"En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal." (Genesis 22:1 en 2)

Met alles wat wij weten, lijkt de geschiedenis van Abraham die zijn zoon Izak moet offeren niet zo moeilijk. Wij weten hoe het uiteindelijk afloopt en wat Gods bedoeling was. Wij weten dat Abraham zijn zoon uiteindelijk niet hoefde te offeren. Dat weten wij, maar dat wist Abraham niet. Als wij altijd weten wat uiteindelijk Gods bedoeling is met dingen die hij van ons vraagt, dan zou het allemaal helemaal niet zo moeilijk zijn. Maar Abraham wist het niet en gehoorzaamde toch. Er staat zelfs dat Abraham geloofde dat God bij machte zou zijn om zijn zoon uit de dood terug te geven. En dan moet je bedenken dat de zoon van het menselijke redeneren niet de erfgenaam mocht worden en dat hij nu de zoon van de belofte moet doden.

En wij weten hoe het afloopt, wij weten dat God uiteindelijk niet zover ging dat Izak moest sterven, maar dat Hij alleen wilde weten tot hoever Abraham van alles afstand kon doen. Hij wilde alleen weten in hoeverre Abraham alles, maar dan ook echt alles op het altaar wilde brengen. En niet dat wat hij zelf had verzameld, maar God wilde weten of hij zo op God vertrouwde dat zelfs de belofte van God op het altaar zou mogen. Ik heb hier al heel veel over nagedacht en ik vind het ongelofelijk heftig. Ik weet niet wat God jou heeft gegeven, wat Hij speciaal voor jou heeft bedoeld in je leven. Dat kan voor iedereen wat anders zijn, maar wat zou jij doen als God vraagt om dat op het altaar te leggen.

Hoe zou ik zelf reageren als God mij vraagt om mijn bediening terug te geven aan Hem? En ik denk dat God het ook zo echt bedoelt, ook al is dat niet Zijn plan, maar durf jij alles terug te geven aan Hem? Durf je zo te vertrouwen dat die dingen die jij hebt ontvangen van God om die terug te leggen op het altaar en te offeren voor Hem? Misschien is het bij jou ook wel je roeping om voor God te dienen, misschien is het bij jou je baan waarvan je weet dat God je daar op die plaats wil gebruiken, misschien is het die persoon die God je gaf om voor te zorgen, of je geld waarmee je al zoveel mensen hebt mogen helpen. Ben jij bereidt, ben ik bereid om het op het altaar als een offer neer te leggen en het los te laten?

Ik geloof dat als we dat doen, God ons pas echt kan gebruiken, want tot die tijd is het iets van ons, maar we moeten leren dat het iets is dat God heeft gegeven en dat van Hem is. En als wij ons dat toe-eigenen, dan kan God er niet mee doen wat nodig is.

Gebed: HEER, alles geef ik U, alles is ook van U en niet van mij, mijn bediening, mijn gaven, mijn verlangens voor U, ze zijn niet van mij, ze zijn van U. Ik leg alles op Uw altaar als een dankoffer voor U, zodat U mij echt kunt gebruiken voor Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu