Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen

 

"Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." (Lukas 15:10)

 

Engelen, maar wat zijn dat eigenlijk voor wezens? Het is goed om te weten dat ze een rol spelen in de geestelijke strijd. Het is bijzonder om te weten dat er momenten zijn dat de engelen de gelovigen ondersteunen, maar hebben ze wel wat te willen en wat vinden ze er dan zelf van? Je kunt je de vraag stellen of de engelen gewoon maar doen wat ze moeten doen, of dat ze er ook zelf bij betrokken zijn met hun emoties?

 

 

 

Je kunt je afvragen of dat er toe doet, maar ik denk dat dit ook belangrijk is, want als je iets met je emotie doet, of omdat het nu eenmaal moet, dat maakt ook nog wel heel wat uit hoe je je werk doet. En als de engelen wezens zijn die emotie hebben, zal dat ook betekenen dat ze met plezier en blijdschap hun werk kunnen doen voor de gelovigen, maar ook echt uit heilige verontwaardigdheid kunnen optreden voor de gelovigen.

 

Als je de Bijbel gaat lezen met deze vraag in je achterhoofd, dan vallen er een paar dingen op. In ieder geval dat engelen verstand en wijsheid hebben. Ze spreken met elkaar. Als Paulus het heeft over tongentaal, dan zegt hij dat als je zelfs de talen van de engelen kunt spreken, maar als de liefde ontbreekt is het zinloos. Het betekent dus dat de engelen een hemelse taal spreken, wellicht gelijk aan tongentaal, maar hieruit kun je opmaken dat er communicatie is onder de engelen op een zelfde niveau als dat van ons, met een eigen taal.

 

Maar wat bijzonderder is, is dat Jezus ons iets verteld over de emoties van engelen. Hij verteld de gelijkenis van de verloren penning. En als de arme vrouw, haar penning gevonden heeft is ze dol en dolblij. Waarom? Omdat het voor haar een kapitaal was, al zal het voor de meeste mensen niet meer dan een stuiver zijn. En toch vergelijk Jezus de blijdschap van deze vrouw met de blijdschap van de engelen voor Gods troon. Net zo blij als deze arme vrouw is met het terugvinden van dat kleine muntje, zo blij zijn ook de engelen in de hemel als er maar ene zondaar tot geloof komt.

 

Moet je een even gaan nadenken over wat zich in de hemel dan af moet spelen. Dat moet meer dan een feest zijn. Hoeveel mensen zullen er per dag tot geloof komen? Dat gaat om velen. En voor elke zondaar die tot bekering komt is er feest bij de engelen in de hemel. Ze zijn dus net zo betrokken op mensen als dat God Zelf betrokken is op ons. Dat zegt nogal wat over de manier hoe de engelen hun werk doen. Ze gaan helemaal voor ons, ze leven er zelfs van, het is hun blijdschap, het is waar hun hart voor gaat kloppen. Wat een beschermers hebben wij gekregen, die met hun daden, maar ook met hun emoties op ons betrokken zijn. Het doet er voor hen echt wat toe. Toegewijdde beschermers zijn ze voor ons en toegewijdde aanbidders zijn ze voor Gods troon.

 

Gebed: Vader, wat een voortdurend feest moet het zijn voor Uw troon. Het kan niet anders dan dat Uw engelen met hart en ziel betrokken zijn op ons leven. En wat gun ik U zo'n feest in de hemel. Alleen dat al maakt het geweldig om anderen bij U te brengen!

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom