"en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede." (Efeze 4:3)

Nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld en liefde voor elkaar, dat waren de eerste kernwoorden uit de opdracht die Paulus de gemeente van Efeze meegeeft. En dat zijn woorden die niet de makkelijkste zijn. Want om werkelijk op deze manier volgens de regels van het Koninkrijk je op te stellen valt lang niet altijd mee. En zeker niet als anderen nog niet zover zijn in de liefde van Jezus die je dan ook nog moet verdragen. Maar als dat nu het enige was, dan was het wellicht nog wel te overzien, maar Paulus is er in ieder geval nog niet mee klaar. Want ook het beijveren om de eenheid te bewaren hoort er nog bij. De eenheid bewaren... En dat is in de kerk maar al te vaak bijna onmogelijk.

Maar het gaat bij Paulus niet om eenheid ten koste van alles, laat dat duidelijk zijn. Paulus heeft het over de eenheid van de Geest, daar moeten we ons om beijveren. Het gaat er dus om dat we de eenheid zoeken, daar waar het om de kern van de zaak gaat en in die dingen waar God ons door Zijn Geest de weg in wijst. Als we wandelen in de roeping waartoe we geroepen zijn, is dit een absoluut punt. De eenheid van de Geest gaat dus niet om dingen waarover God Zich niet druk maakt.

We moeten ons dus richten op de eenheid van de Geest, op de eenheid die de Geest ons leert door het Woord. En daar moeten we ons dus op richten. In menig gemeente kan er eindeloos onenigheid zijn over de liturgie, over een Bijbelvertaling, over kleding, over het aantal liederen dat we zingen. Maar moet het daar om gaan? Maakt dat onze eenheid? Het zijn allemaal dingen waar Gods Geest Zich niet over uitspreekt. Daarin is heel veel vrijheid door God aan ons gegeven. Maar als het gaat om de kern van het Evangelie en uit de Koninklijke levenshouding die daar uit voortkomt, is dat wel waar het om gaat. Voor de één is een Opwekkingslied goed, terwijl voor een ander een psalm goed is, maar het zijn bijzaken, waarin we elkaar in liefde de ruimte moeten geven. Daar was Paulus mee begonnen.

Het betekent dus heel concreet dat we elkaar in de bijzaken ruimte moeten geven, maar in de hoofdzaken we een eenheid moeten vormen. Waar Jezus geen God meer is, gaat het mis, waar de vruchten van geloof niet meer nodig zijn, klopt het niet, waar tongentaal in de gemeente zonder uitleg is, gaan we over de gestelde grens, maar in al die andere dingen zullen we moeten leren om zonder eenheid te kunnen leven en elkaar daarin de ruimte te geven.

De gedachte dat je dan tekort wordt gedaan in wat jij vindt, doet dan dus ook niet meer ter zake, want als jij wat vindt, waar God niets over zegt, ontneem je de ander ruimte. En als we echt nederig van hart willen zijn is dit het punt ook niet meer. Maar laten we met alle uiterlijke verschillen ons eens werkelijk gaan inzetten voor de eenheid van de Geest. En we maken ons niet meer druk over die andere dingen. Dan zal er de band van vrede zijn en zal de gemeente groeien.

Gebed: Vader, al onze dingen die onenigheid geven ontnemen ons Uw zegen. Laat ons één zijn in Christus en geef ons vrijheid naar elkaar als het over vormen gaat.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu