"Wie is zij die daar uit de woestijn komt, als zuilen van rook in een wolk van mirre en wierook, van allerlei geurige kruiden van de koopman?" (Hooglied 3:6)

Wie zou dat daar toch zijn? Nou ja, misschien is dat allemaal wel duidelijk. Het is wat vreemd hoe het verhaal loopt, want de bruid lag eerst in bed, toen leek ze in de stad te zijn, waarbij sommigen denken dat ze dat ook droomde. En dan ineens verandert het verhaal en gaat iemand anders aan het woord komen. Het meest aannemelijke is dat dit de dochters van Jeruzalem zijn. De meisjes in de stad die de bruid en de Bruidegom verwachtten. Het zou kunnen dat de bruid bij haar zoektocht uiteindelijk in de woestijn, buiten de stad terecht was gekomen. In ieder geval komt de bruid uit de woestijn.

Het is een behoorlijke wenteling in het verhaal. Het is alsof ineens de bruiloft er echt bijna is en dat de bruid, getooid en geurend richting haar Bruidegom gaat. Het lijkt het moment te zijn, vlak voor dat ze de stad binnen zal gaan voor de bruiloft. Het zou kunnen dat de Bruidegom er ook bij is, maar dat is dan afhankelijk wie vanaf vers 7 aan het woord is. Het lijkt nu vooral de bruid in de woestijn te zijn. Maar wie kijken er dan toe?

Dat zijn meisjes die zich verheugen in het feest dat er is. Meisjes die zich verheugden dat de Bruidegom en de bruid op het punt van het huwelijk zijn gekomen. Wat een blijdschap en wat een verwondering klinkt er door in die stemmen van die meisjes: "Wie is zij, die daar zo pronkend aankomt?" Ja, dat is dat zwarte meisje waar de Koning voor is gevallen. Hoe kun je dit nu toch plaatsen in het Advent geheel? Is hier wel ooit een geestelijke lijn uit te halen?

Er is Adventsverwachting van de bruid, dat zagen we gisteren al, er is ook Adventsverwachting van de Bruidegom, want Hij wil niet dat de liefde beschadigd wordt. Maar er is nog een Adventsverwachting. Als er nog zijn die intens uitzien naar de Bruiloft van het Lam met Zijn bruid, dan zijn het de engelen in de hemelse gewesten. En hoor eens wat zij roepen op het moment dat de Bruiloft er begint aan te komen? Ze kijken als het ware over de randen van het hemelgewelf heen naar beneden en zien de bruid van Christus bijna klaar zijn voor de Bruiloft. En ze roepen: "Kijk, wie is zij die daar opkomt uit de woestijnen hier beneden, op weg naar het eeuwige Jeruzalem waar de Bruiloft zal beginnen?"

Wie zij is, hemelboden? Zij is de bruid van het Lam, gehaald uit de aarde aards. Zij is de bruid die Christus door Zijn sterven voor Zichzelf heeft geworven. Wat een intens moment is dit beeld dan van het moment dat straks zal beginnen. Als alle dochters van Jeruzalem straks in de poort zullen staan om deze zwarte, maar bekoorlijke vrouw uit de woestijn binnen te halen. Hoe zal dat zijn als alle engelen klaar staan bij de poorten van de hemel om elke gelovige met gejuich binnen te halen als bruid van het Lam.

Gebed: Mijn Liefste, straks zullen de engelen blij zijn als ik mag binnenkomen om Uw bruid te zijn. Het engelenleger zal in gejuich uitbarsten en ik zal het zand van de woestijn nog meenemen, maar U zult mij straks echt trouwen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu