Krachtige kerk (2)

 

"Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed." (Psalm 133:2)

 

Een krachtige kerk, krachtig kerk zijn, met elkaar, als we daarn over nadenken en Psalm 133 lezen dan begint deze psalm met de eenheid van gelovigen. Het is goed en lieflijk als er een eensgezind samenwonen is. Broeders en zusters van hetzelfde huis. Gisteren zagen we al dat al die broers en zussen, net als in een gewoon gezin allemaal anders zijn. Maar wat gebeurt er dan als er eenheid is. En eenheid betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent, maar wel dat je met elkaar verder, ondanks de verschillen die er kunnen zijn.

En natuurlijk is Gods Woord de maat en echt, theologisch kun je soms flink van mening verschillen, maar als het gaat over het fundament en over wat God zonde noemt, is er een basis waarop deze eenheid er moet zijn. Ik heb zoveel geleerd van andere gelovigen uit andere kerken, omdat zij mij dingen leerden die ik in mijn kerk niet zag en leerde. En daardoor heeft de Geest in mijn leven veel meer ruimte kunnen krijgen. En dat is nu precies wat er dan gebeurt. Als er liefdevole eenheid is in de kerken in Nederland, dan is het als de olie op het hoofd van Aäron. Dat beeld dat we in Psalm 133 tegenkomen is een wezenlijk en fundamenteel beeld. Er is maar één moment waarop Aäron, als hogepriester olie op zijn hoofd heeft gekregen: dat is het moment toen hij als priester werd gezalfd. 

 

Maar dan is het belangrijk om te beseffen wat het zalven van een priester, of ook van een koning of andere personen die God liet zalven, betekende. Dat was niet zomaar een symbolisch iets. Het gaf in de eerste plaats aan dat diegene door God bestemd was voor die taak. Maar die olie staat ook symbool voor de Heilige Geest. De Geest van God die de bekwaamheid schenkt aan de persoon die gezalfd werd. Dat gebeurde daadwerkelijk op dat moment. Als je hier even diep over nadenkt, dan kom je tot de conclusie dat als we als kerken, als gelovigen onder elkaar, een eenheid vormen, dat dit dus betekent dat dit hetzelfde is als Aäron die bekwaam gemaakt wordt door de Heilige Geest.

 

De andere kant is dan dus ook waar: Als er geen eenheid is, ontbreekt dus de bekwaamheid van de Heilige Geest. Met andere woorden: de zalving van de Heilige Geest (of zo je wilt, de zegen van de Heilige Geest) kan pas gaan stromen op het moment dat wij met elkaar in eenheid willen samenwonen binnen Gods gezin. Zolang er dus onenigheid is en de eenheid in de kerk in Nederland ontbreekt omdat we bezig zijn om naar elkaar te kijken in plaats van elkaar lief te hebben, dan ontbreekt de zalving van de Heilige Geest. Misschien is het dat wel wat Paulus bedoelt als hij zegt dat we de Geest niet moeten uitblussen. Ben jij bereid om echt voor die eenheid te gaan?

 

Gebed: Heer, wat moet het voor U een teleurstelling zijn dat U Uw Zoon gaf, die alles volbracht en dat ondanks dat fundament, wij toch niet met elkaar door een deur kunnen. Ik verlang naar meer van Uw Geest en ik wil kiezen voor eenheid.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom