Ik geloof... in de Heilige Geest

 

"En zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." (Handelingen 2:4)

 

Terwijl Jezus in de hemel is binnengegaan, wordt uiteindelijk de weg voor de kerk van Jezus gevormd. Jezus wil niet dat wij apssief zouden blijven op aarde. De rol van de kerk is niet een plaats waar we elke keer ontvangen, we vervolgens weer in de wereld leven en de volgende zondag weer terug komen om weer te ontvangen en het gevoel te hebben dat wij ons er goed bij voelen. Jezus ging naar de hemel, zodat de Heilige Geest zou kunnen komen.

Jezus zegt zelf dat de Heilige Geest de ongelovigen zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar voor de gelovigen zal de Heilige Geest komen om ons in alle waarheid te leiden. En hoe doet de Heilige Geest dat dan met ons? Hij komt om ons te vervullen met Hemzelf. Op de Pinksterdag blijkt bij de apostelen wat er eigenlijk gebeurt op het moment dat wij geloven. De apostelen hadden gewacht op de Heilige Geest en op het moment dat Hij komt, terwijl zij niet wisten wat ze dan moesten verwachten, vervult de Heilige Geest hen ineens allemaal.

 

Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Dat is wel wat de bedoeling is. En elke gelovige krijgt de Heilige Geest in zich, maar uiteindelijk wil de Heilige Geest ons ook juist vervullen. Gebed om vervulling met de Heilige Geest is daarom ook zo belangrijk. Ergens in Handelingen komen we mensen tegen die wel in Jezus geloven maar nog niet van de Heilige Geest hebben gehoord. De Heilige Geest wil jou namelijk echt vervullen. En wat dat is? Het is niets anders dan dat de Geest van Jezus in jou, op een krachtige manier gaat werken. Alle gaven van de Geest, worden dan functioneel in je leven op de momenten dat God dat nodig acht. Jezus gaat door de Geest, werkelijk door jou heen werken.

 

In Efeze 4 zegt Paulus dat de Heilige Geest de bedieningen van een apostel, evangelist, profeet, herder en leraar uitdeelt. Alles wat op de schouders van Jezus lag, wordt ook de bediening voor de gelovigen op aarde. Zo komt de Heilige Geest in ons werken. En ga het maar proberen, je zult ervaren dat jij dezelfde dingen kunt doen dan Jezus deed. Natuurlijk moet je hierin afgestemd zijn op Gods stem zodat je werkelijk die dingen doet die er ook echt toe doen. Juist waar de Heilige Geest je dat laat zien, zal ook gebeuren wat God wil dat er gebeurt.

 

De apostelen op de Pinksterdag werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Zolang dat jij de kracht van de Heilige Geest nog niet door je heen voelt stromen en de gaven nog niet functioneren, stop niet met vragen totdat je de volheid van de Heilige Geest hebt ontvangen, zodat ook jij het Koninkrijk van Jezus kunt en zult uitdelen op aarde. De krachten en de tekenen van het Koninkrijk liggen op jouw schouders, het is je taak en roeping om die uit te delen, en daarom wil de Heilige Geest in je leven en door je werken.

 

Gebed: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn haart, maak mij tot een instrument in Uw handen om het Koninkrijk uit te delen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom