Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus

 

"En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen." (Mattheüs 8:15)

 

De eerste opvallende vrouw, als je de Bijbel op volgorde leest is de schoonmoeder van Petrus. Maria komt nog wel in de andere Evangeliën, maar in Mattheüs is de eerste vrouw die echt iets te zeggen heeft de schoonmoeder van Petrus. We weten niet hoe ziek ze is, maar we kunnen er wel vanuit gaan dat deze vrouw zeer ernstig ziek is. Wellicht lag ze zelfs op sterven. 

Het is ook maar de vraag of deze vrouw hoop heeft gehad dat ze het nog zou redden. Natuurlijk kunnen we zeggen dat geloof belangrijk is voor een wonder, maar het is wel opmerkelijk dat dit geloof door Jezus niet bij een zieke wordt gevraagd. Wellicht kon deze vrouw helemaal niet eens meer iets doen en was zelfs geloven onmogelijk geworden. Gelukkig vraagt Jezus hier ook helemaal niets. Hij komt eigenlijk 'toevallig' het huis van Petrus binnen en daar treft Hij deze doodzieke vrouw aan. En dan doet deze vrouw echt een paar bijzondere dingen.

 

Op het moment dat Jezus haar hand aanraakt verlaat de koorts haar. Dat is al iets opmerkelijks. Is het je wel eens opgevallen dat Jezus nooit een standaard manier had van genezen? Elke keer is weer anders. In Lukas staat dat Jezus de ziekte ook nog bestrafte, maar verder deed Jezus niet erg veel. En op het moment dat Jezus dit doet, staat deze vrouw op. Dit is toch eigenlijk niet te begrijpen. Deze vrouw was doodziek geweest en direct na het wonder staat ze op. Je zou toch zeggen dat ze nog even weer op krachten moet komen. Maar als Jezus iets doet, dan doet Hij het goed! Dat blijkt wel bij deze vrouw. En er is ook echt geloof bij nodig geweest om direct op te staan. Zoals bij die man waar ik voor bad en die begon te springen, terwijl ik nog niet uitgebeden was. 

 

Maar wat doe je na een wonder? Waarom doet Jezus eigenlijk een wonder? Is dat omdat Hij deze vrouw zo aardig vond? Jezus zal deze vrouw vast ook aardig gevonden hebben, maar deed Hij het daarom? Jezus deed het in ieder geval om Zijn Koninkrijk te laten zien. Het is pure Evangelieverkondiging. Maar dat is het niet alleen. Als Jezus je een wonder geeft doet Hij dat om wat het met jou doet. Jezus doet geen wonder in je leven terwijl je daarna kunt zeggen: Fijn, ik zal weer een heerlijk mijn leven gaan leven.

 

Kijk eens wat deze vrouw doet na het wonder! Zij dient direct Jezus. Ze dient ook de discipelen, of eigenlijk dient zij zodat Jezus en Zijn discipelen gewoon het werk kunnen doen dat ze moeten doen. En niet iedereen zal ondersteunend dienen, maar als God een wonder in je leven doet, zal het als het goed is uitwerken dat je Hem gaat dienen met jouw gaven. Meer dan ooit leef je dan voor Jezus. Dat is het persoonlijke doel van een wonder. En die wonderen gebeuren nog steeds, maar wat doen wij er dan mee?

 

Gebed: Heer, deze vrouw begon gelijk U te dienen. Elk wonder dat U in mijn leven doet en heeft gedaan, daarvoor wil ik U nog meer dienen, ja mijn leven geven voor Uw dienst.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom