Vrouwen in de Bijbel - Safira

 

"En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel." (Handelingen 5:8)

 

De eerste vrouw in de Nieuw Testamentische gemeente is gelijk een vrouw die nogal wat teweeg heeft gebracht. En als je dan over vrouwen in de Bijbel nadenkt, dan zouden we ons er wel erg makkelijk vanaf maken op het moment dat we deze vrouw maar overslaan omdat het nogal lastig is. De vrouw om wie het gaat is Safira. En het is een bizar verhaal en we zullen daar niet alles van begrijpen, dat besef ik heel goed. Ik denk ook dat we bij deze vrouw moeten uitkijken om niet te oordelen, omdat God dat in de Bijbel ook niet doet. De gedachte dat Safira verloren is gegaan, is niet een gedachte die de Bijbel ons namelijk ingeeft.

Wat was er gebeurd? De jonge christelijke gemeente maakte nogal een roerige tijd door. Vooral alles wat er gebeurde was bijzonder. De gelovigen die net Jezus hadden leren kennen deden alles voor elkaar en hadden alles voor elkaar over. Niemand hoefde gebrek te lijden, want het gebrek van deze ene werd opgelost door de overvloed van de ander. Men verkocht zelfs bezittingen. Wij kunnen ons dit bijna niet voorstellen, maar zo gebeurde het wel. En ook Ananias en Safira doen hier aan mee. En toch klopt er bij hen iets niet.

 

Het blijkt dat ze hun land verkopen en een deel van het geld achter houden. En dat was nergens voor nodig. Ze hadden gewoon kunnen zeggen dat het geld dat ze bij de apostelen brachten niet al het geld was. Niemand die dit had geëist. Maar blijkbaar wilden ze net doen alsof ze alles hadden gegeven. Het ging hen misschien wel om eer en aanzien. En wat God dan doet, begrijpen we eigenlijk niet. God straft direct, maar eigenlijk is dit de enige keer dat we dit tegenkomen in het Nieuwe Testament. En wat deden ze? Eigenlijk lezen we twee dingen: Satan heeft hun hart vervuld en dat hebben ze toegelaten. En het tweede is dat ze de Heilige Geest verzoeken.

 

Beide dingen zijn echt niet heel bijzonder. Hoe vaak verzoeken wij Gods Geest? En hoe vaak geven wij satan toch ruimte. We moeten daarom ook niet bezig zijn met het gevolg van dit gedrag en ook niet met de vraag of Ananias en Safira behouden zijn of niet, als geloof ik ergens dat zij wel hebben geloofd.

 

Zeker Safira, nadat haar man toch echt spoorloos verdwenen was, liegt toch. Ze heeft satan dus ruimte gegeven en de Heilige Geest verzocht. En misschien is hun dood niet eens iets dat God doet, maar is dit het gevolg van satans macht op dat moment. Hoe dan ook, we weten het niet, maar dit weten we wel: Satan ruimte geven en de Heilige Geest verzoeken heeft echt een gevolg. Gelukkig niet altijd op deze manier, maar satan ruimte geven zorgt voor extreme situaties. Manifestaties van satan zijn soms gruwelijk en mensonterend, maar wel realistisch. Safira laat ons zien waar wij voor moeten waken in ons leven, terwijl we niet hoeven te oordelen. Maar wees wel gewaarschuwd voor satans macht en het verdriet van Gods Geest.

 

Gebed: Heer, Satan gun ik geen milimeter ruimte, maar Uw Geest bedroeven en verzoeken wil ik helemaal niet. Bewaar en bescherm mij voor dingen waardoor ik ook zou kunnen struikelen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom