Vrouwen in de Bijbel - Safira

 

"En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel." (Handelingen 5:8)

 

De eerste vrouw in de Nieuw Testamentische gemeente is gelijk een vrouw die nogal wat teweeg heeft gebracht. En als je dan over vrouwen in de Bijbel nadenkt, dan zouden we ons er wel erg makkelijk vanaf maken op het moment dat we deze vrouw maar overslaan omdat het nogal lastig is. De vrouw om wie het gaat is Safira. En het is een bizar verhaal en we zullen daar niet alles van begrijpen, dat besef ik heel goed. Ik denk ook dat we bij deze vrouw moeten uitkijken om niet te oordelen, omdat God dat in de Bijbel ook niet doet. De gedachte dat Safira verloren is gegaan, is niet een gedachte die de Bijbel ons namelijk ingeeft.

Wat was er gebeurd? De jonge christelijke gemeente maakte nogal een roerige tijd door. Vooral alles wat er gebeurde was bijzonder. De gelovigen die net Jezus hadden leren kennen deden alles voor elkaar en hadden alles voor elkaar over. Niemand hoefde gebrek te lijden, want het gebrek van deze ene werd opgelost door de overvloed van de ander. Men verkocht zelfs bezittingen. Wij kunnen ons dit bijna niet voorstellen, maar zo gebeurde het wel. En ook Ananias en Safira doen hier aan mee. En toch klopt er bij hen iets niet.

 

Het blijkt dat ze hun land verkopen en een deel van het geld achter houden. En dat was nergens voor nodig. Ze hadden gewoon kunnen zeggen dat het geld dat ze bij de apostelen brachten niet al het geld was. Niemand die dit had geëist. Maar blijkbaar wilden ze net doen alsof ze alles hadden gegeven. Het ging hen misschien wel om eer en aanzien. En wat God dan doet, begrijpen we eigenlijk niet. God straft direct, maar eigenlijk is dit de enige keer dat we dit tegenkomen in het Nieuwe Testament. En wat deden ze? Eigenlijk lezen we twee dingen: Satan heeft hun hart vervuld en dat hebben ze toegelaten. En het tweede is dat ze de Heilige Geest verzoeken.

 

Beide dingen zijn echt niet heel bijzonder. Hoe vaak verzoeken wij Gods Geest? En hoe vaak geven wij satan toch ruimte. We moeten daarom ook niet bezig zijn met het gevolg van dit gedrag en ook niet met de vraag of Ananias en Safira behouden zijn of niet, als geloof ik ergens dat zij wel hebben geloofd.

 

Zeker Safira, nadat haar man toch echt spoorloos verdwenen was, liegt toch. Ze heeft satan dus ruimte gegeven en de Heilige Geest verzocht. En misschien is hun dood niet eens iets dat God doet, maar is dit het gevolg van satans macht op dat moment. Hoe dan ook, we weten het niet, maar dit weten we wel: Satan ruimte geven en de Heilige Geest verzoeken heeft echt een gevolg. Gelukkig niet altijd op deze manier, maar satan ruimte geven zorgt voor extreme situaties. Manifestaties van satan zijn soms gruwelijk en mensonterend, maar wel realistisch. Safira laat ons zien waar wij voor moeten waken in ons leven, terwijl we niet hoeven te oordelen. Maar wees wel gewaarschuwd voor satans macht en het verdriet van Gods Geest.

 

Gebed: Heer, Satan gun ik geen milimeter ruimte, maar Uw Geest bedroeven en verzoeken wil ik helemaal niet. Bewaar en bescherm mij voor dingen waardoor ik ook zou kunnen struikelen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom