Man of vrouw naar Gods hart - hoe is je hart?

 

"Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het." (1 Samuël 16:12)

 

De man naar Gods hart, die moet koning worden over Israël. God wil het niet met minder doen. God zoekt een koning naar Zijn hart. Maar wat opvalt is dat God die koning al heeft gezien onder de zonen van Isaï. Hij heeft daar een man gezien die het moet worden. En je kunt je afvragen waar een koning aan zou moeten voldoen? Zeker in die tijd was een koning niet alleen de man die het land regeerde, maar hij was ook de man die de strijd voerde, strategisch inzicht had en een man die ook werkelijk een man was en zijn mannetje kon staan.

 

Samuël moet daarom naar Isaï toe om een koning te zalven. Maar dat is eigenlijk niet eens mogelijk, want hoe zou Saul reageren op deze actie van Samuël? Toch staat Gods plan vast, het kan geen uitstel meer lijden. Niet dat Saul al aan het eind van zijn regeerperiode is gekomen, maar de koning naar Gods hart is een man die de komende tijd zich mag klaarmaken om het koningsschap op zich te gaan nemen. Samuël mag eigenlijk met een list naar Isaï toe, hij moet daar een offer gaan brengen, zodat het niet opvalt wat werkelijk zijn doel is.

 

Op het moment dat Samuël de stad binnenkomt, komen gelijk de oudsten van de stad naar hem toe om te vragen of zijn komst met vrede is. Blijkbaar was dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar dan komt hij in het huis van Isaï. En hoewel hij voor een offer komt, laat hij elk van de zonen van Isaï aan zich voorbijtrekken. Wellicht heeft Samuël gezegd wat de bedoeling was. En uiteindelijk kijkt Samuël naar de beste karaktertrekken voor een koning. Hij kijkt naar hun lengte en hun postuur, hij kijkt naar hun voorkomen. Wat hij wel doet is luisteren naar Gods stem en dan is het opmerkelijk dat niemand van deze stoere kerels een man naar Gods hart is. Uiteindelijk vraagt Samuël dan maar of dit ale zoons zijn. En werkelijk, dan blijkt de jongste nog bij de schapen te zijn. Blijkbaar telde hij niet echt mee. Was David wellicht een zoon uit een andere relatie? We weten het niet. Maar God zegt dat Hij het hart aan ziet en niet wat voor ogen is.

 

En dan komt David binnen. De jongste, knappe jongen, rossig en mooie ogen, maar hij komt helemaal niet over als een kerel. Je krijgt het gevoel van: moet dit een koning worden. Maar voor God maakt het niet uit wat zijn uiterlijk is, God kent het hart van David. Dat is de vraag als het gaat over koningsschap, ook in Gods Koninkrijk: Hoe is je hart ten opzichte van God. Komt jouw hart overeen met het hart van God. Als dat er niet is, dan ben je niet geschikt voor een belangrijke post in Gods plan. Dat gold voor de koning van Israël, maar dat geldt ook voor ons nu. Ons hart moet afgestemd zijn op God, dan komt je plaats vanzelf, als ben je rood, schuchter, verlegen of introvert, God kijkt hoe je hart is, dat maakt jou geschikt.

 

Gebed: Vader, U kijkt naar mijn hart, ik verlang om echt afgestemd te zijn op U, al is het soms zo moeilijk. Vorm mij hierin om een man als David te mogen zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom