Vrouwen in de Bijbel - Bloedvloeiende vrouw

 

"En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en veel geleden had door toedoen van dokters, en alles wat zij daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord." (Markus 5:25-27a)

 

Een vrouw die al twaalf jaar ongesteld was, zonder ophouden, wat een drama moet dat zijn geweest. We weten niet hoe het verder met haar is geweest, al is het niet te hopen dat ze ook het humeur had dat nog al eens voorkomt in deze periode bij vrouwen. Maar denk er ook verder even over na. Wat moet dit zijn geweest. Ze was in ieder geval ook onrein. Een vrouw die normaal zo'n periode had, was onrein, met alle gevolgen van dien, maar bij deze vrouw stopte het niet. Elke vorm van eventuele seks met haar man was onmogelijk en zo was er nog veel meer dat je kunt bedenken.

Wat een nood bij deze vrouw. En als het daar dan mee klaar zou zijn, maar dan blijkt ook nog eens dat ze alle artsen had afgelopen en dat het er zelfs slechter van was geworden in plaats van beter. En ze had ook nog eens al haar geld er aan uitgegeven. MAar n iets had haar geholpen. Het is misschien wel het beeld dat wij bij bepaalde ziekten ook hebben. Het is allemaal mooi dat er goede artsen zijn, maar daarmee kunnen we niet zeggen dat alles ook altijd goed is. Soms zie je ook in onze tijd praktijken waarbij je je werkelijk afvraagt wat het nut van bepaalde behandelingen is, behalve dat de medische wetenschap er beter van wordt, maar waar de kwaliteit van leven er niet door verhoogd wordt.

 

Maar wat doet deze vrouw? Ze doet eigenlijk iets dat wij allemaal bij ziekte zouden moeten doen. Ze heeft van Jezus gehoord en ze zoekt Hem op. Natuurlijk mocht dat niet, want ze was immers onrein. Maar toch ging ze naar Jezus, kwam van achteren op Hem af en raakte Zijn kleren aan. En dan staat er achter dat ze zei dat als ze maar de kleren van Jezus zou aanraken, dat ze genezen zou zijn. Dat geloof, waar is dat in onze tijd. Het geloof dat als we in contact komen met de kracht van Jezus dat er genezing mogelijk is. Dit geloof was erg groot. Op basis van dit gedeelte kunnen we niet zeggen dat iedereen dan wel zal genezen. We leren vooral van deze vrouw dat ze in geloof zich uitstrekte naar de kracht die in Jezus was.

 

Geloven wij dat als wij in de Naam van Jezus bidden en zieken de handen opleggen dat Jezus' kracht kan stromen? En leren we de mensen om ons heen dat ze met hun ziekten echt op deze manier bij ons, als gelovigen, mogen komen. Wij zouden toch dezelfde dingen doen als Jezus? Dat heeft Jezus wel beloofd. Laat jij je de handen opleggen in de Naam van Jezus als je met ziekte wordt geconfronteerd? Vaak hebben we het over bidden voor zieken, maar nu eens een keer andersom: Mag Jezus jou genezen als er wat aan de hand is? En wil jij je de handen laten opleggen en daar meer vertrouwen in hebben dan artsen? Deze vrouw gaat ons voor in geloof en dat zonder spektakel, maar in vertrouwen.

 

Gebed: Heer, ik wil ook in mijn lichamelijke gebrokenheid, mij stellen onder Uw kracht en geloven dat U het doet. Deze vrouw was eerst al overal geweest, ik wil het graag omdraaien en altijd eerst onder Uw kracht komen en pas daarna naar een arts gaan omdat ik ook geloof dat artsen door U zijn gegeven.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom