Ik geloof... dat de HEER regeert

 

"De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. (Psalm 93:1)

 

Het is nog niet zover dat Jezus terugkomt. En natuurlijk, het is wel duidelijk dat ons met Christus alle dingen geschonken zijn, dat maakt dat wij in de NAam van Jezus, Zijn lichaam mogen zijn op aarde. En toch, klinkt zelfs dat soms te makkelijk. We wachten op de wederkomst van Jezus en toch is dat lang niet altijd even makkelijk. Soms voelt het als een hemel op aarde op het moment dat je het Koninkrijk mag uitdelen, maar er zijn ook andere momenten. En wat geloven we over die moeilijke momenten tussen hemelvaart en wederkomst, waarbij we wel alles hebben ontvangen, maar waar we ook in een wereld leven waar zoveel gebeurt?

Uiteindelijk, onder alle verwachting en onder alle gaven ligt nog iets veel groters: De HEER regeert! Dat is belangrijk om te beseffen. Want hoewel we zoveel hebben gekregen komen we toch vaak in situaties die we niet meer kunnen overzien. Omstandigheden waarbij je het gevoel hebt dat er van alles gebeurt waarover je compleet de controle kwijt bent. Soms situaties op het wereldtoneel, maar soms ook gewoon in je eigen leven. Situaties waarbij je gelijk in de verdediging schiet omdat je bang bent wat de gevolgen zijn als je niet voldoet, maar ook dreigende situaties in de wereld. Niet alles lossen we op met de gaven van de Geest, met het Koninkrijk van Jezus dat we leven of met de boodschap van genade en redding. En wat nu als alles je uit de hand dreigt te lopen?

 

In al die omstandigheden regeert God! Er is geen moment dat de controle op het hele wereldtoneel, op macroniveau en op microniveau, uit Gods handen loopt Terwijl wij op aarde onze taak hebben om het lichaam van Jezus te zijn, blijft God regeren, stuurt zijn engelen waarheen Hij weet dat het nodig is, laat ons door Zijn Heilige Geest inzicht krijgen in situaties en grijpt Hij in waar dit moet gebeuren. Wees gewoon trouw en gehoorzaam aan God, daar zal Zijn zegen op rusten en als er dan dingen gebeuren waar je zorgen of angst over hebt, weet dan dat God regeert. Hij laat deze wereld niet los. Zou God, Die na de zondeval gewoon doorging met de wereld en zelfs Zijn eigen Zoon wilde sturen, dan nu de heel wereld maar laten lopen zoals het loopt?

 

Ook de hele wereld is Gods werk en dat is Hij begonnen en uiteindelijk zal God Zijn eigen werk vasthouden. Laat dit ook je troost zijn als er zoveel gebeurt, soms zo dichtbij je eigen leven, dat God het in Zijn hand zal blijven houden. Ik geloof dat God regeert, in elke situatie staat Hij er boven en is Hij de Almachtige. Dit is Vaderlijke zorg die God heeft voor Zijn kinderen. Rust mijn ziel, uw God is Koning. Het is een heel oud lied, maar zo waar. Heb rust, laat je niet door angst overmannen, maar blijf je geloof in Gods regering uitspreken.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat U regeert. En ik wil juichen omdat U regeert! Dat is mijn rust, mijn houvast in moeilijke omstandigheden. U hebt het in Uw hand.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom