"Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is." (Efeze 2:19 en 20)

Ja, we waren vreemdelingen en bijwoners en we hadden nergens recht op. Dat was zoals het was vanaf het begin met Abraham, net na Babel. Alleen was dat nodig om de vervulling van Gods belofte voor de Messias nodig te maken. Maar vanaf dat moment dat Jezus er was, was de scheidingsmuur niet meer nodig en daarom sluit Paulus dit hoofdstuk af met de stellige onderstreping dat de gemeenteleden uit Efeze geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn. Wij heidenen hangen er niet meer bij.

Het Evangelie heeft nu vrede verkondigd aan hen die dichtbij waren en wij die van verre stonden. En de Deze Ene, hebben zowel wij als Israël de toegang tot de Vader. Ja, door Hem alleen. Dat maakt Paulus wel duidelijk. Want de Joden die niet in Jezus zijn gaan geloven missen dus deze toegang, terwijl ze wel het uitverkoren volk zijn. De toegang is bepaald in Jezus. Maar als we door deze toegang naar binnen zijn gegaan, horen wij ook helemaal erbij, zoals elke Jood die door dezelfde ingang tot de Vader gaat.

En wat maakt deze toegang zo bijzonder? Niet alleen dat we niet langer vreemdelingen en bijwoners zijn, maar dat we medeburgers van de heiligen zijn en huisgenoten van God. We zijn gebouwd op het fundament waar Jezus de hoeksteen van is en waar ook de profeten en apostelen, met hun boodschap van heil onderdeel van zijn. En al die gelovigen bij elkaar verrijzen als ene grote tempel voor God.

En met dat we op dat fundament staan, met dat wij in Christus ons fundament hebben ontvangen, zijn we huisgenoten van God. We leven samen in één huis met God. Wij zijn huisgenoten van de Almachtige God, daar mogen wij wonen. Straks zal dat volmaakt zijn, maar dat is nu al, in het hoofd Christus, helemaal de realiteit. En wie komen we in deze nabijheid van de Almachtige God nog meer tegen? Onze medeburgers, de heiligen.

We hebben hetzelfde burgerschap ontvangen als Abraham, David en Salomo. Al die grote heiligen uit de periode van voor de komst van Jezus zijn onze medebewoners, onze buren in het huis van God dat verrijst op het fundament van Christus. Daar horen wij bij, daarvan zijn wij medeburgers, daar zijn wij huisgenoten. Dat is nu nog wel in geloof, en dat is nu nog met twee benen in de modder van deze wereld, maar dat is wel onze plaats. En tot die tijd dragen we dat Koninkrijk met ons mee en zijn we daar ambassadeurs van. We worden er helemaal onderdeel van zoals stenen onderdeel worden van een huis. 

En in de Geest zien we al wat we zijn en in ons lichaam zullen we straks uiteindelijk opstaan in een volmaakt lichaam om dit helemaal tot de eeuwen eeuwigheid te mogen ervaren. Samen met Gods uitverkoren volk en al de heiligen zullen we de woonplaats van God volmaakt zijn. God zal alles en in allen zijn. Ja, nog groter dan nu, helemaal een met God.

Gebed: Vader, het zijn woorden die nog niet te bevatten zijn. Het is nog te groot om te beseffen een huisgenoot van U te zijn. Ik kan er nog niet bij wat ik zijn zal, maar door geloof wil ik het helemaal aanvaarden!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu