"Ik ben in Mijn tuin gekomen, Mijn zuster, Mijn bruid. Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerijen, Ik heb Mijn honingraad met Mijn honing gegeten, Ik heb Mijn wijn met Mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, geliefden." (Hooglied 5:1)

Wat zou Jezus doen als we Hem uitnodigen in ons leven? Wat zou Hij doen als wij helemaal, net zoals bij het huwelijk, van Hem zouden willen zijn? De woorden van de bruid waren uitnodigend, haar tuin, als beeld van haar leven en binnen het huwelijk ook haar lichaam, stelt ze open voor haar Liefste. En waarschijnlijk is het mogelijk dat de bruid hier nog droomt. Het blijft een lastige opbouw in het verhaal, want in het volgende vers lijkt ze ook nog te slapen. Het eerste vers is wel een lastig vers als dit niet tijdens een droom zou zijn.

Wat staat er eigenlijk als we de beeldspraak proberen te begrijpen. De bruid heeft haar Bruidegom uitgenodigd om in haar tuin te komen. Binnen de termen van het huwelijk zou dat dan haar lichaam moeten zijn. En in dit vers is de Bruidegom ook in die tuin gekomen. Op dat moment is het dan ook niet meer haar tuin, maar Zijn tuin. De huwelijksgemeenschap lijkt hier dan een feit te zijn. Want natuurlijk is de Bruidegom op haar uitnodiging gekomen.

Toch lijkt de echte huwelijksgemeenschap pas aan het eind van het boek Hooglied er te zijn. Dat is ook de enige Bijbelse mogelijkheid. Op het moment dat huwelijksgemeenschap voor het huwelijk zou plaatsvinden, zou Gods Woord zichzelf dan ook tegenspreken. Wat in ieder geval duidelijk wordt, en als dit een droom is, dan is dit nog sterker, is dat de Bruidegom acht keer spreekt over 'mijn'. De negende keer is toegevoegd door de vertalers, maar acht keer gaat het over het eigendom van de Bruidegom. De tuin, maar ook alle vruchten en specerijen zijn van Hem.

Ook nu het huwelijk nog geen feit is en de bruid nog zou kunnen zeggen dat Hij maar even geduld moet hebben, is duidelijk dat de bruid ook niet eens anders wil, dan helemaal van haar Bruidegom zijn. En misschien is dit ook geestelijk nog wel een punt, waar we eens bij moeten stilstaan. Wij kunnen kiezen om, ook als gelovigen, onze eigen weg te gaan. We zijn wel gekocht met het bloed van Jezus, maar zolang de Bruiloft er nog niet is, hebben we nog steeds behoorlijk wat ruimte om toch onze wegen te gaan. De bruid uit Hooglied lijkt hier geen enkele behoefte aan te hebben. Ze is zo verliefd op haar Liefste, dat ze niets anders wil dan enkel en alleen van Hem zijn.

We hebben het over Advent en over verwachten van Jezus, maar worden we vaak niet enorm veel opgeslokt door de tijd, door van alles en nog wat, waardoor het moeilijk is om echt verliefd op Jezus te leven. En dan wordt het als vanzelf lastig als we in de Bijbel lezen dat we niet meer van onszelf zijn. En natuurlijk zullen we niet zeggen dat het anders is, maar leven we met hetzelfde verlangen als de bruid uit Hooglied? Gewoon uit liefde voor Jezus, mag Hij zeggen: Jij bent Mijn tuin!

Gebed: Mijn Liefste, als er iets opvalt is het de voortdurende liefde van de bruid voor de Bruidegom. Wat schiet ik daar veel in te kort. Open mijn ogen steeds opnieuw om U werkelijk te zien zoals U bent voor mij.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu