Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen

 

"En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat er een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoed kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen." (Handelingen 16:16 en 17)

 

Kan satan de toekomst voorspellen? En kan satan onze gedachten lezen? Wat klopt er eigenlijk van een waarzegger? Weet die werkelijk wat de toekomst is? Het zijn vragen die makkelijk kunnen opkomen op het moment dat je beseft dat satan veel macht heeft. Want waar is de grens aan zijn macht? Het is te makkelijk om te zeggen: Hij kan zover gaan als dat God hem toelaat. Dat zou betekenen dat dit verschillend is waartoe hij in staat is. 

 

We lezen nergens in de Bijbel dat satan gedachten kan lezen en we lezen ook nergens dat satan de toekomst weet. Het plan van God, dat zelfs de engelen niet weten, kan satan ook niet weten. Dat is onmogelijk. Wat hij met zijn demonen wel kan is inspelen op de situaties, dingen bij elkaar brengen die hij heeft gehoord en daar op reageren. En naar aanleiding wat hij door bij voorbeeld door een waarzegger laat zeggen, daar kan hij de situatie wel in manipuleren. Hij kan ongelukken laten gebeuren en daardoor is hij bij machte om situaties te manipuleren. Maar dat is niet omdat hij de toekomst kent, maar omdat hij op basis van zijn eigen ideeën ook voor de uitwerking zorgt.

 

De situatie bij Paulus komt daarmee dan ook in een ander daglicht te staan. Het is een wat bijzondere geschiedenis die hier plaatsvindt. Het is bijna te mooi om waar te zijn, zou je op het eerste gezicht zeggen. Er loopt een slavin achter Paulus aan die loopt te roepen dat Paulus een dienstknecht van God is die ook nog eens een weg naar de zaligheid verkondigt. Is dat soms een waarzeggende geest die de weg een beetje kwijt is en reclame loopt te maken voor deze verkeerde?

 

Dat blijkt niet waar te zijn. Paulus ontmaskert die geest. Waarschijnlijk op basis van twee punten. In de eerste plaats verkondigt Paulus dè weg naar de zaligheid en niet een van de vele wegen. En de manier hoe deze slavin achter Paulus is aangelopen zal zo storend en bespottend zijn geweest dat Paulus er nogal snel klaar mee was. En let op wat Paulus doet! In de Naam van Jezus Christus gebiedt hij deze geest om weg te gaan. En op dat moment stopt deze geest en is deze slavin van het ene op het andere moment vrij. De Naam van Jezus doet wonderen.

 

Maar was deze waarzeggende geest nu zo spectaculair? Dat meisje wist waarschijnlijk niet dat Paulus een dienstknecht van God was, maar de demon in haar natuurlijk wel. Het rijk van de duisternis had Paulus op zijn hielen gevolgd. Daar is weinig waarzeggends voor nodig. Het is alleen nodig dat de demonen van satan overal zijn en overal rondkijken en de informatie bij elkaar brengen. Meer is het niet. Verder komt de macht van satan ook niet en als je dan de Naam van Jezus noemt, weet hij heel goed dat de Allerhoogste meer te zeggen heeft dan hij.

 

Gebed: Jezus, in Uw Naam moet elke demon wijken en niemand kent de toekomst dan U. Ik wil mij op geen enkele manier laten manipuleren door de duisternis en laat geen angst toe op dit gebied.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom