Wijze spreuken

 

De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om bekend te worden met wijsheid en vermaning, om woorden vol inzicht te begrijpen, om vermaning die inzicht biedt, aan te nemen, gerechtigheid, recht en billijkheid, om aan onverstandigen schranderheid te geven aan een jongeman kennis en bedachtzaamheid. (Spreuken 1:1-4)

Nadat we nagedacht hebben over vrouwen in de Bijbel zullen we de komende tijd regelmatig wat gedeelten uit het boek Spreuken gaan bekijken. Misschien wel één van de boeken uit de Bijbel waarover je nooit zo heel veel hoort. Een verhaallijn vind je er ook niet in terug, het grootste deel van het boek zijn losse spreuken die vol met wijsheid zitten. Het boek is geschreven door Salomo, maar de wijsheid van Salomo was niet zijn eigen wijsheid.

Toen Salomo aan het begin van zijn koningschap de vraag van God kreeg wat hij wilde ontvangen van God, had Salomo van alles kunnen en mogen bedenken, maar waar hij om vroeg was om wijsheid. En die wijsheid heeft God hem gegeven. Eigenlijk zou je moeten zeggen dat God een deel van Zijn wijsheid aan Salomo heeft gegeven. Maar daarmee is dan ook wel gelijk duidelijk dat het boek Spreuken niet zomaar om een paar one-liners gaat, al lijkt dit soms wel zo, maar het gaat om wijsheid die Salomo doorgeeft voor het leven hier en nu, maar wel wijsheid die uiteindelijk bij God vandaan komt.

 

Wat daarbij iets is dat belangrijk is, ook voor ons nu, is dat God dus niet alleen woorden in de Bijbel geeft, maar ook wijsheid geeft in Zijn kinderen, waardoor Hij ons de weg kan wijzen. Natuurlijk staat dit nooit boven Gods Woord en al helemaal niet tegenover Gods Woord, maar de wijsheid die ontstaan is uit ervaring, kan ook iets zijn dat God ons geeft.

 

In het Oude Testament was de thora het enige dat echt vaststond, maar toch deden deze spreuken van Salomo er ook echt toe. De wijsheid, zegt Salomo, biedt inzicht. De woorden uit het boek Spreuken zijn om aan te nemen en om wijs te maken. Het geeft je kennis, maar ook bedachtzaamheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat deze spreuken aan ons zijn gegeven om er over te mediteren, om bedachtzaam te worden, niet te snel in je woorden, niet te onverstandig in je reageren, maar schrander, zoals de tekst zegt.

 

Natuurlijk kun je niet weken lang met het boek Spreuken bezig zijn, daar is het ook niet voor bedoeld, maar door regelmatig over een paar van die wijze spreuken na te denken helpt ons ook om over thema’s na te denken die we anders misschien veel minder aandacht zouden geven. En met dit in ons achterhoofd, zullen we regelmatig even mediteren, even bezinnen op een paar diepe woorden van Salomo, zodat we tot diepere inzichten komen, die soms ook behoorlijk confronterend kunnen zijn. Soms hebben wij onze woorden er al uit gegooid, voordat we nadachten, over dit soort momenten is Salomo ook heel helder. Geef de Heilige Geest de ruimte om deze woorden van wijsheid in je te planten, zodat ook dit je scherper en helderder laat zijn in wat je doet en laat, waar je spreekt en waar je zwijgt.

 

Gebed: Heer, U bent dè Wijsheid en U wilt ons met Uw wijsheid inspireren, maar ook onderwijzen en wijzer maken. En ik wil openstaan voor diepere inzichten door Uw Geest aan ons gegeven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom