Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten

 

"De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt." (1 Samuël 17:43-45)

 

We hebben al heel veel gezien over de realiteit van engelen en hun plaats ten opzichte van ons, maar ook van de geestelijke strijd. We zullen de overstap maken naar de andere kant van deze geestelijke werkelijkheid en dat doen door eerst nog even naar het bewustzijn te kijken van mensen uit de tijd van de Bijbel. Waar wij, misschien wel door onze wetenschap, het zicht op het onzichtbare soms kwijt zijn, was dat in die tijd niet zo. David en Goliath, het verhaal dat iedereen kent, maar waar meer gebeurt dan wat zichtbaar is.

 

 

 

Uiteindelijk gaat het ook in deze strijd weer om Gods volk, om Israël. Maar let even op de reacties van Goliath en David aan het begin van de strijd. Op het moment dat David het dal is in gelopen, heeft dit beest van een Goliath al heel wat dagen staan brullen en telkens als hij brulde vluchtten de Israëlieten. Tot David komt, hij kan dit niet aanzien, want uiteindelijk wordt God gehoond en dat accepteert hij niet. David doorziet wat er echt gebeurt. David is niet zozeer bezig met het leger, maar met God.

 

Op het moment dat David het dal in loopt, vervloekt Goliath hem bij zijn goden. Natuurlijk kunnen we zeggen dat dit alleen maar woorden zijn en dat deze goden geen echte goden zijn. Het is alleen zeer de vraag of er afgoden bestaan die machteloos zijn. God leert ons bijvoorbeeld in Psalm 82 dat Hij staat in de vergadering van de goden. Paulus zegt ook dat er achter elke afgod een demon schuilgaat. Het is te makkelijk om te geloven dat een afgod een dood ding is, maar er zit wel degelijk meer achter. Goliath vervloekt David dus bij zijn goden en elke duistere macht achter die goden komt daarmee in actie.

 

David daarentegen zegt iets anders. David gaat de strijd ook niet alleen aan. Hij gaat de strijd aan in de Naam van de HEERE van de legermachten. Dat woord 'legermachten' lezen wij er vaak maar gewoon bij, maar het is niet anders dan het besef dat het leger van God erbij is. Niet een letterlijk leger, maar het geestelijke leger van engelen dat God ter beschikking heeft. In dat geloof gaat David de strijd aan tegen de duistere machten waarmee Goliath tot hiertoe de angst heeft aangewakkerd. Maar nu staat hier David in de kracht van God en staat er eigenlijk al als overwinnaar! DAt is de strijd zoals David en wij hem moeten zien. Uiteindelijk heeft geen enkele duistere macht iets te zeggen als wij komen in de Naam van de God van de legermachten. Jezus is overwinnaar en Hij voert het leger aan.

 

Gebed: HEER van de hemelse legermachten, in Uw Naam en met Uw leger aan onze zijde wil ik strijden in de geestelijke strijd die door alles heen aanwezig is, totdat de complete overwinning voor U is.

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom