Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging

 

"Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen." (Efeze 4:10)

 

Wat een Jezus, wat een Zaligmaker dienen wij! Hoe groot is Jezus in Zijn opstanding uit de dood? Hij had niet eens een engel nodig om uit het graf te komen. Maar als Hij dan op aarde alles heeft vervuld, dan komt er toch ook nog een grotere verhoging, die ook weer is nodig geweest. Jezus is uiteindelijk tegen alle wetten van de zwaartekracht in, de hemel binnen gegaan. En wolk heeft Hem weggenomen van voor de ogen van de discipelen. Logisch toch eigenlijk?

Nou ja, hoe logisch is dat eigenlijk? In de lijn van de heilsfeiten vinden wij dit wellicht logisch, maar is dit zo logisch als dat het lijkt? Jezus moest toch naar de hemel? Maar dat is maar de vraag. Want Jezus in Zijn opstandingslichaam had toch nog genoeg te doen op aarde? Jezus kon nu toch juist doen wat Hij kon doen en Zich aan iedereen tonen als overwinnaar over de dood?

 

Zeker voor de discipelen moet het zeker niet logisch zijn geweest dat Hij naar de hemel ging. Ze hadden het nog niet eens begrepen. En toch ging Hij om alle dingen te vervullen. Dat ene zinnetje uit de Efezebrief zou je bijna vergeten. Hij moest in de hemel alle dingen nog vervullen. Maar wat moest er in de hemel dan nog gebeuren? Jezus moest als het Lam van God met Zijn offer in het Heilige der heiligen binnengaan. Jezus moest met Zijn eigen bloed, dat Hij meenam, de derde hemel binnengaan, tot voor de troon van God.

 

Jezus is met hemelvaart naar de hemel gegaan zodat wij altijd en op elk moment een pleiter hebben bij de Vader. Nooit zal Jezus je alleen laten staan en nooit zal Jezus je schuldig laten staan terwijl je nog op aarde bent. Jezus zal je telkens opnieuw vrijpleiten als jij bent gevallen in zonden. Dat is het ene dat Hij deed. Jouw verzoening dus.

 

Er is echter ook een andere kant. Jezus' werk is immers niet alleen het werk van Jezus voor jou persoonlijk. Jezus schonk jou verzoening, zodat jij ook weer kan uitdelen, wat Hij uitdeelde. Jezus ging naar de hemel om de weg vrij te maken zodat jij alle gaven die Hij heeft, zou kunnen ontvangen door de Heilige Geest. Jezus is naar de hemel gegaan om Zijn gelovigen op aarde te kunnen voorzien van dezelfde bovennatuurlijke gaven als die Hij in bezit had. Zodat jij de werken zou kunnen doen, die Jezus heeft gedaan.

 

Jezus ging dus naar de hemel om uiteindelijk jou in beweging te zetten. Het geloof in Jezus is nooit een consumerend geloof, maar een uitdelend geloof. Ik kom echt nog steeds mensen tegen die zeggen dat als zij gered zijn het goed is en, zeggen ze dan, ik ga echt niet altijd op aarde het werk van Jezus lopen doen. Als dat zo is, heb je uiteindelijk niets vna de essentie van Jezus' werk begrepen. Jezus wil steeds meer zichtbaar worden in ons en hoe meer dat dit gebeurt, hoe meer Hij in glorie zal toenemen op aarde en Zijn Koninkrijk zal groeien.

 

Gebed: Jezus, dank U wel voor Uw gebed in de hemel voor mij, maar dank U wel dat U Uw gaven voor mij beschikbaar wilde maken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom