Spreuken - Gods inzicht is bepalend

 

"Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden rechtmaken." (Spreuken 3:5 en 6)

 

Het lijkt een heel logisch gevolg van alles wat Salomo zegt. En eigenlijk past het helemaal in beeld van de hele Bijbel. Maar of het echt zo logisch is in onze manier van handelen is dan wel vraag twee. Als ik zou vragen: Vind jij dat je moet vertrouwen op de HEER met heel je hart? Dan is de kans groot dat je zegt dat dit moet. Het is ook immers echt een Bijbels gegeven. Maar als we de vraag persoonlijker maken en vragen: Doe je het ook? Dan wordt het antwoord wellicht veel lastiger.

Maar misschien kom je wel een heel eind en vertrouw je met je hele hart op de HEER. Als dit al zou kunnen, dan komt de volgende vraag: Steun je dan ook niet op je eigen inzicht? Dan wordt het wel serieus lastig. En als ik eerlijk moet zijn, dan wil ik heel graag helemaal op de HEER vertrouwen en bij elke keus Hem betrekken. De volgende zin: Ken Hem in al je wegen, wil ik heel graag en eigenlijk zou ik bij elke beslissing met God willen afstemmen. Ik zou dat willen en misschien is dit wel heel erg bekend voor jou om dit te horen. Maar ik zeg er wel gelijk achteraan: Maar de keren dat ik, zonder nadenken beslissingen neem en God er helemaal niet bij betrek zijn er echt ook nog veel te veel.

 

Ik weet hoe heerlijk het is als je afgestemd met God leeft en elke beslissing met Hem neemt, maar toch lukt het telkens niet. Zo vaak van die momenten dat je impulsief handelt, zonder je af te vragen of God er nu echt blij mee is. En natuurlijk, als Gods wijsheid in jou aanwezig is, stuurt ook Gods wijsheid ongemerkt je leven, maar er zijn nog genoeg momenten waarbij wij ook beseffen dat we niet gelijk moeten reageren, maar eerst tijd moeten nemen om het met God te bespreken en te overleggen.

 

Hoe vol van geloof je ook bent, ons eigen inzicht blijft soms toch echt nog steeds een flinke valkuil. Steunen op je eigen inzicht is niet wat God van je vraagt. Dat betekent niet dat je eigen inzicht niet goed zou zijn, daar is niets mis mee, maar als je er op ga steunen, dan ben je er niet meer op corrigeerbaar en dan is jouw inzicht het einde van alle tegenspraak. Vroeger leerde ik: je hebt gelijk tot het tegendeel bewezen is. Dat is wijs zijn in eigen ogen en niet meer openstaan voor andere inzichten. 

 

Zorg dat je de HEER kent in alles wat je doet. Laat niets onbesproken met Hem zijn. Dat hoeft geen doorlopende stille tijd te zijn, maar stem de hele dag door gewoon af op Gods bedoelingen. Zorg dat de lijn naar God open is en blijft. Soms zal dat alleen maar een "Heer, wat nu...?" zijn en soms zal het een tijd van stilte en bidden zijn. Maar wandelen met God is ook afstemmen met God en Zijn inzicht bepalend laten zijn voor je hele leven.

 

Gebed: Heer, ik wil mij telkens afstemmen op Uw weg en Uw bedoelingen. Ik wil mijn eigen inzicht niet bepalend laten zijn, maar Uw inzicht.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom