Geestelijke werkelijkheid - Autoriteit over de legermacht van satan

 

"Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen." (Lukas 10:19)

 

We hebben de afgelopen weken nagedacht over de geestelijke werkelijkheid. Er is nog één ding, waarvan we ons heel bewust moeten zijn. En niet als iets dat we moeten weten om ons te kunnen wapenen, maar iets dat we ons gewoon bewust moeten zijn op elk moment van strijd, van aanval of van tegenstand. Jezus heeft satan overwonnen, maar daarmee is het niet gestopt. De plaats van wie jij in Christus bent, is alles bepalend voor onze plaats in de geestelijke strijd. Waar God Christus ziet als Hij jouw ziet, geldt dit namelijk ook voor satan. 

 

 

 

We hebben al eens eerder nagedacht over Lukas 10, toen ging het over genezing. Maar in hetzelfde gedeelte waar 70 discipelen worden uitgezonden, gebeurt nog meer. Na hun eerste veldtocht, komen de discipelen terug bij Jezus. Ze hebben zieken genezen, maar het grootste wat zij hebben ervaren is niet de wonderen die ze hebben meegemaakt, maar dat zelfs de demonen aan hen onderworpen zijn.

 

Elke demon was hen, in de Naam van Jezus onderworpen. Jezus zegt dat het niet het belangrijkste is, want dat je naam in de hemel staat opgeschreven is belangrijker, maar het voor ons wel heel belangrijk te beseffen wie je in Christus bent, midden in de geestelijke strijd. Jezus zegt namelijk dat als we op slangen of schorpionenen zullen trappen, zullen ze ons niets doen. We zullen er zelfs op trappen. Dat lijken vreemde woorden. Maar de slangen en schorpioenen die Jezus hier bedoelt, zijn beeld van de demonen. Deze twee dieren staan in de Bijbel namelijk symbool voor satan en zijn rijk. En om het te verduidelijken zegt Jezus er achteraan: "en de macht over alle kracht van de vijand."

 

Dus Jezus zegt dat wij de macht, de autoriteit hebben gekregen over de kracht van de vijand. Voor het woord 'kracht' staat in het Grieks het woord 'dunamis'. Je hoort vaak zeggen dat daar ons woord dynamiet van is afgeleid, maar dit woord is meer dan kracht. In dit woord zitten zowel 'kracht', 'macht' als ook 'vermogen'. Het gaat hier over de legermacht van satan. Daar hebben wij de autoriteit over gekregen in de Naam van Jezus. En altijd, waar de rechtsgrond wordt weggenomen en satan geen grond meer heeft om te kunnen blijven in iemands leven of in een situatie, daar zal hij altijd moeten verdwijnen als wij hem dat in de Naam van Jezus gebieden.

 

De strijd in de hemelse gewesten is zwaar en hevig en raakt ons bestaan. Onze werkelijkheid en de tweede hemel zijn met elkaar verweven, maar uiteindelijk staan wij in de overwinning van Jezus en weet satan dat hij zal moeten gehoorzamen. En deze waarheid moeten we ons bewust zijn. Ik zal je zeggen, als ik met bevrijdingspastoraat bezig ben, laat satan mij 's nachts vaak niet met rust, maar ik weet dat als ik hem gewoon vertel dat hij in de Naam van Jezus moet verdwijnen, dat het klaar is! En het helpt als je weet dat je met de Naam van Jezus in de strijd mag staan. 

 

Gebed: Vader, dank U wel dat mijn naam in de hemel staat opgeschreven en zolang de strijd hier op aarde duurt en U mij hier een taak geeft, zal ik staan in de Naam van Jezus tegen elke tegenstand, kracht en macht van de duisternis en zal ik Uw overwinning vieren!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom