Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd

 

"Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten."

 

Als je nog even je gedachten laat gaan over de eerste drie kenmerken van geestelijk vaderschap, dan zou je wel eens kunnen bedenken om toch maar af te haken. Ja, natuurlijk willen we geestelijk vaderschap, maar als het dan eigenlijk ook wel veel kost, vooral veel zelfverloochening en afleggen van allemaal heilige huisjes, dan worstelen we er wel stevig mee. Laten we maar gewoon eerlijk zijn! Na de ruimte die de vader gaf, de hoop die hij toonde en de onvoorwaardelijke liefde die hij liet zien, stopt de vader niet. Sterker nog, hij doet iets dat voor ons misschien wel heel uitzonderlijk is.


De jongen was tot het besef gekomen dat het bij die varkens niet best was. Hij bedacht zich ineens dat de slaven bij zijn vader het veel beter hadden. Met andere woorden: Hij kwam tot de conclusie dat bij God in de schuur slapen beter was dan in het hotel van de zonde. Want uiteindelijk blijkt het hotel van de zonde niet meer te zijn dan een varkensstal. Maar let dan eens op wat er thuis gebeurt.

 

De jongen had een preek voorbereid, die hij wellicht tientallen keren in zijn hoofd had gerepeteerd. Hij had bedacht te vertellen dat hij gezondigd had tegen de hemel en tegen zijn vader, hij was het kindschap niet meer waard en hij zou wel een slaaf willen worden. En op het moment dat de vader hem omhelst begint hij serieus aan zijn preek. Maar voordat hij op de helft van zijn preek is, breekt de vader hem gewoon af, draait zich om en zegt tegen zijn salven dat ze het beste kleed moeten halen, schoenen om aan zijn voeten te doen en een ring aan zijn hand. 

 

Weet je wat de vader ons in deze gelijkenis leert? En weet je wat dit over God zegt? Misschien kunnen wij denken dat we maar een slaaf kunnen zijn voor God en dat we eerst maar een poosje moeten laten zien dat we het echt waard zijn. En zo gaan wij ook heel wat keren met anderen om die gestruikeld zijn. Ze moeten het eerst maar eens bewijzen dat ze echt willen. Maar deze vader herstelt zijn zoon, direct, zonder het hele verhaal gehoord te hebben, in het zoonschap. Hij krijgt direct alle voorrechten van het zoonschap terug! Deze vader heeft geloof in zijn zoon en geeft hem de ruimte om in die identiteit direct weer te leven. Dat is wat anders dan dat het eerst maar eens moet overwinteren. Echte geestelijk vaders herstellen de ander direct zonder proeftijd in hun kindschap. Helemaal geen proeftijd, slechts erkenning als zoon of dochter. Terug in de gunst, maar vooral ook terug in het vertrouwen. 

 

Hoe vaak moeten, op hun schreden teruggekeerde struikelaars, eerst maar een poosje zichzelf bewijzen en durven wij het niet aan om direct geloof te hebben in de ander? Hoe anders reageert God op ons. Hij legt vanaf het moment dat we geloven, direct de bediening van Jezus op onze schouders. Welkom thuis, lieve zoon, lieve dochter. Ga staan en leef als kind.

 

Gebed: Heer, wat heeft U een vertrouwen in mij en wat een wonder om zonder proeftijd direct het kindschap te mogen ontvangen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom