"Verder zei hij: Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek: Misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zei: Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien." (Genesis 18:32)

Het is wat als God op Abraham komt met de boodschap dat Hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten met vuur en zwavel. God zegt Abraham dat er niets meer van deze steden zal overblijven. En dan denkt Abraham aan zijn neef Lot. Dat betekent dat ook Lot straks zal omkomen. Maar God is er duidelijk over, de zonden van deze steden zijn zo gruwelijk, dat God ze met de grond zal gaan gelijk maken. Over het algemeen wordt aangenomen dat de zonde van homoseksualiteit de grootste zonde van deze steden was. Een zonden waar God een gruwel tegen heeft. Dat mogen wij in onze tijd niet meer zeggen, maar God vind deze zonde verschrikkelijk als deze wordt uitgeleefd in de daad. Door de hele Bijbel heen lezen we Gods enorme toorn hierover.

Laat het duidelijk zijn dat God niets tegen de geaardheid onderneemt, maar tegen de daad. En dan bedenkt Abraham zich geen moment en hij gaat bidden voor Sodom. Overigens, bidt Abraham niet voor Gomorra, maar alleen voor Sodom, de plaats waar Lot woont. En de reden is duidelijk: Lot moet gered worden. En meerdere keren begint Abraham te bidden tegen God, Die daar bij Hem staat. Want als er nog vijftig rechtvaardigen zouden zijn in de stad, zou God dan zoveel onrecht laten bestaan dat die stad toch verloren zal gaan. 

En uiteindelijk komt Abraham uit bij tien rechtvaardigen. Als er tien gelovigen zouden zijn in de stad, zou dan...? Ik vraag me wel eens af: Wat zou er gebeurd zijn als Abraham door was gegaan met bidden en bij één rechtvaardige was uitgekomen? Zou God dan nog steeds hetzelfde antwoord hebben gegeven? We lezen hier natuurlijk niets over, maar opmerkelijk is het wel dat, ondanks dat Abraham zes keer zijn aantal bijstelt, dat God niet ene keer boos reageert.

Er zijn twee dingen die hier zo duidelijk worden: In de eerste plaats de kracht van voorbede. God zou deze steden gespaard hebben door de voorbede van Abraham en misschien is de stad nu verloren gegaan omdat Abraham niet verder meer durfde te bidden. De kracht van voorbede is enorm, want God wil heel graag rekening houden met Zijn kinderen. Laten we ook werkelijk de hemel bestormen met onze voorbede, want deze gebeden werken wel degelijk iets uit. God kan Zich laten verbidden.

Het tweede dat we hier zien is het belang van rechtvaardigen in een stad. Massa's steden dreigen verloren te gaan omdat er geen rechtvaardigen meer in gevonden worden. Blijkbaar maken wij voor God als gelovige het verschil of Hij een stad zal omkeren of niet. Als er tien gelovigen waren geweest, dan was er niets met Sodom gebeurd. Een enkele gelovige, die het zout in de stad is, bewaard de stad voor het verderf. Het is dus bepalend of wij zout zijn, maar ook dat we dit op plaatsen zijn waar de zonde welig tiert. Dat zou wel eens de redding kunnen zijn van velen!

Gebed: Almachtige God, wat kan ik het verschil maken door mijn voorbede en doordat ik ergens woon. U gaat niet voorbij aan de rechtvaardige, U zou omwille van de enkeling een hele stad willen sparen voor Uw toorn. Laat mij beseffen van welk belang mijn aanwezigheid kan zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu