Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw

 

"De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man." (Johannes 4:17)

 

Niet alle vrouwen in de Bijbel krijgen nu bepaald het mooiste beeld mee. Jezus ontmoet niet alleen mooie, bijzondere en krachtige vrouwen. Sterker nog, Hij ontmoet misschien wel meer vrouwen die juist het tegenovergestelde waren. Vrouwen waar de samenleving niet zo'n best beeld bij had. En misschien moet je van de vrouw bij de put in Samaria zeggen dat het maar goed is dat ze niet weet Wie ze voor zich heeft, want dan was ze al lang er vandoor gegaan. Haar leven ziet er nu niet bepaald goed uit.

Gelukkig hebben wij daar geen last van, toch? Zo'n vrouw was natuurlijk echt een zondares. Daar moet toch minimaal wel op neerkijken. Nee, dat zeggen wij natuurlijk niet en wij doen ons best om het ook niet te doen, maar ondertussen, moet je toch kijken, die vrouw had al vijf mannen gehad en de zesde was niet eens haar man. Jezus vraagt gewoon naar haar man en moet je kijken wat een antwoord.

 

Ik weet niet wat jij hebt gedaan in je leven of wat je misschien nog steeds doet in je leven. Het verschil tussen verslaafd zijn aan mannen en verslaafd zijn aan geld, eer, eten of wat anders, is niet zo erg groot. Maar Jezus maakt duidelijk dat als je er eerlijk voor uitkomt, dat Hij je er niet mee laat zitten. Juist omdat deze vrouw eerlijk is, ontmoet ze Jezus in Wie Hij echt is. Ze zegt eerlijk dat de zesde man in haar leven, niet haar man is. En Jezus grijpt dat eerlijke moment aan door te vertellen dat ze al zes mannen heeft gehad. En juist dat moment maakt het verschil. Maar als ze gezwegen had, was alles anders geweest. 

 

Zal ze zich dan niet geschaamd hebben? Misschien was ze zelfs dat station al voorbij, al is het wel opmerkelijk dat ze midden op de dag water gaat halen bij de put. Juist het moment dat er niemand bij de put zal zijn omdat iedereen vanwege de warmte daar wegblijft.

 

De Heilige Geest laat je soms heel nadrukkelijk je zonden zien. Soms omdat je even tegen Jezus zegt hoe het is en plotseling maakt God je nog meer duidelijk. Zoiets als dat Jezus hier ook doet. Maar het begint wel bij het moment dat deze vrouw eerlijk is. En uiteindelijk is het vervolg van de woorden van Jezus dat ze er achter komt dat Jezus echt de Messias wel moet zijn. 

 

En natuurlijk is een leven in zonden niet goed te praten, maar toch zegt Jezus er niet veel over in veroordelende woorden. Hij grijpt haar eerlijkheid wel aan om haar alles te vertellen wat zij moet weten. Het zet de deur open naar meer inzicht en meer van Wie Jezus is. Misschien wil Jezus je nog veel meer leren, maar vraagt Hij je eerst om meer dingen eerst in het licht te brengen, zodat Hij werkelijk met Zijn Geest meer van Zichzelf aan je kwijt kan.

 

Gebed: Heer, U kent mij beter dan ik mijzelf ken en wilt U mij ook laten zien welke barrières er nog zijn waardoor U niet met Uw Geest alle ruimte kan innemen die U wilt?

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom