Vrouwen in de Bijbel - Hanna

 

"Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden. En hij boog zich daar voor de HEERE neer." (1 Samuël 1:28)

 

Moeders en kinderen, dat zijn twee dingen die best lastig kunnen zijn. Stel je nu voor dat je dochter met het idee komt dat ze in de gevangenis van Kongo wil gaan werken? Misschien een extreem voorbeeld, maar het is een voorbeeld uit de praktijk. Wat zeg je dan als moeder? En overigens, ook als vader kan dit wel eens heel lastig zijn. Dan zeg je natuurlijk, zonder aarzelen: "Als dit Gods bedoeling is en je weet dit ook zeker, dan mag je met plezier gaan." Of toch niet helemaal? 

Moeders en kinderen, iets dat soms heel lastig kan zijn, zeker als het over loslaten gaat. Misschien mag ik de moeders (en ook vaders) onder ons eens vragen of God je kinderen mag gebruiken op elk terrein dat Hij wilt? Dit vraag is niet eenvoudig, omdat we aan de ene kant niets liever willen dan dat onze kinderen in Gods weg gaan, maar aan de andere kant is loslaten ook echt lastig en ingewikkeld. Maar wat nu als dit van toepassing is op je enige kind dat je hebt en dat dit ook nog eens een kind is dat door een ongelofelijk wonder tot stand is gekomen. Een kind, terwijl zwanger worden niet mogelijk was.

 

Dan zitten we ineens midden in het leven van Hanna. Hanna en Elkana waren met elkaar getrouwd. En Elkana hield ontzettend veel van zijn vrouw. Ondanks dat hij nog een vrouw had, was Hanna de vrouw naar zijn hart. Ze kreeg altijd net iets meer. En toch kon Hanna haar man niet geven wat ze zo graag zou willen: Een kind. Wat een verdriet in dat huwelijk. Als vrouw niet zwanger kunnen worden, en zeker in die tijd, was een schande en er bleef van je zelfwaarde niet veel meer over.

 

Maar als Hanna dat haar nood bij God brengt in de tempel spreekt de priester Eli een krachtig woord van God waarin hij zegt dat ze zal ontvangen naar wat ze heeft gebeden. En je kunt van Eli zeggen wat je wilt, hierin was hij goed afgestemd op God. En als je dan leest wat Hanna belooft als Samuël is geboren, dan kunnen wij elkaar de vraag wel stellen, als je kinderen mag hebben ontvangen, of wij onze kinderen op dezelfde manier willen afstaan aan God zoals Hanna deed.

 

Haar zoon was uiteindelijk niet haar zoon, maar hij was slechts ontvangen van God om voor God te leven. En Hanna wijdt haar zoon direct toe aan de dienst van God. Alle dagen van zijn leven is Samuël bedoeld voor God! Dat zal niet betekenen dat alle kinderen in de tempel gebracht moeten worden, maar ben jij beschikbaar om je kind ruimte te geven om helemaal voor God te leven? Gewoon omdat je zo dankbaar bent dat God je met kinderen zegende!

 

En als je alleen bent of getrouwd en geen kinderen hebt, dan wil ik je vandaag zeggen dat God je gedachten kent. Soms begrijpen we Gods weg niet, maar uiteindelijk gaat God ook met jou Zijn bijzondere weg en probeer je daar op te richten!

 

Gebed: HEER, vandaag wil ik bidden voor alle kinderen zodat ze mogen toegewijd zijn aan U en ik wil bidden voor iedereen die kinderloos is gebleven en degenen die niet een huwelijk hebben ontvangen. Laat U hen zien wat Uw plan is met hun leven en laat hen zien dat hun leven niet van minder kwaliteit is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom