"Toen zei Abram: Heere, HEERE, wat zult U mij dan geven, aangezien ik kinderloos heenga?" (Genesis 15:2a)

Abram heeft de strijd gewonnen en Lot teruggehaald uit de handen van vijanden, Melchizedek is langs geweest en Abram werd door hem gezegend en de koning van Sodom kreeg alles terug omdat Abram geen belang had bij het bezit van de koning van Sodom. En op het moment dat dit allemaal gebeurd is, droomt Abram. Of eigenlijk, God komt in een visioen naar hem toe. En God vertelt hem dat Hij zijn schild is en zijn loon. Maar dan denkt Abram eigenlijk: wat heb ik daar aan.

Natuurlijk is het voor Abram geweldig om te horen Wie God voor hem wil zijn. Maar Abram bedenkt dat hij daar allemaal niet zoveel aan heeft. Wat heeft Abram er aan dat God voor hem zorgt en hem beschermt, terwijl er geen nageslacht is. Welk belang heeft Abram eigenlijk dat hij leeft, anders dan dat hij het op aarde goed kan hebben? En daarom is zijn vraag aan God ook helemaal niet vreemd: "Wat zult U mij dan geven, als ik toch geen kinderen heb?"

Wat heeft Abram eigenlijk aan bescherming en overvloed, als uiteindelijk Gods beloften toch niet in vervulling kunnen gaan? En Abram vult gelijk voor God maar even in hoe het zal gaan: degene die hij over zijn huis heeft gesteld zal de erfenis krijgen. En zo vult Abram voor God in hoe het zal gaan lopen en tegelijk weet Abram eigenlijk niet wat God hem zou kunnen geven. Zijn gedachte hoe het zal gaan lopen, nu hij oud is geworden en kinderloos is, is niet vreemd. Het is logisch dat ook Abram ging denken hoe het verder zou moeten gaan. En toch moeten we zo uitkijken om voor God in te vullen hoe het dan wel zal gaan als niet mogelijk lijkt wat wel nodig is.

God komt in het visioen naar Abram toe en zegt tegen hem dat niet degene die Abram over zijn huis heeft gesteld de erfenis zal krijgen, maar Abram zal zelf nageslacht krijgen. God gaat Zijn belofte wel vervullen, Zijn woorden aan Abram laat Hij niet op aarde vallen, zelfs niet op het moment dat dit eigenlijk onmogelijk is geworden. En Hij belooft Abram een nageslacht zo groot als het aantal sterren in de lucht.

God verlangt zo om Zijn beloften te vervullen dat de vervulling van Zijn belofte zo groot is dat dit niet meer te tellen is. Dat gold voor Abram, maar dat geldt nog steeds. Als God Zijn beloften vervult, doet Hij dat op een manier die niet te tellen is. Alleen durven wij te geloven dat als God ons een belofte geeft, soms ook heel persoonlijk, dat God die door het wonder heen, overvloedig zal vervullen?

Ik weet niet welke beloften God jou heeft gegeven, misschien door een diepe overtuiging waarmee je worstelt voor Gods aangezicht, maar bedenk dat Gods beloften nooit hun vervulling zullen missen. En ga maar eens op een heldere avond buitenstaan en bedenk maar dat de overvloed aan sterren, symbool staat voor de overvloed van vervulling in Gods beloften. En als dit niet kan? God gaat door het onmogelijke heen!

Gebed: Here, HEER, Uw beloften zijn ja en amen, maar misschien zijn er wel beloften die ik van U heb ontvangen die ik al lang vergeten ben, die U soms in stilte in mijn hart legde. Ik wil geloven in Uw beloften, maar ik wil Uw beloften ook horen, leer mij ze verstaan.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu