"Ik ben in Mijn tuin gekomen, Mijn zuster, Mijn bruid. Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerijen, Ik heb Mijn honingraad met Mijn honing gegeten, Ik heb Mijn wijn met Mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden." (Hooglied 5:1)

Wat zou Jezus doen als we Hem uitnodigen in ons leven? Wat zou Hij doen als wij helemaal, net zoals bij het huwelijk, van Hem zouden willen zijn? De woorden van de bruid waren uitnodigend, haar tuin, als beeld van haar leven en binnen het huwelijk ook haar lichaam, stelt ze open voor haar Liefste. En waarschijnlijk is het mogelijk dat de bruid hier nog droomt. Het blijft een lastige opbouw in het verhaal, want in het volgende vers lijkt ze ook nog te slapen. Het eerste vers is wel een lastig vers als dit niet tijdens een droom zou zijn.

Wat staat er eigenlijk als we de beeldspraak proberen te begrijpen. De bruid heeft haar Bruidegom uitgenodigd om in haar tuin te komen. Binnen de termen van het huwelijk zou dat dan haar lichaam moeten zijn. En in dit vers is de Bruidegom ook in die tuin gekomen. Op dat moment is het dan ook niet meer haar tuin, maar Zijn tuin. De huwelijksgemeenschap lijkt hier dan een feit te zijn. Want natuurlijk is de Bruidegom op haar uitnodiging gekomen.

Toch lijkt de echte huwelijksgemeenschap pas aan het eind van het boek Hooglied er te zijn. Dat is ook de enige Bijbelse mogelijkheid. Op het moment dat huwelijksgemeenschap voor het huwelijk zou plaatsvinden, zou Gods Woord zichzelf dan ook tegenspreken. Wat in ieder geval duidelijk wordt, en als dit een droom is, dan is dit nog sterker, is dat de Bruidegom acht keer spreekt over 'mijn'. De negende keer is toegevoegd door de vertalers, maar acht keer gaat het over het eigendom van de Bruidegom. De tuin, maar ook alle vruchten en specerijen zijn van Hem.

Ook nu het huwelijk nog geen feit is en de bruid nog zou kunnen zeggen dat Hij maar even geduld moet hebben, is duidelijk dat de bruid ook niet eens anders wil, dan helemaal van haar Bruidegom zijn. En misschien is dit ook geestelijk nog wel een punt, waar we eens bij moeten stilstaan. Wij kunnen kiezen om, ook als gelovigen, onze eigen weg te gaan. We zijn wel gekocht met het bloed van Jezus, maar zolang de Bruiloft er nog niet is, hebben we nog steeds behoorlijk wat ruimte om toch onze wegen te gaan. De bruid uit Hooglied lijkt hier geen enkele behoefte aan te hebben. Ze is zo verliefd op haar Liefste, dat ze niets anders wil dan enkel en alleen van Hem zijn.

We hebben het over Advent en over verwachten van Jezus, maar worden we vaak niet enorm veel opgeslokt door de tijd, door van alles en nog wat, waardoor het moeilijk is om echt verliefd op Jezus te leven. En dan wordt het als vanzelf lastig als we in de Bijbel lezen dat we niet meer van onszelf zijn. En natuurlijk zullen we niet zeggen dat het anders is, maar leven we met hetzelfde verlangen als de bruid uit Hooglied? Gewoon uit liefde voor Jezus, mag Hij zeggen: Jij bent Mijn tuin!

Gebed: Mijn Liefste, als er iets opvalt is het de voortdurende liefde van de bruid voor de Bruidegom. Wat schiet ik daar veel in te kort. Open mijn ogen steeds opnieuw om U werkelijk te zien zoals U bent voor mij.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu