Spreuken - Let op je keuzes

 

"Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad." (Spreuken 1:15)

 

Je bent natuurlijk helemaal niet van plan om mee te doen met bloeddorstige zondaars. Dat is toch eigenlijk wel heel logisch? En dus is die opmerking aan het begin van het Spreukenboek niet zo erg belangrijk voor ons. Als je dat eerste hoofdstuk leest, dan gaat het in het tweede gedeelte vooral over de vermaning die Salomo geeft aan zijn zoon en waarbij hij zegt dat hij niet met de zondaren moet optrekken en dat hij hen niet door hen moet laten verleiden. En dat lijkt eigenlijk toch wel de meest logische raad die een vader kan geven. Eigenlijk is het gewoon een open deur.

We weten niet precies wat er speelde waardoor Salomo deze woorden aan zijn zoon meegeeft. Tenminste, als je uitgaat van het feit dat Salomo het hier tegen zijn zoon heeft. Het zou ook nog kunnen dat hij al vanuit de Wijsheid spreekt, die hierna naar voren komt, dan zouden het ook nog Gods woorden van wijsheid zijn voor ons allemaal. Dat maakt op zichzelf niet heel veel uit voor dit moment. Het draait er om dat wij niet meegaan op de weg van zondaars. En hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, toch is de waarschuwing ook wel weer van belang.

 

De woorden waarmee Salomo de zondaren omschrijft zijn nogal stevig en heftig. Het blijken bloedvergieters te zijn, het blijken rovers te zijn en het blijkt te gaan over vooral het vermeerderen van bezit en geld. Het gaat dus echt wel om zondaren van de ergste soort, zou je kunnen zeggen. En ik ga er vanuit dat wij ons niet inlaten met dit soort zondaren. Toch is het goed om tegen elkaar te zeggen dat de raad van Salomo wel een belangrijke is. Want meegaan met anderen, soms ook gewoon door de groepsdruk, kan toch ook wel weer een verleiding zijn die echt om de hoek ligt.

 

Dan gaat het nu even niet over oordeel en over veroordeling, maar de valkuil om mee te gaan in zondige wegen van anderen met wie je optrekt, is wel iets dat dichterbij ons ligt dan dat wij beseffen. En nu is het boek Spreuken niet een boek waarin we allemaal strenge regels meekrijgen, maar het is vooral een boek waarin de Wijsheid het beste voor ons zoekt. Uiteindelijk gaat het om Gods liefde die ons het beste gunt en het beste voor ons zoekt. En meegaan met mensen die verkeerde keuzes maken is echt niet moeilijk. Dat begint gewoon al als iemand je iets negatiefs vertelt over een ander en je er in meegaat. Uiteindelijk zal dat niet om het vloeien van bloed gaan, maar soms gaat praten over anderen ook over lijken. 

 

Kunnen we elkaar vandaag gewoon eens eerlijk zeggen: Laten we oppassen dat we ons niet laten meesleuren in zondige dingen, in negatieve spiralen waar het ook weer moeilijk is om uit te komen? Kunnen we elkaar zeggen dat het heel lastig wordt als je meegaat met de zondige keuzes van anderen? Meestal moet je uiteindelijk gaan liegen en weet je niet meer wie wat weet en word je een mens met geheimen. Laten we deze raad van Salomo dan toch maar ter harte nemen.

 

Gebed: Heer, soms is het meegaan met verkeerde ideeën en keuzes iets dat zelfs ongemerkt gebeurt. Ik wil luisteren, ook naar deze wijze raad die U in Uw Woord aan mij geeft, en wilt U mij telkens wijzen wanneer ik dreig te struikelen?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom