Geestelijke werkelijkheid - Satan versus Jezus

 

"Toen Hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad Hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken." (Lukas 8:27)

 

Satan heeft macht en niet weinig ook. Waar satan zijn demonen stuurt, daar gebeurt altijd iets. Vaak is het niet als zodanig te herkennen, maar soms wel heel duidelijk. En soms is het heel extreem. Het kan gebeuren dat je plotseling in een gesprek het idee hebt dat je ineens met iemand anders zit te praten. Ooit chatte ik met iemand waarbij dit gebeurde. Het ging ineens niet meer over 'ik' en 'mij', maar het gesprek ging ineens over diegene met wie ik sprak en de inhoud was extreem destructief.

 

 

 

Satan is met zijn demonen altijd uit op vernietiging. Dat gebeurt ook in de geschiedenis in Lukas 8. En eigenlijk begint het werk van de demonen al veel eerder. Het verhaal is dat er een man hen tegemoet komt die zich als een dolle gedroeg. In Mattheüs gaat het zelfs om twee mannen die zichzelf en de omgeving van alles aandoen. Er staat zelfs dat hij geen kleren aan had en hij woonde bij de graven.

 

Zo kan satan tekeer gaan, maar het begint eigenlijk al veel eerder. Het begint op het moment dat Jezus, met Zijn discipelen in een bootje stapt om naar de overkant te gaan varen. Satan kent Jezus! Hij weet dat Jezus meer is dan hij. Hij weet ook dat als Jezus uiteindelijk de overkant van het water zal halen, dat hij bakzeil moet halen. En met die wetenschap steekt er een storm op.

 

Het is opmerkelijk dat Jezus gewoon slaapt aan boord van het bootje, terwijl de storm over het water giert. De stormwind is op dat moment echt een extreme storm. Dat kun je zien als je het Griekse woord bekijkt wat er gebruikt wordt. Deze storm was geen gewone storm, maar een storm waar de demonen achter zaten. En waar dat uit blijkt? Jezus bestraft de storm. Als het een gewone storm was geweest was dit niet gebeurd, maar Hij bestraft de storm als een persoon.

 

Als je met die gegevens over deze geschiedenis nadenkt en ook nog eens goed kijkt wat er gebeurt als Jezus aan land komt, dan is zo duidelijk dat de macht van satan en zijn demonen niet onderschat moet worden, maar aan de andere kant dat als Jezus komt, satan weet dat hij het zal verliezen. Er is altijd een antwoord op satans manifestaties. In de Naam van Jezus moet hij verdwijnen. Je ziet hoe die demonen reageren op het moment dat Jezus aan wal stapt. We kruipen bijna voor Jezus en ze smeken dat Hij hen geen pijn zal doen. Dat is hoe het echt is. Natuurlijk kan satan mensen kapot maken, maar waar Jezus komt en hij de confrontatie met Jezus krijgt, daar is het verzet uiteindelijk gebroken. Dan moet hij verdwijnen en kiest hij voor de varkens. En zelfs daar had hij niet over te zeggen, het is dat Jezus hem die toestemming gaf.

 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar en satan en zijn demonen weten dat al lang. Leert U mij om in elke situatie binnen te komen in de Naam van U.

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom