"En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal." (Genesis 22:1 en 2)

Met alles wat wij weten, lijkt de geschiedenis van Abraham die zijn zoon Izak moet offeren niet zo moeilijk. Wij weten hoe het uiteindelijk afloopt en wat Gods bedoeling was. Wij weten dat Abraham zijn zoon uiteindelijk niet hoefde te offeren. Dat weten wij, maar dat wist Abraham niet. Als wij altijd weten wat uiteindelijk Gods bedoeling is met dingen die hij van ons vraagt, dan zou het allemaal helemaal niet zo moeilijk zijn. Maar Abraham wist het niet en gehoorzaamde toch. Er staat zelfs dat Abraham geloofde dat God bij machte zou zijn om zijn zoon uit de dood terug te geven. En dan moet je bedenken dat de zoon van het menselijke redeneren niet de erfgenaam mocht worden en dat hij nu de zoon van de belofte moet doden.

En wij weten hoe het afloopt, wij weten dat God uiteindelijk niet zover ging dat Izak moest sterven, maar dat Hij alleen wilde weten tot hoever Abraham van alles afstand kon doen. Hij wilde alleen weten in hoeverre Abraham alles, maar dan ook echt alles op het altaar wilde brengen. En niet dat wat hij zelf had verzameld, maar God wilde weten of hij zo op God vertrouwde dat zelfs de belofte van God op het altaar zou mogen. Ik heb hier al heel veel over nagedacht en ik vind het ongelofelijk heftig. Ik weet niet wat God jou heeft gegeven, wat Hij speciaal voor jou heeft bedoeld in je leven. Dat kan voor iedereen wat anders zijn, maar wat zou jij doen als God vraagt om dat op het altaar te leggen.

Hoe zou ik zelf reageren als God mij vraagt om mijn bediening terug te geven aan Hem? En ik denk dat God het ook zo echt bedoelt, ook al is dat niet Zijn plan, maar durf jij alles terug te geven aan Hem? Durf je zo te vertrouwen dat die dingen die jij hebt ontvangen van God om die terug te leggen op het altaar en te offeren voor Hem? Misschien is het bij jou ook wel je roeping om voor God te dienen, misschien is het bij jou je baan waarvan je weet dat God je daar op die plaats wil gebruiken, misschien is het die persoon die God je gaf om voor te zorgen, of je geld waarmee je al zoveel mensen hebt mogen helpen. Ben jij bereidt, ben ik bereid om het op het altaar als een offer neer te leggen en het los te laten?

Ik geloof dat als we dat doen, God ons pas echt kan gebruiken, want tot die tijd is het iets van ons, maar we moeten leren dat het iets is dat God heeft gegeven en dat van Hem is. En als wij ons dat toe-eigenen, dan kan God er niet mee doen wat nodig is.

Gebed: HEER, alles geef ik U, alles is ook van U en niet van mij, mijn bediening, mijn gaven, mijn verlangens voor U, ze zijn niet van mij, ze zijn van U. Ik leg alles op Uw altaar als een dankoffer voor U, zodat U mij echt kunt gebruiken voor Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu