Spreuken - Eeuwige toekomst

 

"De vromen zullen immers de aarde bewonen, en de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen ervan weggerukt worden." (Spreuken 2:21 en 22)

 

Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week zondag is de eerste Adventszondag. I heel veel gemeenten wordt er vandaag stilgestaan bij degenen die overleden zijn. Alle namen komen nog eenmaal voorbij in de kerk van hen die er niet meer zijn. En dan kan je zo maar het gevoel bekruipen dat de dood blijft doorgaan en dat de tijd waarin wij leven een tijd is waar de gebrokenheid heerst. En dat lijkt ook zo en ten dele is het ook zo. We leven in een gebroken wereld omdat God nu nog niet alles zal herstellen. Als God nu alles zou herstellen is ook het einde van alle dingen. En op dit moment heeft God nog geduld met deze wereld, zodat nog velen tot geloof zullen komen. Maar ondertussen leef je als gelovige wel in een gebroken wereld.

We hebben de afgelopen dagen gezien wat er gebeurt als Gods wijsheid en Zijn kennis in je hart aanwezig is. Dat beschermt je voor gevaar, dat bepaalt je leven, het geeft je leven bewust en onbewust de juiste koers. Het voorkomt zelfs dat je bij een vreemde vrouw in huis zult gaan. Gods wijsheid en daarop reageren maakt het onbevattelijke verschil in je leven tussen gaan in Gods weg en gaan in eigen wegen. Dit maakt het boek Spreuken plotseling tot een heel ander boek, dan het boek met allemaal losse uitspraken. Het zijn ineens richtingaanwijzers geworden om in je bestemming te kunnen leven.

 

Toch is daar niet alles mee gezegd. De wijsheid van God en de kennis van God zorgen uiteindelijk ook voor je eeuwige bestemming. Waar je leeft met God, door het geloof in Jezus en je afgestemd bent op Zijn wijsheid in je leven, gelden namelijk ook de woorden waar Salomo het hoofdstuk mee afsloot: De vromen zullen de aarde bewonen. Wellicht heeft Salomo het nog enigszins in het aardse perspectief gezien, maar eigenlijk kan dat niet, want ook in de tijd van Salomo bleven de vromen niet eeuwig leven en was er ook zoveel onrecht dat soms ook vromen omkwamen. Nu was het tweede gedeelte van deze afsluiting wellicht in die tijd wat sterker waar dan in onze tijd. De goddelozen zullen van de aarde worden uitgeroeid. Zeker in het Oude Testament greep God regelmatig in, terwijl dat in onze Nieuw Testamentische tijd niet meer op die manier gebeurt.

 

Maar hoe dan ook, de woorde van Salomo zijn wel waar: De vromen zullen straks uiteindelijk op de aarde wonen, terwijl de goddelozen worden uitgeroeid. Wat een troost is dit, juist op een dag als we de overledenen gedenken en wij geconfronteerd worden met de dood. Dan is de troost dat wij straks de aarde zullen be-erven. We zullen straks eeuwig op de nieuwe aarde wonen. Wijsheid in je hart omdat je met God wandelt, op Hem bent afgestemd en van Zijn genade leeft, maakt dat we een eeuwige toekomst hebben. En elk woord in het boek Spreuken en in de hele Bijbel is Goddelijke wijsheid om je leven op aarde te beschermen en richting te geven, tot de dag dat Jezus terugkomt en wij eeuwig met Hem mogen zijn.

 

Gebed: Heer, ik prijs en loof U omdat ik een toekomst van U heb gekregen door het geloof in Jezus, waardoor ik weet dat deze gebroken wereld straks zal stoppen en zal overgaan in een nieuwe wereld, waarop U alles zult zijn en elke gebrokenheid is verdwenen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom