Vrouwen in de Bijbel - Esther

 

"Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven en als slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen, hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden." (Esther 7:4)

 

Het zou wel eens kunnen zijn dat het boek Esther in de Bijbel het lastigste boek is dat er in de Bijbel staat. Het is ook het boek, waar zoveel in vergeestelijkt wordt dat er ook een heleboel niet meer klopt. Koning Ahasveros krijgt soms de rol van God in de vergeestelijking van het Bijbelboek. Als Esther zegt: "Kom ik om dan kom ik om", dan wordt die zin ineens een heel geestelijke zin die de gelovige in sommige kringen zou moeten beleven. Maar om nu Ahasveros in het beeld van God te zetten, die het hele volk in ballingschap brengt, dan zeg je wel erg veel. En als je God gaat afspiegelen als Iemand bij Wie je maar moet hopen dat zijn humeur goed genoeg is op het moment dat je bij Hem aanklopt, dat is ook nogal wat. Kortom, Esther is een boek in de Bijbel, over een vrouw wat heel lastig is.

Ik zou niet durven zeggen dat iemand met zijn zonden maar naar God toe moet gaan met de gedachte: "kom ik om dan kom ik om." God is voluit genadig! En dat is ook niet wat Esther meemaakt. Esther was gewoon een Joodse slavin die was meegevoerd in de ballingschap. Op een gegeven moment valt de vrouw van Ahasveros uit de gratie bij haar man en laat deze koning een schoonheidswedstrijd uitschrijven en de mooiste vrouw zal zijn vrouw worden. Wat een bizar verhaal en volgens mij kun je deze man onmogelijk vergeestelijken met God Die genade geeft. Esther blijkt het mooiste meisje te zijn en wordt de vrouw van de koning.

 

Maar uiteindelijk komt Haman op het toneel met het plan om de Joden uit te moorden. Hier komen we bij de kern van het boek. Israël, het volk waar de Messias uit geboren moest worden, dat moest uitgeroeid worden. En uiteindelijk kan alleen Esther het volk redden. En al zou ze omkomen, dan moet ze maar omkomen, als de koning haar geen gratie verleent, dan is dat haar einde, maar anders een paar dagen later als Haman zijn plan kan uitvoeren.

 

Esther is een vrouw die haar leven er voor over wil hebben om haar volk te redden. En dat gaat niet vanzelf. Ze vraagt of de andere Joden willen vasten. Overigens is dit vasten niet iets dat we ergens terugvinden in de Bijbel op deze manier. Maar het laat wel haar spanning zien. Uiteindelijk wil zij het volk redden en daarmee de redding van de mensheid. En ik hoop niet dat wij ooit in dit soort situaties komen, maar hoeveel heb jij over voor het Evangelie? Eigenlijk is dat de enige lijn die we uit dit Bijbelboek kunnen halen. Deze vrouw gaat tot het uiterste voor Gods volk. Zouden wij zover willen gaan om het Evangelie, hoe dan ook, ook als het ons onszelf kost, aan de man te brengen? Trouw aan God in elke omstandigheid met Esther als voorbeeld!

 

Gebed: HEER, Esther en haar verhaal roept vragen genoeg op waar we niet uitkomen, maar dat Esther uiteindelijk Uw volk wil redden en daarvoor haar leven op het spel zet, houd mij wel een spiegel voor als het om Uw boodschap gaat. Ik wil trouw zijn aan U.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom