Geestelijke werkelijkheid - Hiërarchie onder de demonen

 

"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegne de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten" (Efeze 6:12)

 

De strijd die we vaak zien in deze wereld en ook in onze eigen omgeving is niet de strijd waar het uiteindelijk echt om gaat. We hebben dat de laatste dagen al vaker gezegd. Er wordt al snel gezegd dat je niet achter elke lantaarnpaal een demon moet zoeken. Ik besef dat we het ook kunnen overschatten, maar als je na gaat denken wat er achter veel ruzie, strijd en oorlog voor machten aanwezig is, dan kom je al snel tot de conclusie dat het uiteindelijk een doel heeft. Elke strijd heeft een doel, elke onenigheid heeft uiteindelijk het doel om te verdelen, zwakker te maken en God uit het oog laten verliezen.

 

 

 

De woorden van Paulus zijn daarom helemaal niet vreemd als we er goed over nadenken. Maar we moeten dan ook nadenken over de manier hoe de vijand ons aanvalt. We kunnen heel makkelijk zeggen dat de duivel dit doet, maar dat is wel erg kort door de bocht. Vooral is dit kort door de bocht omdat de duivel gewoon een gevallen engel is die niet alomtegenwoordig is. Satan komt zelfs bij benadering niet in de buurt van God. Hij is een schepsel en zijn macht zit niet in zijn individu, maar vooral in zijn leger. Satan zelf kom je niet veel tegen, het zijn meestal zijn onderdanen die hij inzet. Toen satan uit de hemel werd gezet, zijn er met hem, nog 1/3 van de engelen gevallen. Hij heeft dus een aanzienlijk leger.

 

Als we lezen hoe Paulus dit leger beschrijft dan blijken er, net als bij de engelen, verschillen te zijn in plaats. Er is ook in het koninkrijk van de duisternis een hiërarchie. De vijand waar we tegen te strijden hebben bestaat een het leger van satan en die zijn onderverdeeld in bepaalde rangen. Er wordt wel gedacht dat satan hooggeplaatste demonen heeft aangesteld over wereldgebieden en steden. Die hogere demonen hebben dan weer meerdere lagere demonen onder zich. Op deze manier heeft ook satan zich georganiseerd. Paulus spreekt dan ook over de overheden, machten en wereldbeheersers. Dit zijn bij Paulus geen aardse machthebbers, maar het zijn de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

 

In de tweede hemel is dus een georganiseerde strijd aan de gang. Als je ervaring hebt met bevrijdingspastoraat dan zul je herkennen dat niet elke demon hetzelfde is. Er is gradatie in agressie, in tactiek en in voorkomen. Dat zie je al op het moment dat je indivdueel met iemand bezig bent om diegene te helpen. Satan is wel gelijk aan chaos, maar daarbij is niet gezegd dat zijn rijk ongeorganiseerd is. Hij schept chaos door wat hij kapot maakt, maar zijn legermacht is wel georganiseerd. Door er naar te kijken zoals Paulus dit doet in Efeze 6, helpt het ons wel om de strijd te gaan doorzien. Dan is een eenvoudige ruzie in je gezin niet zomaar een ruzie. Kijk naar het resultaat en je zult zien dat je er een diepere reden achter ziet zitten.

 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, ik dank U dat U satan al hebt overwonnen, maar help mij ook te zien op welke manier en met welk doel satan zijn strijd opzet, zelfs tot in onze gezinnen toe.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom