Spreuken - Gods inzicht is bepalend

 

"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden rechtmaken." (Spreuken 3:5 en 6)

 

Het lijkt een heel logisch gevolg van alles wat Salomo zegt. En eigenlijk past het helemaal in beeld van de hele Bijbel. Maar of het echt zo logisch is in onze manier van handelen is dan wel vraag twee. Als ik zou vragen: Vind jij dat je moet vertrouwen op de HEER met heel je hart? Dan is de kans groot dat je zegt dat dit moet. Het is ook immers echt een Bijbels gegeven. Maar als we de vraag persoonlijker maken en vragen: Doe je het ook? Dan wordt het antwoord wellicht veel lastiger.

Maar misschien kom je wel een heel eind en vertrouw je met je hele hart op de HEER. Als dit al zou kunnen, dan komt de volgende vraag: Steun je dan ook niet op je eigen inzicht? Dan wordt het wel serieus lastig. En als ik eerlijk moet zijn, dan wil ik heel graag helemaal op de HEER vertrouwen en bij elke keus Hem betrekken. De volgende zin: Ken Hem in al je wegen, wil ik heel graag en eigenlijk zou ik bij elke beslissing met God willen afstemmen. Ik zou dat willen en misschien is dit wel heel erg bekend voor jou om dit te horen. Maar ik zeg er wel gelijk achteraan: Maar de keren dat ik, zonder nadenken beslissingen neem en God er helemaal niet bij betrek zijn er echt ook nog veel te veel.

 

Ik weet hoe heerlijk het is als je afgestemd met God leeft en elke beslissing met Hem neemt, maar toch lukt het telkens niet. Zo vaak van die momenten dat je impulsief handelt, zonder je af te vragen of God er nu echt blij mee is. En natuurlijk, als Gods wijsheid in jou aanwezig is, stuurt ook Gods wijsheid ongemerkt je leven, maar er zijn nog genoeg momenten waarbij wij ook beseffen dat we niet gelijk moeten reageren, maar eerst tijd moeten nemen om het met God te bespreken en te overleggen.

 

Hoe vol van geloof je ook bent, ons eigen inzicht blijft soms toch echt nog steeds een flinke valkuil. Steunen op je eigen inzicht is niet wat God van je vraagt. Dat betekent niet dat je eigen inzicht niet goed zou zijn, daar is niets mis mee, maar als je er op ga steunen, dan ben je er niet meer op corrigeerbaar en dan is jouw inzicht het einde van alle tegenspraak. Vroeger leerde ik: je hebt gelijk tot het tegendeel bewezen is. Dat is wijs zijn in eigen ogen en niet meer openstaan voor andere inzichten. 

 

Zorg dat je de HEER kent in alles wat je doet. Laat niets onbesproken met Hem zijn. Dat hoeft geen doorlopende stille tijd te zijn, maar stem de hele dag door gewoon af op Gods bedoelingen. Zorg dat de lijn naar God open is en blijft. Soms zal dat alleen maar een "Heer, wat nu...?" zijn en soms zal het een tijd van stilte en bidden zijn. Maar wandelen met God is ook afstemmen met God en Zijn inzicht bepalend laten zijn voor je hele leven.

 

Gebed: Heer, ik wil mij telkens afstemmen op Uw weg en Uw bedoelingen. Ik wil mijn eigen inzicht niet bepalend laten zijn, maar Uw inzicht.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom