Vrouwen in de Bijbel - Samaritaanse vrouw

 

"De vrouw antwoordde en zei tegen Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: U hebt terecht gezegd: Ik heb geen man." (Johannes 4:17)

 

Niet alle vrouwen in de Bijbel krijgen nu bepaald het mooiste beeld mee. Jezus ontmoet niet alleen mooie, bijzondere en krachtige vrouwen. Sterker nog, Hij ontmoet misschien wel meer vrouwen die juist het tegenovergestelde waren. Vrouwen waar de samenleving niet zo'n best beeld bij had. En misschien moet je van de vrouw bij de put in Samaria zeggen dat het maar goed is dat ze niet weet Wie ze voor zich heeft, want dan was ze al lang er vandoor gegaan. Haar leven ziet er nu niet bepaald goed uit.

Gelukkig hebben wij daar geen last van, toch? Zo'n vrouw was natuurlijk echt een zondares. Daar moet toch minimaal wel op neerkijken. Nee, dat zeggen wij natuurlijk niet en wij doen ons best om het ook niet te doen, maar ondertussen, moet je toch kijken, die vrouw had al vijf mannen gehad en de zesde was niet eens haar man. Jezus vraagt gewoon naar haar man en moet je kijken wat een antwoord.

 

Ik weet niet wat jij hebt gedaan in je leven of wat je misschien nog steeds doet in je leven. Het verschil tussen verslaafd zijn aan mannen en verslaafd zijn aan geld, eer, eten of wat anders, is niet zo erg groot. Maar Jezus maakt duidelijk dat als je er eerlijk voor uitkomt, dat Hij je er niet mee laat zitten. Juist omdat deze vrouw eerlijk is, ontmoet ze Jezus in Wie Hij echt is. Ze zegt eerlijk dat de zesde man in haar leven, niet haar man is. En Jezus grijpt dat eerlijke moment aan door te vertellen dat ze al zes mannen heeft gehad. En juist dat moment maakt het verschil. Maar als ze gezwegen had, was alles anders geweest. 

 

Zal ze zich dan niet geschaamd hebben? Misschien was ze zelfs dat station al voorbij, al is het wel opmerkelijk dat ze midden op de dag water gaat halen bij de put. Juist het moment dat er niemand bij de put zal zijn omdat iedereen vanwege de warmte daar wegblijft.

 

De Heilige Geest laat je soms heel nadrukkelijk je zonden zien. Soms omdat je even tegen Jezus zegt hoe het is en plotseling maakt God je nog meer duidelijk. Zoiets als dat Jezus hier ook doet. Maar het begint wel bij het moment dat deze vrouw eerlijk is. En uiteindelijk is het vervolg van de woorden van Jezus dat ze er achter komt dat Jezus echt de Messias wel moet zijn. 

 

En natuurlijk is een leven in zonden niet goed te praten, maar toch zegt Jezus er niet veel over in veroordelende woorden. Hij grijpt haar eerlijkheid wel aan om haar alles te vertellen wat zij moet weten. Het zet de deur open naar meer inzicht en meer van Wie Jezus is. Misschien wil Jezus je nog veel meer leren, maar vraagt Hij je eerst om meer dingen eerst in het licht te brengen, zodat Hij werkelijk met Zijn Geest meer van Zichzelf aan je kwijt kan.

 

Gebed: Heer, U kent mij beter dan ik mijzelf ken en wilt U mij ook laten zien welke barrières er nog zijn waardoor U niet met Uw Geest alle ruimte kan innemen die U wilt?

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom