Spreuken - Wijsheid beschikbaar om je te beschermen

 

"Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed, Hij is een Schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen." (Spreuken 2:7 en 8)

 

Hoe zeker weet je nu dat God je Zijn wijsheid zal geven als je met je oren wilt luisteren en je hart er voor wil neigen? En wat werkt het uit als God je wijsheid geeft? Met andere woorden: hoeveel is het waard om zo intens bezig te zijn met het ontvangen van wijsheid en kennis van God? Wijsheid en kennis kunnen belangrijk zijn in bepaalde situaties zodat je weet hoe je moet handelen, maar ook als je te maken hebben met geestelijke strijd en demonen en je wilt voor iemand bidden is Gods inzicht onontbeerlijk. Maar toch is daarmee dan niet alles gezegd.

 

 

Gods wijsheid werkt in je en door je heen. En als jij in oprechtheid die wijsheid van God vraagt en Zijn kennis wilt ontvangen, dan houdt Hij die wijsheid ook voor je gereed. Het ligt werkelijk klaar en het is voor jou beschikbaar. Het lastige is natuurlijk dat het niet zo erg tastbaar is, wijsheid zit uiteindelijk in je en wordt alleen zichtbaar doordat je het gebruikt. Het uit zich als het er is, maar je kunt het niet vastpakken. Het feit is dat als jij je oprecht op God richt en in de vreze van de Heer, je op Hem richt, dat je die wijsheid ook echt zult ontvangen. God laat Zijn gunstelingen niet aan tobben, maar Hij schenkt overvloedig wat je nodig hebt. Hij noemt je Zijn gunsteling! Laat dat woord ook maar even binnenkomen, vandaag.

 

En wat het oplevert? Je gaat uit en door de wijsheid handelen. Misschien lang niet altijd zo bewust, maar omdat de wijsheid van God in je is, ga je er ook naar handelen. Salomo noemt deze wijsheid je Schild. Het is dus iets dat ook beschermend is. Door wijsheid en inzicht maak je andere keuzes als die je zelf zou maken. En als gunsteling van de Heer, wordt je hierdoor ook bewaard op je wegen. Je zult minder ondoordachte dingen doen, hoe meer wijsheid je hebt, hoe bedachtzamer je zult handelen. En bedachtzaam betekent niet dat je altijd maar blijft afwegen, maar je wordt steeds bewuster in wat je doet en wat je zegt.

 

Als je het samenvat kom je er dus op uit dat het je beschermt. Daarom dringt Salomo er ook zo op aan dat we zullen vragen om wijsheid en om inzicht. Het bewaard je voor verkeerde keuzes en het laat je de juiste weg inslaan. Soms misschien wel heel letterlijk en op andere momenten ben je dat niet bewust, maar weet dat als je op Gods wijsheid je keuzes maakt, dat dit een groot verschil zal maken in je leven. En als Gods gunsteling, Gods geliefde zoon of dochter, wil God niets liever dat je in alle bezonnenheid en rust je weg veilig zult gaan door dit leven. Weet dat er altijd wijsheid voor je klaar ligt, als jij de keus maakt om Gods wijsheid je weg te laten bepalen.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat Uw wijsheid overvloedig beschikbaar is en dat als ik roep, U zult uitdelen en mij door Uw wijsheid zult beschermen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom