Geestelijke werkelijkheid - De Naam van de HEER van de legermachten

 

"De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt." (1 Samuël 17:43-45)

 

We hebben al heel veel gezien over de realiteit van engelen en hun plaats ten opzichte van ons, maar ook van de geestelijke strijd. We zullen de overstap maken naar de andere kant van deze geestelijke werkelijkheid en dat doen door eerst nog even naar het bewustzijn te kijken van mensen uit de tijd van de Bijbel. Waar wij, misschien wel door onze wetenschap, het zicht op het onzichtbare soms kwijt zijn, was dat in die tijd niet zo. David en Goliath, het verhaal dat iedereen kent, maar waar meer gebeurt dan wat zichtbaar is.

 

 

 

Uiteindelijk gaat het ook in deze strijd weer om Gods volk, om Israël. Maar let even op de reacties van Goliath en David aan het begin van de strijd. Op het moment dat David het dal is in gelopen, heeft dit beest van een Goliath al heel wat dagen staan brullen en telkens als hij brulde vluchtten de Israëlieten. Tot David komt, hij kan dit niet aanzien, want uiteindelijk wordt God gehoond en dat accepteert hij niet. David doorziet wat er echt gebeurt. David is niet zozeer bezig met het leger, maar met God.

 

Op het moment dat David het dal in loopt, vervloekt Goliath hem bij zijn goden. Natuurlijk kunnen we zeggen dat dit alleen maar woorden zijn en dat deze goden geen echte goden zijn. Het is alleen zeer de vraag of er afgoden bestaan die machteloos zijn. God leert ons bijvoorbeeld in Psalm 82 dat Hij staat in de vergadering van de goden. Paulus zegt ook dat er achter elke afgod een demon schuilgaat. Het is te makkelijk om te geloven dat een afgod een dood ding is, maar er zit wel degelijk meer achter. Goliath vervloekt David dus bij zijn goden en elke duistere macht achter die goden komt daarmee in actie.

 

David daarentegen zegt iets anders. David gaat de strijd ook niet alleen aan. Hij gaat de strijd aan in de Naam van de HEERE van de legermachten. Dat woord 'legermachten' lezen wij er vaak maar gewoon bij, maar het is niet anders dan het besef dat het leger van God erbij is. Niet een letterlijk leger, maar het geestelijke leger van engelen dat God ter beschikking heeft. In dat geloof gaat David de strijd aan tegen de duistere machten waarmee Goliath tot hiertoe de angst heeft aangewakkerd. Maar nu staat hier David in de kracht van God en staat er eigenlijk al als overwinnaar! DAt is de strijd zoals David en wij hem moeten zien. Uiteindelijk heeft geen enkele duistere macht iets te zeggen als wij komen in de Naam van de God van de legermachten. Jezus is overwinnaar en Hij voert het leger aan.

 

Gebed: HEER van de hemelse legermachten, in Uw Naam en met Uw leger aan onze zijde wil ik strijden in de geestelijke strijd die door alles heen aanwezig is, totdat de complete overwinning voor U is.

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom