Ik geloof... in de kerk (2)

 

"Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar." (Romeinen 12:4 en 5)

 

Er is een tijd geweest dat als je aan mij zou vragen hoe de verdeling zou moeten zijn rondom het werk van Jezus en de aandacht voor de kerk, dat ik wellicht gezegd zou hebben dat het vooral moest gaan over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar door de tijd heen heb ik geleerd dat juist door het alleen over het Kruis te hebben, we als kerk niet werden toegerust om het lichaam van Jezus Christus te zijn. Ik geloof dat het de tijd wordt om vanuit het wonder van het Kruis, door te leren om het lichaam van Jezus op aarde te zijn.

 

 

We geloven daarom in de kerk. De kerk is juist datgene waardoor het werk van Jezus doorgaat op aarde. Je moet er gewoon eens over nadenken hoe dat met een lichaam werkt. In het hoofd worden alle dingen bedacht die door de rest van het lichaam worden uitgevoerd. Dat beeld moet je eens goed op je laten doordringen. Als Paulus dan zegt dat Jezus het Hoofd is en wij het lichaam van Christus, dan kan het niet anders dan dat hij daarmee bedoelt te zeggen dat we aan de ene kant niet zonder elkaar kunnen, met de verschillende gaven, maar aan de andere kant bedoelt hij dan ook te zeggen dat het lichaam van Christus uitvoert wat het Hoofd bedenkt.

 

Je zou ook kunnen zeggen dat dit betekent dat nu Jezus in de hemel is, wij het werk van Jezus op aarde doen. Tot het moment dat Jezus Zijn lichaam optrekt naar de hemel. En tot die tijd is de kerk aan de ene kant de vertegenwoordiging van Jezus op aarde en aan de andere kant is de kerk dat wat maakt dat Jezus Zijn werk op aarde kan blijven doen. En daarom zegt Paulus dat wij genadegaven hebben gekregen. Jezus had immers gezegd dat wij dezelfde dingen zouden doen als Hij en zelfs meer dan dat. Het enige dat je dan nog moet bedenken om helder te krijgen wat dat lichaam dan zou moeten doen, is nadenken wat Jezus op aarde heeft gedaan. Want daar gaan wij mee verder. Het Kruis van Jezus werkt namelijk uit, dat onze oude mens sterft en wij een nieuw leven ontvangen. Dat nieuwe leven is Jezus, door Zijn Geest in ons. En daardoor gaat de kracht en autoriteit van Jezus door ons heen dus stromen en werken.

 

Wat doet de kerk dan op aarde? Dat maakt Paulus op meerdere plaatsen heel duidelijk als hij het heeft over de gaven van de Geest, want die maken dat wij tot dezelfde dingen in staat zijn dan Jezus. We krijgen inzicht in situaties, we krijgen woorden van God die we als profetie doorgeven, onder onze handen zien we zieken genezen, we zien het rijk van de duisternis sidderen, we leven verzoening uit en delen dat uit in de Naam van Jezus. We leven in woorden, maar zeker ook in daden zoals Jezus! We hebben bovennatuurlijke gaven daarvoor gekregen. Dat is de kerk op aarde, dat komt voort uit het Kruis.

 

Gebed: Heer, Uw werk op aarde moet doorgaan, door mij, door de kerk, door al Uw gelovigen heen. Pas dan komt Uw werk tot zijn recht en ik wil beschikbaar zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom