Spreuken - Wijsheid beschikbaar om je te beschermen

 

"Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een Schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen." (Spreuken 2:7 en 8)

 

Hoe zeker weet je nu dat God je Zijn wijsheid zal geven als je met je oren wilt luisteren en je hart er voor wil neigen? En wat werkt het uit als God je wijsheid geeft? Met andere woorden: hoeveel is het waard om zo intens bezig te zijn met het ontvangen van wijsheid en kennis van God? Wijsheid en kennis kunnen belangrijk zijn in bepaalde situaties zodat je weet hoe je moet handelen, maar ook als je te maken hebben met geestelijke strijd en demonen en je wilt voor iemand bidden is Gods inzicht onontbeerlijk. Maar toch is daarmee dan niet alles gezegd.

 

 

Gods wijsheid werkt in je en door je heen. En als jij in oprechtheid die wijsheid van God vraagt en Zijn kennis wilt ontvangen, dan houdt Hij die wijsheid ook voor je gereed. Het ligt werkelijk klaar en het is voor jou beschikbaar. Het lastige is natuurlijk dat het niet zo erg tastbaar is, wijsheid zit uiteindelijk in je en wordt alleen zichtbaar doordat je het gebruikt. Het uit zich als het er is, maar je kunt het niet vastpakken. Het feit is dat als jij je oprecht op God richt en in de vreze van de Heer, je op Hem richt, dat je die wijsheid ook echt zult ontvangen. God laat Zijn gunstelingen niet aan tobben, maar Hij schenkt overvloedig wat je nodig hebt. Hij noemt je Zijn gunsteling! Laat dat woord ook maar even binnenkomen, vandaag.

 

En wat het oplevert? Je gaat uit en door de wijsheid handelen. Misschien lang niet altijd zo bewust, maar omdat de wijsheid van God in je is, ga je er ook naar handelen. Salomo noemt deze wijsheid je Schild. Het is dus iets dat ook beschermend is. Door wijsheid en inzicht maak je andere keuzes als die je zelf zou maken. En als gunsteling van de Heer, wordt je hierdoor ook bewaard op je wegen. Je zult minder ondoordachte dingen doen, hoe meer wijsheid je hebt, hoe bedachtzamer je zult handelen. En bedachtzaam betekent niet dat je altijd maar blijft afwegen, maar je wordt steeds bewuster in wat je doet en wat je zegt.

 

Als je het samenvat kom je er dus op uit dat het je beschermt. Daarom dringt Salomo er ook zo op aan dat we zullen vragen om wijsheid en om inzicht. Het bewaard je voor verkeerde keuzes en het laat je de juiste weg inslaan. Soms misschien wel heel letterlijk en op andere momenten ben je dat niet bewust, maar weet dat als je op Gods wijsheid je keuzes maakt, dat dit een groot verschil zal maken in je leven. En als Gods gunsteling, Gods geliefde zoon of dochter, wil God niets liever dat je in alle bezonnenheid en rust je weg veilig zult gaan door dit leven. Weet dat er altijd wijsheid voor je klaar ligt, als jij de keus maakt om Gods wijsheid je weg te laten bepalen.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat Uw wijsheid overvloedig beschikbaar is en dat als ik roep, U zult uitdelen en mij door Uw wijsheid zult beschermen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom