Ik geloof... in de opgestane Jezus

 

"En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening vweg en ging erop zitten." (Mattheüs 28:2)

 

Alles is volbracht en Jezus gaf de geest. Als daarmee was alles wel klaar, maar zou de dood toch nog wel het laatste woord hebben. Dan zou uiteindelijk het graf de doden die het in zich heeft, voor eeuwig vasthouden. Elke straf is wel volbracht, er is niets meer waar God nog op zou moeten terugkomen. En toch zou daarmee er geen toekomst zijn geweest. Jezus is opgestaan om ook het graf te openen.

Het is zelfs de vraag of Jezus het graf zou openen. Het zijn van die vanzelfsprekendheden, maar als je goed leest is Jezus helemaal niet uit het geopende graf gegaan. Dat was ook helemaal niet nodig. Lees maar goed wat er staat. De opstanding van Jezus, was een hemelse opstanding. Er is een fundamenteel verschil bij de opstanding van Jezus ten opzichte van Zijn begraven lichaam. Op het moment dat Jezus de dood te kijk zet en Zijn ogen opendoet en aan de dood laat zien dat het hem niet is gelukt om Hem gevangen te houden en de engel van de dood Hem los moet laten, ruimt Jezus in het graf alles nog even op. Hij vouwt de grafdoeken op en legt alles keurig netjes weg. En dan gaat Jezus het graf uit.

 

Jezus is niet alleen opgestaan als overwinning op de dood, maar Jezus is ook opgestaan met Zijn hemelse lichaam. Zijn nieuwe lichaam is een overwinningslichaam. Dat doet Jezus dus ook nog. Lees maar gewoon wat er gebeurt in Mattheüs 28. De vrouwen komen bij het graf en dan volgt er een aardbeving. Op dat moment blijken de bewakers er nog te staan. Maar tijdens die aardbeving komt er ook een engel naar de aarde die de steen van het graf rolt. Die engel gaat daarna zitten op die steen.

 

Op dat moment dat de bewakers als dood neervallen van schrik, zegt de engel tegen de vrouwen dat ze niet bang hoeven te zijn. En tegelijk vertelt de engel dat Jezus, die ze zoeken daar niet meer is. Ze zeggen: "Hij is hier niet, Hij is opgewekt." Weet je wat dat betekent? Het betekent niets anders dan dat die engel is gekomen om het graf voor die vrouwen en voor de discipelen open te maken. Die bewakers voor het graf stonden daar echt voor niets. Jezus was helemaal niet in het graf te houden, zelfs niet met een steen ervoor. Jezus had met Zijn opstandingslichaam geen last meer van fysieke, aardse materie. Het verhaal dat de engel kwam om het graf voor Jezus open te maken, klopt helemaal niet. Het was niet eens nodig, Jezus is meer dan het lichaam waarmee Hij was gestorven.

 

Dit is bemoedigend, want dat betekent dat in Zijn opstanding, ook onze opstanding straks een feit zal zijn. Degenen die nog leven zullen in een punt van de tijd worden veranderd, maar degenen die zullen opstaan, staan straks op met hetzelfde lichaam als Jezus. De dood, maar het het graf was machteloos voor Jezus Die vrij was van veroordeling en schuld. En in die vrijspraak delen wij mee.

 

Gebed: Jezus, Uw overwinning op dood en graf gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Ik zie uit naar wat we straks nog zullen ontvangen. U bent de Koning van het leven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom