Geestelijke werkelijkheid - Engelen in beweging

 

"Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen." (Daniël 10:12)

 

We zouden er een studie van kunnen maken hoe engelen er uit zien, maar eigenlijk levert ons dat niet veel meer op dan dat we engelen meestal niet kunnen zien, dat er van cherubijnen staat dat ze vleugels hebben en van engelen niet. En wat we er nog van kunnen zeggen zou zijn dat geestelijke wezens, op God bevel wel een verschijningsvorm kunnen aannemen. Soms een lichaam, soms een lichtende gestalte. Denk aan bijvoorbeeld Maria als de engel van God bij haar staat. Maar meestal zien we engelen dus niet. Wat daarom belangrijk is, is dat we weten op welke manier engelen in beweging komen.

 

 

 

Je zou kunnen zeggen dat ze in beweging komen op het moment dat God dat zegt. Nergens in de Bijbel vinden we dat mensen engelen bevelen geven, ook niet in de Naam van Jezus. Demonen, gevallen engelen, daar hebben we autoriteit over gekregen omdat ze hun staat als engel kwijt zijn, maar over engelen hebben wij absoluut geen autoriteit. Tegelijk is daar niet alles mee gezegd, want engelen komen wel degelijk in beweging door onze woorden.

 

We hebben het al even over Daniël gehad die niet direct ondersteuning kreeg van een engel omdat hij in de geestelijke strijd was opgehouden. Maar als we lezen wat Daniël te horen krijgt van die engel dan zegt hij: "omwille van uw woorden ben ik gekomen." De woorden van Daniël, of eigenlijk zijn smeekgebed, maakte dat deze engel naar hem toe is gekomen om hem te ondersteunen. Het gebed was tot God, maar de engelen reageren er dus op, of via het gebed geeft God opdracht. Toch opmerkelijk dat de engel hier tegen Daniël wel in de eerste persoon spreekt. En ook Jezus zegt, als Hij door satan verzocht wordt in de woestijn dat als Hij Zijn Vader bidt, Hij Hem twaalf legioen engelen zal geven."

 

Ons gebed zet dus het engelenleger in beweging. God ondersteunt ons dus met kracht en bescherming, niet op een vage manier, maar heel concreet door engelen te zenden op onze gebed en op onze woorden. Er staat in Psalm 103:20 dat de engelen luisteren en tot uitvoering overgaan bij het horen van de klank van Gods Woord. Letterlijk staat er dat ze uitvoerders zijn van Gods Woord en dat ze er naar luisteren. Dat is het woord wellicht dat God spreekt, maar het gaat daar niet om Gods stem. Het Woord van God, zet de engelen in beweging en dat is meer dan alleen het spreken van God. De engelen reageren dus ook op de klank van het Woord van God. Dat wil zeggen dat als wij Gods Woord proclameren, de engelen reageren op de klank van het Woord en dat gaan doen. Dat hoort bij hun gehoorzaamheid. Gebed en het proclameren van Gods Woord zorgt dus voor bescherming door engelen.

 

Gebed: Vader, wat een wonder dat mijn woorden die ik tot U en over U en Uw Woord uitspreek, mijn bescherming wordt. Uw engelen, reageren op wat ik met U bespreek en wat ik over Uw Woord als waarheid uitspreek.

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom