Geestelijk vaderschap - Geen proeftijd

 

"Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten."

 

Als je nog even je gedachten laat gaan over de eerste drie kenmerken van geestelijk vaderschap, dan zou je wel eens kunnen bedenken om toch maar af te haken. Ja, natuurlijk willen we geestelijk vaderschap, maar als het dan eigenlijk ook wel veel kost, vooral veel zelfverloochening en afleggen van allemaal heilige huisjes, dan worstelen we er wel stevig mee. Laten we maar gewoon eerlijk zijn! Na de ruimte die de vader gaf, de hoop die hij toonde en de onvoorwaardelijke liefde die hij liet zien, stopt de vader niet. Sterker nog, hij doet iets dat voor ons misschien wel heel uitzonderlijk is.


De jongen was tot het besef gekomen dat het bij die varkens niet best was. Hij bedacht zich ineens dat de slaven bij zijn vader het veel beter hadden. Met andere woorden: Hij kwam tot de conclusie dat bij God in de schuur slapen beter was dan in het hotel van de zonde. Want uiteindelijk blijkt het hotel van de zonde niet meer te zijn dan een varkensstal. Maar let dan eens op wat er thuis gebeurt.

 

De jongen had een preek voorbereid, die hij wellicht tientallen keren in zijn hoofd had gerepeteerd. Hij had bedacht te vertellen dat hij gezondigd had tegen de hemel en tegen zijn vader, hij was het kindschap niet meer waard en hij zou wel een slaaf willen worden. En op het moment dat de vader hem omhelst begint hij serieus aan zijn preek. Maar voordat hij op de helft van zijn preek is, breekt de vader hem gewoon af, draait zich om en zegt tegen zijn salven dat ze het beste kleed moeten halen, schoenen om aan zijn voeten te doen en een ring aan zijn hand. 

 

Weet je wat de vader ons in deze gelijkenis leert? En weet je wat dit over God zegt? Misschien kunnen wij denken dat we maar een slaaf kunnen zijn voor God en dat we eerst maar een poosje moeten laten zien dat we het echt waard zijn. En zo gaan wij ook heel wat keren met anderen om die gestruikeld zijn. Ze moeten het eerst maar eens bewijzen dat ze echt willen. Maar deze vader herstelt zijn zoon, direct, zonder het hele verhaal gehoord te hebben, in het zoonschap. Hij krijgt direct alle voorrechten van het zoonschap terug! Deze vader heeft geloof in zijn zoon en geeft hem de ruimte om in die identiteit direct weer te leven. Dat is wat anders dan dat het eerst maar eens moet overwinteren. Echte geestelijk vaders herstellen de ander direct zonder proeftijd in hun kindschap. Helemaal geen proeftijd, slechts erkenning als zoon of dochter. Terug in de gunst, maar vooral ook terug in het vertrouwen. 

 

Hoe vaak moeten, op hun schreden teruggekeerde struikelaars, eerst maar een poosje zichzelf bewijzen en durven wij het niet aan om direct geloof te hebben in de ander? Hoe anders reageert God op ons. Hij legt vanaf het moment dat we geloven, direct de bediening van Jezus op onze schouders. Welkom thuis, lieve zoon, lieve dochter. Ga staan en leef als kind.

 

Gebed: Heer, wat heeft U een vertrouwen in mij en wat een wonder om zonder proeftijd direct het kindschap te mogen ontvangen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom