Geestelijke werkelijkheid - Afkomst van satan

 

"U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen." (Ezechiël 28:14)

 

Het is wel duidelijk dat er een geestelijke werkelijkheid is waarin een grote strijd zich afspeelt. Als we dan de engelen hebben gezien hoe deze op allerlei manier betrokken zijn op het Koninkrijk van God en op de gelovigen, dan is ondertussen ook wel duidelijk dat er een andere partij is. In Openbaring 12 hebben we al gezien dat deze er is. Daar wordt beschreven hoe satan uit de hemel is gezet. Tegelijk beseffen we vaak maar veel te weinig in hoeverre satan zijn macht doet gelden. Satan is in de kerk vaak een beetje als loser afgeschilderd, overwonnen door Jezus en hij zet je aan tot verkeerde daden. Maar dan onderschatten we hem.

 

 

 

De plaats die satan heeft gehad in de hemel maakt wel duidelijk dat hij een engel was met een hele bijzondere positie, dichtbij de troon van God. En dat hij daar heel veel heeft gezien is wel duidelijk en daardoor weet hij maar al te goed wat er in de hemel gebeurt. In Ezechiël 28 staat een opmerkelijk gedeelte dat moeilijk te plaatsen valt. Het gaat over de koning van Tyrus. Maar tegelijk, als je dit gedeelte helemaal leest, heeft het niet zoveel te maken met een aardse koning van Tyrus. Er staan dingen in die helemaal niets met een mens te maken heeft. Het is als je goed leest een klaaglied over een cherub die gevallen is en als je nog beter leest moet dit over satan gaan.

 

Satan wordt daar beschreven als een beschermende cherub. Daar was hij voor aangesteld. Maar ook in de verzen er omheen staan hele krachtige woorden. Hij was het toonbeeld van volkomenheid. Letterlijk staat er dat hij de verzegelaar van de volkomenheid was. Dat is uit te leggen als degene die het plan van God moest beschermen. Hij was er in de hof van Eden bij en hij had veel met muziek. Hij was volmaakt in alles tot op de dag dat er ongerechtigheid in hem werd gevonden. Hoogmoed was de oorzaak van zijn val, staat er dan in vers 17. 

 

Als je dit gedeelte goed tot je laat doordringen dan kom je er achter welke hoge plaats satan had in de hemel. Daar begint het eerste punt dat we hem niet moeten onderschatten. Satan moet je niet te veel aandacht geven, want dan wordt hij groter dan dat hij verdient, maar hem geen aandacht geven maakt dat hij zijn gang kan gaan. Vooral als je denkt dat hij er alleen is om je te laten zondigen, dan heeft hij in de geestelijke strijd vrijspel.

 

Hij was in de hemel, in de troonzaal van God een geschapen leider. God had hem bedoeld om wellicht de aanbidding in de hemel te leiden en hij had ook een hoge plaats in de bescherming van Gods plannen. En juist deze, hooggeplaatste engel is gevallen en als leider is hij nu legeroverste van het leger van de duisternis. Satan is van zijn hoge plaats gevallen, maar wee hen die op de aarde wonen, want satan zal niet stoppen totdat hij in de hel is gegooid.

 

Gebed: Jezus, U bent Overwinnaar, dat wil ik nooit vergeten, ook niet al we de komende dagen nadenken over satan en zijn macht. U bent altijd sterker, maar ik wil satan ook niet onderschatten.

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom