Geestelijke werkelijkheid - Karakter van engelen

 

"Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert." (Lukas 15:10)

 

Engelen, maar wat zijn dat eigenlijk voor wezens? Het is goed om te weten dat ze een rol spelen in de geestelijke strijd. Het is bijzonder om te weten dat er momenten zijn dat de engelen de gelovigen ondersteunen, maar hebben ze wel wat te willen en wat vinden ze er dan zelf van? Je kunt je de vraag stellen of de engelen gewoon maar doen wat ze moeten doen, of dat ze er ook zelf bij betrokken zijn met hun emoties?

 

 

 

Je kunt je afvragen of dat er toe doet, maar ik denk dat dit ook belangrijk is, want als je iets met je emotie doet, of omdat het nu eenmaal moet, dat maakt ook nog wel heel wat uit hoe je je werk doet. En als de engelen wezens zijn die emotie hebben, zal dat ook betekenen dat ze met plezier en blijdschap hun werk kunnen doen voor de gelovigen, maar ook echt uit heilige verontwaardigdheid kunnen optreden voor de gelovigen.

 

Als je de Bijbel gaat lezen met deze vraag in je achterhoofd, dan vallen er een paar dingen op. In ieder geval dat engelen verstand en wijsheid hebben. Ze spreken met elkaar. Als Paulus het heeft over tongentaal, dan zegt hij dat als je zelfs de talen van de engelen kunt spreken, maar als de liefde ontbreekt is het zinloos. Het betekent dus dat de engelen een hemelse taal spreken, wellicht gelijk aan tongentaal, maar hieruit kun je opmaken dat er communicatie is onder de engelen op een zelfde niveau als dat van ons, met een eigen taal.

 

Maar wat bijzonderder is, is dat Jezus ons iets verteld over de emoties van engelen. Hij verteld de gelijkenis van de verloren penning. En als de arme vrouw, haar penning gevonden heeft is ze dol en dolblij. Waarom? Omdat het voor haar een kapitaal was, al zal het voor de meeste mensen niet meer dan een stuiver zijn. En toch vergelijk Jezus de blijdschap van deze vrouw met de blijdschap van de engelen voor Gods troon. Net zo blij als deze arme vrouw is met het terugvinden van dat kleine muntje, zo blij zijn ook de engelen in de hemel als er maar ene zondaar tot geloof komt.

 

Moet je een even gaan nadenken over wat zich in de hemel dan af moet spelen. Dat moet meer dan een feest zijn. Hoeveel mensen zullen er per dag tot geloof komen? Dat gaat om velen. En voor elke zondaar die tot bekering komt is er feest bij de engelen in de hemel. Ze zijn dus net zo betrokken op mensen als dat God Zelf betrokken is op ons. Dat zegt nogal wat over de manier hoe de engelen hun werk doen. Ze gaan helemaal voor ons, ze leven er zelfs van, het is hun blijdschap, het is waar hun hart voor gaat kloppen. Wat een beschermers hebben wij gekregen, die met hun daden, maar ook met hun emoties op ons betrokken zijn. Het doet er voor hen echt wat toe. Toegewijdde beschermers zijn ze voor ons en toegewijdde aanbidders zijn ze voor Gods troon.

 

Gebed: Vader, wat een voortdurend feest moet het zijn voor Uw troon. Het kan niet anders dan dat Uw engelen met hart en ziel betrokken zijn op ons leven. En wat gun ik U zo'n feest in de hemel. Alleen dat al maakt het geweldig om anderen bij U te brengen!

 

Wil je dagelijks de overdenkingen 'Elke dag 5 minuten met God' in je mailbox ontvangen?
Klik dan op deze link

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom