Vrouwen in de Bijbel - Maria (2)

 

"Maria zei: Zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg." (Lukas 1:38)

 

Kun je ze een vrouw noemen? Of is ze eigenlijk nog een kind? We weten niet hoe oud Maria is geweest, maar de gedachten zijn dat ze een jaar of veertien geweest zou zijn. Eigenlijk nog een kind dus. Maar toch is deze vrouw, de meest bekende vrouw uit de Bijbel. Ze is zo bijzonder dat de Rooms Katholieke kerk haar wel een erg bijzondere plaats heeft gegeven. Daar kunnen we wat van vinden en ik geloof niet dat God ons leert om via een mens tot Hem te gaan, maar het feit is wel dat Maria, de moeder van Jezus krachtig was in haar geloof. Zij was een zeer bijzondere vrouw!

Denk maar even mee. Wat heb je op die leeftijd voor levenservaring? Ze had dan wel een relatie met Jozef, maar zelfs als dit huwelijk heel snel tot de kinderzegen zou leiden, is dat nog heel wat anders dan dat je de moeder wordt van de Zoon van God. Moeder van dè Messias, die al eeuwen lang was beloofd! Maar wat moet Maria aan Jozef uitleggen? "Lieve Jozef, moet je eens luisteren, er is een engel langs geweest en ik ben zwanger." Daar moet je even over nadenken. Jozef had wel kunnen zeggen: "Weet je, bekijk jij het maar, want als jij met een ander naar bed gaat, dan trouw ik niet meer met je en een mooi verhaal van een engel, daar maak je het niet geloofwaardiger mee." En Jozef had haar ook willen verlaten, lezen we later.

 

En daarbij: wat gaan de mensen hiervan zeggen? En wat als je dan vertelt hoe het echt zit? En trouwens, kan dat echt, zwanger worden door de Heilige Geest? Zwanger worden terwijl je maagd bent? Maria, lief kind, wat heb jij veel over je heen gekregen, terwijl je nog maar zo jong was. Wat moet dit voor Maria geweest zijn. Overigens krijgen wij ook niet elke dag een engel op bezoek. 

 

Het enige dat Maria nog vraagt is hoe dit mogelijk zal zijn. En de engel legt haar dan uit dat dit door de Heilige Geest zal gebeuren. En op dat moment is het voor Maria genoeg en geeft ze zich in dit wonder helemaal over aan Gods goedheid. Wat een les is dit van deze jonge vrouw. Wat leert dit meisje ons om niet alles te hoeven begrijpen wat God doet, maar eenvoudig te vertrouwen en beschikbaar te zijn. Zelfs als het op een uiterst bijzondere en onbegrijpelijke manier gaat wat God van plan is met je leven. En dan in alle rust en in vertrouwen zeggen: "Doet U het maar, overeenkomstig Uw woord of Uw plan." Mag God echt Zijn plan met jouw leven uitvoeren, zelfs als mensen in je omgeving er niets van begrijpen?

 

Wat leren we veel van dit geloof waarbij God Zijn weg mag gaan. Alleen dan kun je ook genieten en de controle loslaten. En dan zal God ook voorzien. Zelfs Jozef werd overtuigd dat het goed was.

 

Gebed: Heer, laat met mij gebeuren zoals het Uw plan is en daarvoor wil ik beschikbaar zijn en mij in vertrouwen aan U overgeven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom