Ik geloof... in Jezus die voor ons naar de hemel ging

 

"Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen." (Efeze 4:10)

 

Wat een Jezus, wat een Zaligmaker dienen wij! Hoe groot is Jezus in Zijn opstanding uit de dood? Hij had niet eens een engel nodig om uit het graf te komen. Maar als Hij dan op aarde alles heeft vervuld, dan komt er toch ook nog een grotere verhoging, die ook weer is nodig geweest. Jezus is uiteindelijk tegen alle wetten van de zwaartekracht in, de hemel binnen gegaan. En wolk heeft Hem weggenomen van voor de ogen van de discipelen. Logisch toch eigenlijk?

Nou ja, hoe logisch is dat eigenlijk? In de lijn van de heilsfeiten vinden wij dit wellicht logisch, maar is dit zo logisch als dat het lijkt? Jezus moest toch naar de hemel? Maar dat is maar de vraag. Want Jezus in Zijn opstandingslichaam had toch nog genoeg te doen op aarde? Jezus kon nu toch juist doen wat Hij kon doen en Zich aan iedereen tonen als overwinnaar over de dood?

 

Zeker voor de discipelen moet het zeker niet logisch zijn geweest dat Hij naar de hemel ging. Ze hadden het nog niet eens begrepen. En toch ging Hij om alle dingen te vervullen. Dat ene zinnetje uit de Efezebrief zou je bijna vergeten. Hij moest in de hemel alle dingen nog vervullen. Maar wat moest er in de hemel dan nog gebeuren? Jezus moest als het Lam van God met Zijn offer in het Heilige der heiligen binnengaan. Jezus moest met Zijn eigen bloed, dat Hij meenam, de derde hemel binnengaan, tot voor de troon van God.

 

Jezus is met hemelvaart naar de hemel gegaan zodat wij altijd en op elk moment een pleiter hebben bij de Vader. Nooit zal Jezus je alleen laten staan en nooit zal Jezus je schuldig laten staan terwijl je nog op aarde bent. Jezus zal je telkens opnieuw vrijpleiten als jij bent gevallen in zonden. Dat is het ene dat Hij deed. Jouw verzoening dus.

 

Er is echter ook een andere kant. Jezus' werk is immers niet alleen het werk van Jezus voor jou persoonlijk. Jezus schonk jou verzoening, zodat jij ook weer kan uitdelen, wat Hij uitdeelde. Jezus ging naar de hemel om de weg vrij te maken zodat jij alle gaven die Hij heeft, zou kunnen ontvangen door de Heilige Geest. Jezus is naar de hemel gegaan om Zijn gelovigen op aarde te kunnen voorzien van dezelfde bovennatuurlijke gaven als die Hij in bezit had. Zodat jij de werken zou kunnen doen, die Jezus heeft gedaan.

 

Jezus ging dus naar de hemel om uiteindelijk jou in beweging te zetten. Het geloof in Jezus is nooit een consumerend geloof, maar een uitdelend geloof. Ik kom echt nog steeds mensen tegen die zeggen dat als zij gered zijn het goed is en, zeggen ze dan, ik ga echt niet altijd op aarde het werk van Jezus lopen doen. Als dat zo is, heb je uiteindelijk niets vna de essentie van Jezus' werk begrepen. Jezus wil steeds meer zichtbaar worden in ons en hoe meer dat dit gebeurt, hoe meer Hij in glorie zal toenemen op aarde en Zijn Koninkrijk zal groeien.

 

Gebed: Jezus, dank U wel voor Uw gebed in de hemel voor mij, maar dank U wel dat U Uw gaven voor mij beschikbaar wilde maken.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom