halen en één van de redenen was dat de HEERE met hem was. David laat God beslissen op welk moment er wat moet gebeuren. David gaat niet menselijk aan het denken, maar laat, na zijn zalving het gewoon aan God over. Dat is een complete tegenstelling met Saul. Saul handelde naar zijn eigen plannen en ideeën, tot zelfs het offeren toe. David wacht gewoon af, blijft trouw in de kleine dingen en als er dan iemand komt om hem te halen om voor Saul muziek te maken, dan gaat hij mee.

 

Welke muziek zal dat zijn geweest? Een boze geest gaat echt niet weg met een volksliedje. Davids muziek moet iets geweest zijn van hemelse heerlijkheid, waarbij deze geest wist dat hij het niet uit kon houden. Ten diepste is David een dienaar van het Koninkrijk en niet van het koninkrijk. De man naar God hart is een man die wacht op Gods tijd en trouw is in de kleine dingen, zelfs trouw aan iemand die eigenlijk op zijn plaats zit op de troon.

 

Gebed: Vader, leer mij om trouw te zijn in de kleine dingen, ook als Uw plan nog niet helemaal duidelijk is of nog niet mogelijk lijkt, leer mij gewoon wachten op Uw tijd.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom