Nieuwjaar

 

Elke dag vijf minuten met God, na twee jaar, gaan we nu aan het derde jaar beginnen. We wensen jou, als lezer, heel veel zegen toe in het komende jaar! Het is ons gebed dat je zult opgebouwd worden in geloof en dat je relatie met God zal versterken. Daarnaast is het ons gebed dat je steeds meer in geloof zult durven uitstappen en meer en meer Jezus en Zijn Koninkrijk zult laten zien op alle plaatsen waar je komt.

 

Als je eerdere overdenkingen wilt teruglezen, kijk dan even in het menu 'Bijbelonderwijs'. Daar vind je de oude jaargangen terug en als je op tekst wilt zoeken is dat ook mogelijk!

 

Wil je ons ondersteunen met een gift, zodat het werk van Eindeloos Gelukkig ook in de toekomst kan doorgaan, dan zijn we je daar heel dankbaar voor. We vragen nergens een bijdrage voor, maar en we delen heel graag om niet uit, wat we om niets kregen. We willen liever ook niet vaak om giften vragen, maar we beseffen steeds meer dat we giften ook echt nodig hebben om alles te kunnen doen wat we op dit moment doen en willen gaan doen.

 

Giften kun je overmaken op: IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom