Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan

 

"Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen." (Lukas 10:19)

 

We hebben de afgelopen weken nagedacht over de geestelijke werkelijkheid. Er is nog één ding, waarvan we ons heel bewust moeten zijn. En niet als iets dat we moeten weten om ons te kunnen wapenen, maar iets dat we ons gewoon bewust moeten zijn op elk moment van strijd, van aanval of van tegenstand. Jezus heeft satan overwonnen, maar daarmee is het niet gestopt. De plaats van wie jij in Christus bent, is alles bepalend voor onze plaats in de geestelijke strijd. Waar God Christus ziet als Hij jouw ziet, geldt dit namelijk ook voor satan. 

 

 

 

We hebben al eens eerder nagedacht over Lukas 10, toen ging het over genezing. Maar in hetzelfde gedeelte waar 70 discipelen worden uitgezonden, gebeurt nog meer. Na hun eerste veldtocht, komen de discipelen terug bij Jezus. Ze hebben zieken genezen, maar het grootste wat zij hebben ervaren is niet de wonderen die ze hebben meegemaakt, maar dat zelfs de demonen aan hen onderworpen zijn.

 

Elke demon was hen, in de Naam van Jezus onderworpen. Jezus zegt dat het niet het belangrijkste is, want dat je naam in de hemel staat opgeschreven is belangrijker, maar het voor ons wel heel belangrijk te beseffen wie je in Christus bent, midden in de geestelijke strijd. Jezus zegt namelijk dat als we op slangen of schorpionenen zullen trappen, zullen ze ons niets doen. We zullen er zelfs op trappen. Dat lijken vreemde woorden. Maar de slangen en schorpioenen die Jezus hier bedoelt, zijn beeld van de demonen. Deze twee dieren staan in de Bijbel namelijk symbool voor satan en zijn rijk. En om het te verduidelijken zegt Jezus er achteraan: "en de macht over alle kracht van de vijand."

 

Dus Jezus zegt dat wij de macht, de autoriteit hebben gekregen over de kracht van de vijand. Voor het woord 'kracht' staat in het Grieks het woord 'dunamis'. Je hoort vaak zeggen dat daar ons woord dynamiet van is afgeleid, maar dit woord is meer dan kracht. In dit woord zitten zowel 'kracht', 'macht' als ook 'vermogen'. Het gaat hier over de legermacht van satan. Daar hebben wij de autoriteit over gekregen in de Naam van Jezus. En altijd, waar de rechtsgrond wordt weggenomen en satan geen grond meer heeft om te kunnen blijven in iemands leven of in een situatie, daar zal hij altijd moeten verdwijnen als wij hem dat in de Naam van Jezus gebieden.

 

De strijd in de hemelse gewesten is zwaar en hevig en raakt ons bestaan. Onze werkelijkheid en de tweede hemel zijn met elkaar verweven, maar uiteindelijk staan wij in de overwinning van Jezus en weet satan dat hij zal moeten gehoorzamen. En deze waarheid moeten we ons bewust zijn. Ik zal je zeggen, als ik met bevrijdingspastoraat bezig ben, laat satan mij 's nachts vaak niet met rust, maar ik weet dat als ik hem gewoon vertel dat hij in de Naam van Jezus moet verdwijnen, dat het klaar is! En het helpt als je weet dat je met de Naam van Jezus in de strijd mag staan. 

 

Gebed: Vader, dank U wel dat mijn naam in de hemel staat opgeschreven en zolang de strijd hier op aarde duurt en U mij hier een taak geeft, zal ik staan in de Naam van Jezus tegen elke tegenstand, kracht en macht van de duisternis en zal ik Uw overwinning vieren!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom