Wijze spreuken

 

De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. (Spreuken 1:1-4)

Nadat we nagedacht hebben over vrouwen in de Bijbel zullen we de komende tijd regelmatig wat gedeelten uit het boek Spreuken gaan bekijken. Misschien wel één van de boeken uit de Bijbel waarover je nooit zo heel veel hoort. Een verhaallijn vind je er ook niet in terug, het grootste deel van het boek zijn losse spreuken die vol met wijsheid zitten. Het boek is geschreven door Salomo, maar de wijsheid van Salomo was niet zijn eigen wijsheid.

Toen Salomo aan het begin van zijn koningschap de vraag van God kreeg wat hij wilde ontvangen van God, had Salomo van alles kunnen en mogen bedenken, maar waar hij om vroeg was om wijsheid. En die wijsheid heeft God hem gegeven. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat God een deel van Zijn wijsheid aan Salomo heeft gegeven. Maar daarmee is dan ook wel gelijk duidelijk dat het boek Spreuken niet zomaar om een paar one-liners gaat, al lijkt dit soms wel zo, maar het gaat om wijsheid die Salomo doorgeeft voor het leven hier en nu, maar wel wijsheid die uiteindelijk bij God vandaan komt.

 

Wat daarbij iets is dat belangrijk is, ook voor ons nu, is dat God dus niet alleen woorden in de Bijbel geeft, maar ook wijsheid geeft in Zijn kinderen, waardoor Hij ons de weg kan wijzen. Natuurlijk staat dit nooit boven Gods Woord en al helemaal niet tegenover Gods Woord, maar de wijsheid die ontstaan is uit ervaring, kan ook iets zijn dat God ons geeft.

 

In het Oude Testament was de thora het enige dat echt vaststond, maar toch deden deze spreuken van Salomo er ook echt toe. De wijsheid, zegt Salomo, biedt inzicht. De woorden uit het boek Spreuken zijn om aan te nemen en om wijs te maken. Het geeft je kennis, maar ook bedachtzaamheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze spreuken aan ons zijn gegeven om er over te mediteren, om bedachtzaam te worden, niet te snel in je woorden, niet te onverstandig in je reageren, maar schrander, zoals de tekst zegt.

 

Natuurlijk kun je niet weken lang met het boek Spreuken bezig zijn, daar is het ook niet voor bedoeld, maar door regelmatig over een paar van die wijze spreuken na te denken helpt ons ook om over thema’s na te denken die we anders misschien veel minder aandacht zouden geven. En met dit in ons achterhoofd, zullen we regelmatig even mediteren, even bezinnen op een paar diepe woorden van Salomo, zodat we tot diepere inzichten komen, die soms ook behoorlijk confronterend kunnen zijn. Soms hebben wij onze woorden er al uit gegooid, voordat we nadachten, over dit soort momenten is Salomo ook heel helder. Geef de Heilige Geest de ruimte om deze woorden van wijsheid in je te planten, zodat ook dit je scherper en helderder laat zijn in wat je doet en laat, waar je spreekt en waar je zwijgt.

 

Gebed: Heer, U bent dè Wijsheid en U wilt ons met Uw wijsheid inspireren, maar ook onderwijzen en wijzer maken. En ik wil openstaan voor diepere inzichten door Uw Geest aan ons gegeven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom