“Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hager, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk.” (Genesis 16:3 en 4)

Je zou kunnen zeggen: wat een toestand met Sarai en waarom maakt zij dit soort keuzes? Waarom kiest Sarai ervoor om haar slavin met Abram mee naar bed te sturen? Sarai verlaagd toch op deze manier zichzelf? En God had toch een belofte gedaan aan Abram? Nou ja, die belofte had God inderdaad aan Abram gegeven, maar bij die belofte was Sarai niet betrokken. En ik denk dat we moeten beseffen hoe verschrikkelijk het was dat er geen nakomelingen waren bij Abram. Dat zou betekenen dat het geslacht van Abram na zijn dood zou ophouden te bestaan. En daarbij was het in die tijd al helemaal niet vreemd dat een man, naar zijn vrouw ook slavinnen had, die niet alleen zijn huis schoon hielden, maar die hij ook mee naar bed nam.

Het klinkt ons misschien allemaal heel bizar in onze oren. Logisch, want als man ga je toch niet met een andere vrouw naar bed? Dit heet toch ontrouw? Toch bleek dat in het Oude Testament een veel voorkomende situatie te zijn, die, zeker aan het begin nog nergens wordt veroordeeld. Het is wel goed om na te denken wat er bij Sarai achter zat dat zij deze keus maakt. Het is immers de slavin van Sarai die zij geeft aan Abram. Deze slavin was haar eigendom. Dus als er kinderen uit zouden voortkomen, dan waren die kinderen ook haar eigendom en daarmee ook van Abram en dan zou er toch nageslacht zijn voor de naam van Abram. En daarbij zou Gods belofte toch mooi gered zijn?

En misschien heeft Sarai zichzelf ook nog wel mislukt gevoeld omdat zij geen kinderen kon krijgen. Ze was als vrouw mislukt, zeker in die tijd. Dat dit voor God allemaal zo niet is, maar ook dat dit niet de manier is hoe God Zijn belofte wil vervullen ontgaat haar. En daarbij maakt God op dit moment gelijk duidelijk welke waarde Hij aan het huwelijk geeft. De belofte van het nageslacht van Abram moet voortkomen uit het huwelijk zoals God het huwelijk ziet.

Hier liggen lessen in, ook voor ons nu. Want het gevolg van deze keuzes is dat Hager inderdaad zwanger wordt, maar er wordt uiteindelijk geen kind van het verbond geboren, maar een kind van menselijk redeneren. Hoeveel Ismaëls heb jij in je leven tot stand gebracht? Keuzes waarmee wij Gods plan wilden oplossen, zelfs over onze eigen grenzen zijn heen gegaan om toch uitkomst te zien. God beloofde wel toekomst, maar wij zijn Gods plan gaan uitvoeren. Ik kom soms mensen tegen die de zending in moesten van God en ook daar echt beloften voor gekregen hebben, maar naar mate dat Gods tijd langer ging duren, gingen ze zelf maar invullen hoe Gods belofte vervuld moest worden. En hoe vaak zijn we op deze manier bezig, als we Gods weg niet meer begrijpen? Ieder op onze manier hebben we voor Ismaëls gezorgd, terwijl God een Izak verlangde.

Gebed: Here HEER, ik belijd U mijn Ismaëls, mijn redeneren waarbij ik dacht U nog een plezier te doen ook. Leer mij om op U te wachten, zelfs als dat 99 jaar duurt.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu