Geestelijke werkelijkheid - Engelen in de strijd

 

"En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa." (2 Koningen 6:17)

 

Engelen lijken vaak hele gedienstige en bijna lieve hemelwezens. Natuurlijk met een bepaalde heiligheid, met een bepaalde macht en ongrijpbaarheid voor ons idee, maar bij engelen hebben we meestal geen negatief gevoel. Engelen zijn bijna altijd positief. We zien engelen natuurlijk in de Bijbel ook altijd als zij die de gelovigen bij staan. Toch is daarmee ook weer niet alles gezegd. Engelen zijn ook strijdbare helden van God. En op die momenten zijn ze echt op een andere manier betrokken. Misschien wel vaak onzichtbaar, maar ze zijn er wel.

 

 

 

Dat maakt ook dat we moeten leren om veel meer te denken vanuit de geestelijke werkelijkheid, die in onze zichtbare werkelijkheid haar uitwerking heeft. Want er zijn een paar geschiedenissen in de Bijbel die dit ook echt duidelijk maken. Een van de duidelijkste is de situatie bij Elisa als er een aanval komt van de Syriërs. Die aanval kwam omdat Elisa tegen de koning van Israël had verteld hoe hij een hinderlaag van de Syriërs kon ontlopen. En dit kwam de koning van de Syriërs te weten met als gevolg dat hij een leger naar Dotan stuurde, waar Elisa verbleef om hem te laten oppakken.

 

De andere morgen als de knecht van Elisa naar buiten ging zag hij een ongelofelijk groot leger rondom de stad liggen. Er was eigenlijk geen redden meer aan. De schrik zat er gelijk goed in en hij komt helemaal wanhopig terug. We kunnen er van alles van vinden, maar als je op deze manier wakker wordt, dan zullen we allemaal op deze manier reageren. Maar wat de echte werkelijkheid is, die is onzichtbaar. Het is helemaal geen hopeloze zaak, want niet alles wat we denken te zien is wat het is.

 

Elisa gaat dan bidden tot God en hij stelt eigenlijk maar één vraag: Hij vraagt God om de ogen van zijn knecht te openen, zodat hij zal zien wat de echte werkelijkheid is. En als God dat dan doet, dan blijkt er een vurig leger van paarden en strijdwagens rondom Elisa. Het zijn er meer dan dat er voor de stad liggen. Maar dit is wel hoe het echt is. En heel vaak laat God ons niet zien wat er onzichtbaar wel is. God vraagt wel geloof in deze werkelijkheid. Want die bij ons zijn, zijn altijd meer dan die bij hen zijn. Het leger van God is altijd groter dan wij beseffen. En misschien geeft God soms andere bevelen als de grote Generaal, maar er is een leger van engelen dat er echt is.

 

Soms zal God ons daar iets van laten zien. Net zo goed als dat God ons soms een beeld geeft van wat er in bepaalde situaties werkelijk afspeelt. Het maakt ook heel erg zichtbaar dat er achter zichtbare vijanden, ook een andere macht schuilgaat. Ik geloof dat er achter elke ruzie, uiteindelijk ook demonen zijn die dit vuur opstoken, of dit nu in het groot of in het klein is. De strijd achter de zichtbare strijd is de echte strijd.

 

Gebed: Heer van de hemelse legermachten, bescherm mij rondom tegen elke aanval, elke macht en kracht van de duisternis door U eigen leger van engelen.

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom