Ik geloof... dat de HEER regeert

 

"De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen. (Psalm 93:1)

 

Het is nog niet zover dat Jezus terugkomt. En natuurlijk, het is wel duidelijk dat ons met Christus alle dingen geschonken zijn, dat maakt dat wij in de NAam van Jezus, Zijn lichaam mogen zijn op aarde. En toch, klinkt zelfs dat soms te makkelijk. We wachten op de wederkomst van Jezus en toch is dat lang niet altijd even makkelijk. Soms voelt het als een hemel op aarde op het moment dat je het Koninkrijk mag uitdelen, maar er zijn ook andere momenten. En wat geloven we over die moeilijke momenten tussen hemelvaart en wederkomst, waarbij we wel alles hebben ontvangen, maar waar we ook in een wereld leven waar zoveel gebeurt?

Uiteindelijk, onder alle verwachting en onder alle gaven ligt nog iets veel groters: De HEER regeert! Dat is belangrijk om te beseffen. Want hoewel we zoveel hebben gekregen komen we toch vaak in situaties die we niet meer kunnen overzien. Omstandigheden waarbij je het gevoel hebt dat er van alles gebeurt waarover je compleet de controle kwijt bent. Soms situaties op het wereldtoneel, maar soms ook gewoon in je eigen leven. Situaties waarbij je gelijk in de verdediging schiet omdat je bang bent wat de gevolgen zijn als je niet voldoet, maar ook dreigende situaties in de wereld. Niet alles lossen we op met de gaven van de Geest, met het Koninkrijk van Jezus dat we leven of met de boodschap van genade en redding. En wat nu als alles je uit de hand dreigt te lopen?

 

In al die omstandigheden regeert God! Er is geen moment dat de controle op het hele wereldtoneel, op macroniveau en op microniveau, uit Gods handen loopt Terwijl wij op aarde onze taak hebben om het lichaam van Jezus te zijn, blijft God regeren, stuurt zijn engelen waarheen Hij weet dat het nodig is, laat ons door Zijn Heilige Geest inzicht krijgen in situaties en grijpt Hij in waar dit moet gebeuren. Wees gewoon trouw en gehoorzaam aan God, daar zal Zijn zegen op rusten en als er dan dingen gebeuren waar je zorgen of angst over hebt, weet dan dat God regeert. Hij laat deze wereld niet los. Zou God, Die na de zondeval gewoon doorging met de wereld en zelfs Zijn eigen Zoon wilde sturen, dan nu de heel wereld maar laten lopen zoals het loopt?

 

Ook de hele wereld is Gods werk en dat is Hij begonnen en uiteindelijk zal God Zijn eigen werk vasthouden. Laat dit ook je troost zijn als er zoveel gebeurt, soms zo dichtbij je eigen leven, dat God het in Zijn hand zal blijven houden. Ik geloof dat God regeert, in elke situatie staat Hij er boven en is Hij de Almachtige. Dit is Vaderlijke zorg die God heeft voor Zijn kinderen. Rust mijn ziel, uw God is Koning. Het is een heel oud lied, maar zo waar. Heb rust, laat je niet door angst overmannen, maar blijf je geloof in Gods regering uitspreken.

 

Gebed: Heer, ik dank U dat U regeert. En ik wil juichen omdat U regeert! Dat is mijn rust, mijn houvast in moeilijke omstandigheden. U hebt het in Uw hand.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom