Man of vrouw naar Gods hart - wachten op Gods tijd

 

"Toen antwoordde een van de knechten en zei: Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien die harp spelen kan; hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte, en de HEERE is met hem." (1 Samuël 16:18)

 

Wat zou jij gaan doen als God tegen je zegt dat je koning zal worden van Zijn volk? Hoe reageer je als God jou uitkiest omdat jij een man of een vrouw bent naar Zijn hart en die Hij bestemd om op een verantwoordelijke post in Zijn Koninkrijk te staan? David ging gewoon terug naar de schapen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je wordt overweldigd door God omdat Hij je aanstelt, je wilt gebruiken omdat jouw hart, Gods hart in beweging zet en je gaat vervolgens terug naar je oude beroep.

 

 

 

Toch is dit maar al te vaak hoe het gaat. Het gaat bij God er soms zo onlogisch aan toe, maar dat komt omdat God logisch is en wij niet. Daar zit een serieus probleem. Davids tijd is blijkbaar nog niet gekomen. Wellicht moet hij eerst nog wat leren. Soms maakt God je een weg bekend, maar is het nog niet de tijd. En ondertussen zoek je naar wat God van je vraagt. Want dat doe je als je een man bent naar Gods hart. David gaat hier God niet voor de voeten lopen, maar wacht rustig af, bij de schapen. En ondertussen heeft hij zijn harp bij zich en maakt muziek.

 

En in het paleis, op de plaats waarvoor David is gezalfd? Daar regeert Saul gewoon nog. Maar het gaat wel minder met hem. Er zijn momenten dat een boze geest hem aanvalt. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat deze boze geest van God is, maar God staat het wel toe. En dan bedenken de dienaren rond de troon dat er iemand moet komen die met muziek voor rust gaat zorgen. En via deze manier komt David aan het hof van de koning. En wat David doet? Hij maakt muziek met zijn hart en Saul wordt weer rustig.

 

Er was een knecht die de tip gaf om David te laten halen en één van de redenen was dat de HEERE met hem was. David laat God beslissen op welk moment er wat moet gebeuren. David gaat niet menselijk aan het denken, maar laat, na zijn zalving het gewoon aan God over. Dat is een complete tegenstelling met Saul. Saul handelde naar zijn eigen plannen en ideeën, tot zelfs het offeren toe. David wacht gewoon af, blijft trouw in de kleine dingen en als er dan iemand komt om hem te halen om voor Saul muziek te maken, dan gaat hij mee.

 

Welke muziek zal dat zijn geweest? Een boze geest gaat echt niet weg met een volksliedje. Davids muziek moet iets geweest zijn van hemelse heerlijkheid, waarbij deze geest wist dat hij het niet uit kon houden. Ten diepste is David een dienaar van het Koninkrijk en niet van het koninkrijk. De man naar God hart is een man die wacht op Gods tijd en trouw is in de kleine dingen, zelfs trouw aan iemand die eigenlijk op zijn plaats zit op de troon.

 

Gebed: Vader, leer mij om trouw te zijn in de kleine dingen, ook als Uw plan nog niet helemaal duidelijk is of nog niet mogelijk lijkt, leer mij gewoon wachten op Uw tijd.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom