"Toen zei Abram: Heere, HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga?" (Genesis 15:2a)

Abram heeft de strijd gewonnen en Lot teruggehaald uit de handen van vijanden, Melchizedek is langs geweest en Abram werd door hem gezegend en de koning van Sodom kreeg alles terug omdat Abram geen belang had bij het bezit van de koning van Sodom. En op het moment dat dit allemaal gebeurd is, droomt Abram. Of eigenlijk, God komt in een visioen naar hem toe. En God vertelt hem dat Hij zijn schild is en zijn loon. Maar dan denkt Abram eigenlijk: wat heb ik daar aan.

Natuurlijk is het voor Abram geweldig om te horen Wie God voor hem wil zijn. Maar Abram bedenkt dat hij daar allemaal niet zoveel aan heeft. Wat heeft Abram er aan dat God voor hem zorgt en hem beschermt, terwijl er geen nageslacht is. Welk belang heeft Abram eigenlijk dat hij leeft, anders dan dat hij het op aarde goed kan hebben? En daarom is zijn vraag aan God ook helemaal niet vreemd: "Wat zult U mij dan geven, als ik toch geen kinderen heb?"

Wat heeft Abram eigenlijk aan bescherming en overvloed, als uiteindelijk Gods beloften toch niet in vervulling kunnen gaan? En Abram vult gelijk voor God maar even in hoe het zal gaan: degene die hij over zijn huis heeft gesteld zal de erfenis krijgen. En zo vult Abram voor God in hoe het zal gaan lopen en tegelijk weet Abram eigenlijk niet wat God hem zou kunnen geven. Zijn gedachte hoe het zal gaan lopen, nu hij oud is geworden en kinderloos is, is niet vreemd. Het is logisch dat ook Abram ging denken hoe het verder zou moeten gaan. En toch moeten we zo uitkijken om voor God in te vullen hoe het dan wel zal gaan als niet mogelijk lijkt wat wel nodig is.

God komt in het visioen naar Abram toe en zegt tegen hem dat niet degene die Abram over zijn huis heeft gesteld de erfenis zal krijgen, maar Abram zal zelf nageslacht krijgen. God gaat Zijn belofte wel vervullen, Zijn woorden aan Abram laat Hij niet op aarde vallen, zelfs niet op het moment dat dit eigenlijk onmogelijk is geworden. En Hij belooft Abram een nageslacht zo groot als het aantal sterren in de lucht.

God verlangt zo om Zijn beloften te vervullen dat de vervulling van Zijn belofte zo groot is dat dit niet meer te tellen is. Dat gold voor Abram, maar dat geldt nog steeds. Als God Zijn beloften vervult, doet Hij dat op een manier die niet te tellen is. Alleen durven wij te geloven dat als God ons een belofte geeft, soms ook heel persoonlijk, dat God die door het wonder heen, overvloedig zal vervullen?

Ik weet niet welke beloften God jou heeft gegeven, misschien door een diepe overtuiging waarmee je worstelt voor Gods aangezicht, maar bedenk dat Gods beloften nooit hun vervulling zullen missen. En ga maar eens op een heldere avond buitenstaan en bedenk maar dat de overvloed aan sterren, symbool staat voor de overvloed van vervulling in Gods beloften. En als dit niet kan? God gaat door het onmogelijke heen!

Gebed: Here, HEER, Uw beloften zijn ja en amen, maar misschien zijn er wel beloften die ik van U heb ontvangen die ik al lang vergeten ben, die U soms in stilte in mijn hart legde. Ik wil geloven in Uw beloften, maar ik wil Uw beloften ook horen, leer mij ze verstaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu