Ik geloof... in de kerk (2)

 

"Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar." (Romeinen 12:4 en 5)

 

Er is een tijd geweest dat als je aan mij zou vragen hoe de verdeling zou moeten zijn rondom het werk van Jezus en de aandacht voor de kerk, dat ik wellicht gezegd zou hebben dat het vooral moest gaan over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar door de tijd heen heb ik geleerd dat juist door het alleen over het Kruis te hebben, we als kerk niet werden toegerust om het lichaam van Jezus Christus te zijn. Ik geloof dat het de tijd wordt om vanuit het wonder van het Kruis, door te leren om het lichaam van Jezus op aarde te zijn.

 

 

We geloven daarom in de kerk. De kerk is juist datgene waardoor het werk van Jezus doorgaat op aarde. Je moet er gewoon eens over nadenken hoe dat met een lichaam werkt. In het hoofd worden alle dingen bedacht die door de rest van het lichaam worden uitgevoerd. Dat beeld moet je eens goed op je laten doordringen. Als Paulus dan zegt dat Jezus het Hoofd is en wij het lichaam van Christus, dan kan het niet anders dan dat hij daarmee bedoelt te zeggen dat we aan de ene kant niet zonder elkaar kunnen, met de verschillende gaven, maar aan de andere kant bedoelt hij dan ook te zeggen dat het lichaam van Christus uitvoert wat het Hoofd bedenkt.

 

Je zou ook kunnen zeggen dat dit betekent dat nu Jezus in de hemel is, wij het werk van Jezus op aarde doen. Tot het moment dat Jezus Zijn lichaam optrekt naar de hemel. En tot die tijd is de kerk aan de ene kant de vertegenwoordiging van Jezus op aarde en aan de andere kant is de kerk dat wat maakt dat Jezus Zijn werk op aarde kan blijven doen. En daarom zegt Paulus dat wij genadegaven hebben gekregen. Jezus had immers gezegd dat wij dezelfde dingen zouden doen als Hij en zelfs meer dan dat. Het enige dat je dan nog moet bedenken om helder te krijgen wat dat lichaam dan zou moeten doen, is nadenken wat Jezus op aarde heeft gedaan. Want daar gaan wij mee verder. Het Kruis van Jezus werkt namelijk uit, dat onze oude mens sterft en wij een nieuw leven ontvangen. Dat nieuwe leven is Jezus, door Zijn Geest in ons. En daardoor gaat de kracht en autoriteit van Jezus door ons heen dus stromen en werken.

 

Wat doet de kerk dan op aarde? Dat maakt Paulus op meerdere plaatsen heel duidelijk als hij het heeft over de gaven van de Geest, want die maken dat wij tot dezelfde dingen in staat zijn dan Jezus. We krijgen inzicht in situaties, we krijgen woorden van God die we als profetie doorgeven, onder onze handen zien we zieken genezen, we zien het rijk van de duisternis sidderen, we leven verzoening uit en delen dat uit in de Naam van Jezus. We leven in woorden, maar zeker ook in daden zoals Jezus! We hebben bovennatuurlijke gaven daarvoor gekregen. Dat is de kerk op aarde, dat komt voort uit het Kruis.

 

Gebed: Heer, Uw werk op aarde moet doorgaan, door mij, door de kerk, door al Uw gelovigen heen. Pas dan komt Uw werk tot zijn recht en ik wil beschikbaar zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom