Geestelijke werkelijkheid - reikwijdte van demonen

 

"En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat er een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoed kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen." (Handelingen 16:16 en 17)

 

Kan satan de toekomst voorspellen? En kan satan onze gedachten lezen? Wat klopt er eigenlijk van een waarzegger? Weet die werkelijk wat de toekomst is? Het zijn vragen die makkelijk kunnen opkomen op het moment dat je beseft dat satan veel macht heeft. Want waar is de grens aan zijn macht? Het is te makkelijk om te zeggen: Hij kan zover gaan als dat God hem toelaat. Dat zou betekenen dat dit verschillend is waartoe hij in staat is. 

 

We lezen nergens in de Bijbel dat satan gedachten kan lezen en we lezen ook nergens dat satan de toekomst weet. Het plan van God, dat zelfs de engelen niet weten, kan satan ook niet weten. Dat is onmogelijk. Wat hij met zijn demonen wel kan is inspelen op de situaties, dingen bij elkaar brengen die hij heeft gehoord en daar op reageren. En naar aanleiding wat hij door bij voorbeeld door een waarzegger laat zeggen, daar kan hij de situatie wel in manipuleren. Hij kan ongelukken laten gebeuren en daardoor is hij bij machte om situaties te manipuleren. Maar dat is niet omdat hij de toekomst kent, maar omdat hij op basis van zijn eigen ideeën ook voor de uitwerking zorgt.

 

De situatie bij Paulus komt daarmee dan ook in een ander daglicht te staan. Het is een wat bijzondere geschiedenis die hier plaatsvindt. Het is bijna te mooi om waar te zijn, zou je op het eerste gezicht zeggen. Er loopt een slavin achter Paulus aan die loopt te roepen dat Paulus een dienstknecht van God is die ook nog eens een weg naar de zaligheid verkondigt. Is dat soms een waarzeggende geest die de weg een beetje kwijt is en reclame loopt te maken voor deze verkeerde?

 

Dat blijkt niet waar te zijn. Paulus ontmaskert die geest. Waarschijnlijk op basis van twee punten. In de eerste plaats verkondigt Paulus dè weg naar de zaligheid en niet een van de vele wegen. En de manier hoe deze slavin achter Paulus is aangelopen zal zo storend en bespottend zijn geweest dat Paulus er nogal snel klaar mee was. En let op wat Paulus doet! In de Naam van Jezus Christus gebiedt hij deze geest om weg te gaan. En op dat moment stopt deze geest en is deze slavin van het ene op het andere moment vrij. De Naam van Jezus doet wonderen.

 

Maar was deze waarzeggende geest nu zo spectaculair? Dat meisje wist waarschijnlijk niet dat Paulus een dienstknecht van God was, maar de demon in haar natuurlijk wel. Het rijk van de duisternis had Paulus op zijn hielen gevolgd. Daar is weinig waarzeggends voor nodig. Het is alleen nodig dat de demonen van satan overal zijn en overal rondkijken en de informatie bij elkaar brengen. Meer is het niet. Verder komt de macht van satan ook niet en als je dan de Naam van Jezus noemt, weet hij heel goed dat de Allerhoogste meer te zeggen heeft dan hij.

 

Gebed: Jezus, in Uw Naam moet elke demon wijken en niemand kent de toekomst dan U. Ik wil mij op geen enkele manier laten manipuleren door de duisternis en laat geen angst toe op dit gebied.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom