"Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is." (Genesis 21:12 en 13)

We zullen de geschiedenis van Abraham gaan afronden. Morgen kijken we nog even naar het offer van Abraham en vandaag nog naar de strijd die ontstaat in het huis van Abraham vanwege Ismaël en Izak. Want op de beloofde datum wordt inderdaad Izak geboren. God houdt Zijn belofte tot in detail, maar tegelijk komt nog een keer heel duidelijk het gevolg van menselijke keuzes naar voren. Er is Izak, maar er is ook Ismaël, er is een beloofde zoon en een afgedwongen zoon. Net zoals er zegen van God is in je leven en afgedwongen voorspoed.

En vooral Sara wordt geconfronteerd met haar keus uit het verleden. Menselijk redeneren en menselijk ingrijpen in plaats van verwachten van Gods beloften maakt dat er strijd ontstaat in het huis van Abraham. En ik denk dat wij soms vooruit kunnen lopen op Gods beloften en zo soms heel graag willen meewerken aan Gods plan, terwijl het Gods tijd nog niet is. God is ook een God Die soms laat wachten.

En op het moment dat Izak van de borst gaat en Abraham daar een feest voor geeft, blijkt dat Ismaël spottend lacht. En dat is wat Sara ziet gebeuren. Er blijft dus duidelijk strijd tussen Izak en Ismaël. Geestelijk gezien zou je kunnen zeggen dat het werk van het vlees, lacht om het werk van de Geest. Natuurlijk is de situatie met Abraham en Sara iets dat ook letterlijk was, maar deze geestelijke strijd zit er wel in. Het vlees, het menselijke werken en ook de werken van de duisternis lachen om het werk van de Geest en van het Licht.

Sara wordt dan boos om het gelach van haar eigen werken en ze jaagt Ismaël met Hagar weg. En ergens kan Abraham daar niet mee leven. Dat is begrijpelijk, want Ismaël is wel Abrahams bloed en als vader doet dit dus wat met je. En de manier van reageren van Sara kunnen we ook wel heel wat vragen bij stellen en het is verre van christelijk. Toch maakt God hierdoor duidelijk dat Izak de erfgenaam is en dat Ismaël helemaal niet in de erfenis mag delen.

We begrijpen niet waarom dit op deze manier door God goed gevonden wordt. Daar komen wij niet uit, maar wel is duidelijk dat God met Zijn werk verder wil en niet met het werk van Abraham en Sara, hoewel ook Ismaël wel gezegend wordt. En tot op de dag van vandaag hebben wij te maken met Sara's menselijk werk. De strijd tussen Israël en de Moslimwereld zijn hier het gevolg van. En voor ons geldt dat Ismaël er niets aan kan doen dat hij Ismaël is. Laten we dat ook maar eens eerlijk beseffen. Dit is het gevolg van verkeerd handelen in het geloof.

Gebed: Vader, bewaar mij er voor dat ik zou werken in mijn kracht en er strijd komt tussen Uw werk en het mijne. Laat Uw werk in mij bepalend zijn en alle omstandigheden. Leer mij geloven in Uw beloften.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu