Vrouwen in de Bijbel - Schoonmoeder van Petrus

 

"En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen." (Mattheüs 8:15)

 

De eerste opvallende vrouw, als je de Bijbel op volgorde leest is de schoonmoeder van Petrus. Maria komt nog wel in de andere Evangeliën, maar in Mattheüs is de eerste vrouw die echt iets te zeggen heeft de schoonmoeder van Petrus. We weten niet hoe ziek ze is, maar we kunnen er wel vanuit gaan dat deze vrouw zeer ernstig ziek is. Wellicht lag ze zelfs op sterven. 

Het is ook maar de vraag of deze vrouw hoop heeft gehad dat ze het nog zou redden. Natuurlijk kunnen we zeggen dat geloof belangrijk is voor een wonder, maar het is wel opmerkelijk dat dit geloof door Jezus niet bij een zieke wordt gevraagd. Wellicht kon deze vrouw helemaal niet eens meer iets doen en was zelfs geloven onmogelijk geworden. Gelukkig vraagt Jezus hier ook helemaal niets. Hij komt eigenlijk 'toevallig' het huis van Petrus binnen en daar treft Hij deze doodzieke vrouw aan. En dan doet deze vrouw echt een paar bijzondere dingen.

 

Op het moment dat Jezus haar hand aanraakt verlaat de koorts haar. Dat is al iets opmerkelijks. Is het je wel eens opgevallen dat Jezus nooit een standaard manier had van genezen? Elke keer is weer anders. In Lukas staat dat Jezus de ziekte ook nog bestrafte, maar verder deed Jezus niet erg veel. En op het moment dat Jezus dit doet, staat deze vrouw op. Dit is toch eigenlijk niet te begrijpen. Deze vrouw was doodziek geweest en direct na het wonder staat ze op. Je zou toch zeggen dat ze nog even weer op krachten moet komen. Maar als Jezus iets doet, dan doet Hij het goed! Dat blijkt wel bij deze vrouw. En er is ook echt geloof bij nodig geweest om direct op te staan. Zoals bij die man waar ik voor bad en die begon te springen, terwijl ik nog niet uitgebeden was. 

 

Maar wat doe je na een wonder? Waarom doet Jezus eigenlijk een wonder? Is dat omdat Hij deze vrouw zo aardig vond? Jezus zal deze vrouw vast ook aardig gevonden hebben, maar deed Hij het daarom? Jezus deed het in ieder geval om Zijn Koninkrijk te laten zien. Het is pure Evangelieverkondiging. Maar dat is het niet alleen. Als Jezus je een wonder geeft doet Hij dat om wat het met jou doet. Jezus doet geen wonder in je leven terwijl je daarna kunt zeggen: Fijn, ik zal weer een heerlijk mijn leven gaan leven.

 

Kijk eens wat deze vrouw doet na het wonder! Zij dient direct Jezus. Ze dient ook de discipelen, of eigenlijk dient zij zodat Jezus en Zijn discipelen gewoon het werk kunnen doen dat ze moeten doen. En niet iedereen zal ondersteunend dienen, maar als God een wonder in je leven doet, zal het als het goed is uitwerken dat je Hem gaat dienen met jouw gaven. Meer dan ooit leef je dan voor Jezus. Dat is het persoonlijke doel van een wonder. En die wonderen gebeuren nog steeds, maar wat doen wij er dan mee?

 

Gebed: Heer, deze vrouw begon gelijk U te dienen. Elk wonder dat U in mijn leven doet en heeft gedaan, daarvoor wil ik U nog meer dienen, ja mijn leven geven voor Uw dienst.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom