Ik geloof... in de Heilige Geest

 

"En zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4)

 

Terwijl Jezus in de hemel is binnengegaan, wordt uiteindelijk de weg voor de kerk van Jezus gevormd. Jezus wil niet dat wij apssief zouden blijven op aarde. De rol van de kerk is niet een plaats waar we elke keer ontvangen, we vervolgens weer in de wereld leven en de volgende zondag weer terug komen om weer te ontvangen en het gevoel te hebben dat wij ons er goed bij voelen. Jezus ging naar de hemel, zodat de Heilige Geest zou kunnen komen.

Jezus zegt zelf dat de Heilige Geest de ongelovigen zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar voor de gelovigen zal de Heilige Geest komen om ons in alle waarheid te leiden. En hoe doet de Heilige Geest dat dan met ons? Hij komt om ons te vervullen met Hemzelf. Op de Pinksterdag blijkt bij de apostelen wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat wij geloven. De apostelen hadden gewacht op de Heilige Geest en op het moment dat Hij komt, terwijl zij niet wisten wat ze dan moesten verwachten, vervult de Heilige Geest hen ineens allemaal.

 

Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Dat is wel wat de bedoeling is. En elke gelovige krijgt de Heilige Geest in zich, maar uiteindelijk wil de Heilige Geest ons ook juist vervullen. Gebed om vervulling met de Heilige Geest is daarom ook zo belangrijk. Ergens in Handelingen komen we mensen tegen die wel in Jezus geloven maar nog niet van de Heilige Geest hebben gehoord. De Heilige Geest wil jou namelijk echt vervullen. En wat dat is? Het is niets anders dan dat de Geest van Jezus in jou, op een krachtige manier gaat werken. Alle gaven van de Geest, worden dan functioneel in je leven op de momenten dat God dat nodig acht. Jezus gaat door de Geest, werkelijk door jou heen werken.

 

In Efeze 4 zegt Paulus dat de Heilige Geest de bedieningen van een apostel, evangelist, profeet, herder en leraar uitdeelt. Alles wat op de schouders van Jezus lag, wordt ook de bediening voor de gelovigen op aarde. Zo komt de Heilige Geest in ons werken. En ga het maar proberen, je zult ervaren dat jij dezelfde dingen kunt doen dan Jezus deed. Natuurlijk moet je hierin afgestemd zijn op Gods stem zodat je werkelijk die dingen doet die er ook echt toe doen. Juist waar de Heilige Geest je dat laat zien, zal ook gebeuren wat God wil dat er gebeurt.

 

De apostelen op de Pinksterdag werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Zolang dat jij de kracht van de Heilige Geest nog niet door je heen voelt stromen en de gaven nog niet functioneren, stop niet met vragen totdat je de volheid van de Heilige Geest hebt ontvangen, zodat ook jij het Koninkrijk van Jezus kunt en zult uitdelen op aarde. De krachten en de tekenen van het Koninkrijk liggen op jouw schouders, het is je taak en roeping om die uit te delen, en daarom wil de Heilige Geest in je leven en door je werken.

 

Gebed: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn haart, maak mij tot een instrument in Uw handen om het Koninkrijk uit te delen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom